Temadag

Temadag om egenproduktion af el til varme - solceller og vindmøller

Bliv klogere på mulighederne for at være egenproducent af vedvarende energi fra solceller og vindmøller.

DER ER IKKE FLERE LEDIGE PLADSER, MEN TILMELD DIG GERNE TIL VENTELISTEN. SÅ KONTAKTER VI DIG, HVIS VI KAN TILBYDE DIG EN PLADS.

Regeringen har i løbet af 2022 fremsendt flere forslag, der skal gøre det lettere at blive tilkoblet elnettet. Det betyder, at det fremover bliver muligt at lave skræddersyede/individuelle løsninger, og hvor hensigten er at få en tættere sammenhæng mellem elproduktion og elforbrug. 

Hvis dit fjernvarmeselskab overvejer at installere en varmepumpe eller lignende, så kan det være interessant for dig også at undersøge mulighederne for at etablere elproduktion selv eller indgå samarbejde med nogen, der ejer en vindmølle- eller solcellepark.

På denne temadag vil Dansk Fjernvarme fortælle om de nye muligheder, og der lægges op til, at medlemmerne kan dele erfaringer og spørgsmål vedr. egenproduktion af vedvarende energi.
 
Er temadagen noget for dig?
Temadagen henvender sig til beslutningstagere og teknisk personale hos varmeselskaber, der overvejer egenproduktion af el fra sol og vind, samt elnetselskaber og elproducenter, der har interesse i sammenspillet med fjernvarmen.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 9.00.

09.30 Velkomst – hvad er mulighederne for at være egenproducent i dag?
v/ Michael Søgaard Schrøder, Dansk Fjernvarme

Tilslutningsmuligheder i dag og i fremtiden
Gennemgang af forskellige måder at blive tilsluttet på. Implementering af markedsmodel 3.0. Direkte linjer og elektricitetsforbindelser.
v/ Michael Søgaard Schrøder, Dansk Fjernvarme

10.00 Producenttariffer, forbrugstariffer og direkte linjer
Energinet vil give et overblik over udviklingen i tarifmodellen for hhv. produktion og forbrug, herunder med særligt fokus på det aktuelle arbejde med tarifering af direkte linjer og egenproducenter.
v/ David Hartz, Energinet

10.30 Nettilslutning af produktionsanlæg
Processen hos det lokale netselskab.
v/ Anders N. Rask, TREFOR El-net A/S

11.00Pause

11.15 Egenproducent, direkte linjer og energifællesskaber set ud fra et juridisk perspektiv
v/ Pernille Aagaard Truelsen, Energi & Miljø

11.45Medlemscase: Grenaa Varmeværk 
Grenaa Varmeværk fortæller om den proces, de har været igennem – både hvor gevinsten ligger og hvilke udfordringer og risici, som er vigtige at tænke ind tidligt i processen. 
v/ Søren Gertsen, Grenaa Varmeværk

12.15 Frokost

13.00 Dialog i grupper
Sammen med de andre deltagere får du mulighed for at høre og dele erfaringer med at være egenproducent.

14.00 Kaffe og kage

14.15 Opsamling

14.45 Hvilke muligheder er der for køb og salg i forhold til elmarkederne
Planlægning af varmeproduktion i forhold til solcelle- og vindmølleproduktion bag egen måler.
v/ Anders N. Andersen og Christian Frandsen, EMD

15.15 Opsamling og afslutning
v/ Michael Søgaard Schrøder, Dansk Fjernvarme

15.30 Tak for i dag 

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest torsdag den 24. november 2022.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.


Michael Schrøder

Mødeleder

Michael Søgaard Schrøder

Michael Søgaard Schrøder er ansat som økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarme, og han arbejder blandt andet med affald, eltariffer og elmarkedet.