Temadag

Afholdt: Temadag om digitalisering og sikker IT og OT i fjernvarmen

Digitalisering af fjernvarmen er godt i gang. Data vil blive et vigtigt bidrag til effektivisering, optimering og diversificering. Temadagen giver overblik og konkret inspiration – og så husker vi også cybersikkerhed.

TEMADAGEN BLEV AFHOLDT I KOLDING DEN 21. SEPTEMBER 2020. INDLÆGGENE KAN SES HER.

Fjernvarmesektoren er godt i gang med digitalisering, når produktion og distribution automatiseres, og når kundeafregning sker med fjernaflæste målere. Data fra målerne kan bruges til optimering af hele driften, og nye styresystemer kan optimere produktionen baseret på forskellige anlæg. Men hvad sker der, hvis optimering hos kunderne modarbejder værket? Digitalisering giver mange data, hvordan kan de omsættes til effektivisering til glæde for kunderne?

Temadagen bringer indlæg fra de nyeste projekter og gode løsninger. Der suppleres med praktisk viden fra fjernvarmeselskaber. Cybersikkerhed skal følge med digitaliseringen. Hvad gør den nye EnergiCERT, og hvordan skal I sikre jer selv?

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst
v/ Kim Behnke, Dansk Fjernvarme
 
09.35 Digitalisering af fjernvarmen – viden fra CITIES-projektet og konkret anvendelse
v/ Peder Bacher, Ass. professor & Henrik Madsen, Professor, DTU Compute

10.00 Digital fjernvarme – viden fra HEATMAN-projektet
v/ Alfred Heller, Projektleder Heatman og NIRAS
 
10.20 Digitale løsninger til fjernvarmen – viden omsat til løsninger
v/ Mikkel Westenholz, Direktør, ENFOR

10.35 Pause
 
11.00 Optimering af fjernvarmeforbruget – Danfoss om Leanheat
v/ Michael Dam, Sales Manager Leanheat i Danmark, Danfoss
 
11.25 Optimering af fjernvarmenettet med Heat Intelligence – konkrete erfaringer og cases
v/ Steen Schelle Jensen, Head of Product Management, Kamstrup
 
11.50 Opsamling og derefter frokost

12.50 Anvendelse af målerdata til driftsoptimeringer i praksis – Fredericia
v/ Carl Helmers, Direktør, Fredericia Fjernvarme

13.15 Sådan forbedrer du IT/OT-sikkerheden – uden et kæmpe budget
v/ Søren Maigaard, EnergiCERT

13.40 EnergiCERT – fælles sikkerhed i forsyningssektoren
v/ René Levin, Bestyrelsesmedlem EnergiCERT og EWII
 
14.05 Kaffe og kage

14.30 Cyber Security OT-systemer i fjernvarmen
v/ Michael Noer-Hvarre, Sales Manager, ABB
 
14.55 Digitalisering og IT-sikkerhed i praksis – CTR
v/ Per Hærvig, Bestyrelsesmedlem EnergiCERT og CTR
 
15.10 Anvendelse af driftsdata fra SRO-systemer i kombination med måler- og forbrugerdata
v/ Flemming Dahl, BI-afdelingsleder, DFF-EDB

15.30 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest onsdag den 16. september 2020.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Mødeleder

Kim Behnke

Kim Behnke er udviklingschef i Dansk Fjernvarme.