Temadag

Temadag om det rigtige tilbud - for både kunder og fjernvarmeselskaber

Grøn Energi og DBDH inviterer til temadag. Kom og få viden, som hjælper jeres selskab til at skabe det rigtige tilbud til et nyt fjernvarmeområde.

Temadagen var planlagt den 28. november 2022, hvor den blev aflyst. I stedet henviser vi til Temadag om bestyrelsesdialog i forbindelse med udvidelser, der afholdes den 25. januar 2023.

På temadagen går vi i dybden med erfaringer, nye analyser og relevante diskussioner om økonomi, risici og strategiske prioriteringer. Alt sammen centreret om de vigtigste elementer i det tilbud, som både skal give en høj tilslutningsprocent i nye fjernvarmeområder OG en robust investering for fjernvarmeselskabet. 

Du får ny viden og inspiration med hjem til diskussionerne i jeres selskab og bestyrelse. Der er stor forskel på de tilbud, som tilbydes til forskellige nye fjernvarmeområder. Du kan fx høre mere om, hvorfor nogle selskaber har valgt at tilbyde gratis tilslutning eller tryghedsordning. Og du vil få et kig ind i regneark og overvejelser, som ligger bag beslutningerne.  

Som altid, har du alle muligheder for at stille spørgsmål og deltage i diskussionerne. 

Er temadagen noget for dig?

Temadagen henvender sig til driftsledere, direktører og bestyrelsesmedlemmer i alle fjernvarmeselskaber, som forventer at udvide med nye kunder i de kommende år.
 
Rådgivere som hjælper fjernvarmeselskaber med økonomiske analyser og sammensætning af det rigtige tilbud til kunder i kommende fjernvarmeområder er også meget velkomne.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst
v/ Jesper F. Brandt, Grøn Energi og Hanne Kortegaard Støchkel, DBDH
 
09.40 Case: Høje Taastrup
Hør om deres konkrete tilbud og overvejelserne bag. 
Specielt fokus: Vigtighed af høj tilslutningsprocent fra starten.
v/ Astrid Birnbaum, Høje Taastrup Fjernvarme 

10.05 Case: Næstved Fjernvarme
Hør om deres konkrete tilbud og overvejelserne bag. 
Specielt fokus: Overvejelser om risiko i en uforudsigelig tid.
v/ Jens Andersen, Næstved Fjernvarme 

10.30 Pause

10.50 F&U-projekt om forbrugernes betaling ved tilslutning
Indsamlede, danske erfaringer med at reducere det beløb, som nye kunder skal have op af lommen ved tilslutning til fjernvarme. Hør om, hvordan den viden kan bidrage til mere fjernvarme i udlandet. 
v/ Hanne Kortegaard Støchkel, DBDH

11.15 Analyser fra F&U-projekt: Hvordan påvirkes business casen?
Hvilke parametre er vigtige for en god business case for både kunder og fjernvarmeselskab? 
Hør om, hvorfor der også er international forskningsinteresse i de nye måder at tænke tilbud til nye forbrugere i Danmark. 
v/ Daniel Møller Sneum, DTU

11.35 En rådgivers erfaringer og anbefalinger 
Mere om hvad der vigtigt for en god business case, og praktiske erfaringer med at understøtte bestyrelser i deres diskussioner om ”det rigtige tilbud”. Praktiske erfaringer med tilslutning af nye kunder i forskellige byer. 
v/ Mathias Callø Gjøl, DFP 

12.00 Frokost

13.00 Case: Egedal Fjernvarme 
Hør om deres konkrete tilbud og overvejelserne bag. 
Specielt fokus: Kommunen og andre fjernvarmeselskaber – ansvar og samarbejde.  
v/ Johan Sølvhøj Heinesen, Egedal Fjernvarme 

13.20 Juristen har ordet
Få et overblik over reglerne, og hvad man skal være særligt opmærksom på. 
v/ Birthe Boisen, Dansk Fjernvarme 

13.40 Debat: Er de nye med i klubben? 
Der er de eksisterende kunder – og de nye. Det er forskelligt, om de nye kunder kommer ind i fjernvarmen på samme eller særlige vilkår. Hvornår vælger man hvad? Og hvad betyder det egentligt helt konkret, at de eksisterende kunder ikke må belastes af de nye kunder? 

Debatpanel og dialog med salen. Moderator: Hanne Kortegaard Støchkel, DBDH 
• Astrid Birnbaum, Høje Taastrup Fjernvarme 
• Jens Andersen, Næstved Fjernvarme 
• Johan Sølvhøj Heinesen, Egedal Fjernvarme 
• Birthe Boisen, Dansk Fjernvarme 

14.10 Kaffe og kage

14.35 Hvad spørger de potentielle kunder om? 
Sociale medier er en af mulighederne for at kommunikere med potentielle kunder. Hør om erfaringerne fra timevis af dialog i fx lokale Facebook-grupper om fjernvarmeudvidelser. Hvad er vigtigt for dem, hvordan kan vi hjælpe dem på rette vej, og hvad kan fjernvarmeselskaberne blive bedre til? 
v/ Maria Voss, Fjernvarmens Informationsfond

14.55 Debat: Hvem skal bære hvilke risici? 
Hvem har fordelene, og hvem skal bære risikoen, når fjernvarme skal udbredes til mange nye områder i de kommende år? Hvor ligger løsningerne på de risici, som påvirker fjernvarmeselskabers interesse i at investere og udvide? Hvad kan fjernvarmeselskaber selv gøre for at sikre høj tilslutningsprocent og loyalitet?

Debatpanel og dialog med salen. Moderator: Jesper F. Brandt, Grøn Energi 
• Astrid Birnbaum, Høje Taastrup Fjernvarme 
• Jens Andersen, Næstved Fjernvarme 
• Johan Sølvhøj Heinesen, Egedal Fjernvarme 
• Maria Voss, Fjernvarmens Informationsfond
• Daniel Møller Sneum, DTU

15.25 Opsamling og afslutning 
v/ Jesper F. Brandt, Grøn Energi og Hanne Kortegaard Støchkel, DBDH

15.30 Tak for i dag

Rabat til medlemmer af DBDH

Temadagen arrangeres i fællesskab mellem Grøn Energi og DBDH. Medlemmer af DBDH kan derfor også deltage til medlemspris. 

I praksis tilmelder man sig som 'Ej medlem' og prisen vil efterfølgende blive reduceret.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest onsdag den 23. november 2022.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Mødeleder

Jesper Friedrich Brandt

Jesper Friedrich Brandt arbejder som økonomisk konsulent hos Grøn Energi.

Mødeleder

Hanne Kortegaard Støchkel

Hanne Kortegaard Støchkel er ansat hos DBDH og arbejder for at udvikle fjernvarme i Danmark og i udlandet.