Temadag

Temadag om data-dreven drift og optimering af produktion og distribution

Kom og hør, hvordan leverandører og fjernvarmeselskaber har optimeret produktion og distribution ved hjælp af data-dreven drift.

Data fra produktion, distribution og afregningsmålere kan bruges til meget mere end blot daglig drift og fakturering. Flere og flere selskaber bruger løbende data til effektiv produktionsstyring, temperaturstyring og vedligehold.

Har jeres fjernvarmeselskab også fået etableret døgn- eller timeaflæsning på jeres afregningsmålere eller påtænker I at gøre det i nærmeste fremtid? Og tænker I, at disse data må kunne bruges til mere end blot at følge manuelt op på kunder med dårlig afkøling? Så er denne temadag noget for dig.

Vi har inviteret en række leverandører og fjernvarmeselskaber til at fortælle om, hvordan de udnytter de mange data, der bliver mere og mere tilgængelige, til gavn for fjernvarmen og vores kunder.

Er temadagen noget for dig?
Temadagen henvender sig til ledere og driftspersonale i fjernvarmeselskaber, men alle er velkomne.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst
v/ Steen Kramer Jensen, Dansk Fjernvarme

09.40 Temperaturoptimering med Heat Solutions
Nye muligheder i data-dreven temperaturoptimering ved brug af nye datakilder med resultater opnået i praksis fra flere installationer. Hør om ENFOR’s temperaturoptimeringsplatform Heat Solutions.
v/ Torben S. Nielsen, ENFOR
 
10.10 Temperaturoptimering ved hjælp af kunstig intelligens
v/ Poul Vestergaard Jensen, Brønderslev Forsyning

10.40 Pause

11.00 Sektionering og styring af distributionsnettet med iGRID
Hvordan data og standardløsninger anvendes til zoneopdeling samt optimering af tryk og temperatur.
v/ Sten Linnell, Grundfos

11.30 Erfaringer med intelligent sektionering af distributionsnettet
v/ Henrik Søgaard, Hornslet Fjernvarme

12.00 Frokost

13.00 Overvågning af ledningsnettet med Heat Intelligence
Via dynamisk opdatering af temperatur og flow data fungerer Heat Intelligence som en digital tvilling af forsyningsnetværket, der kan hjælpe med at belyse problemer og optimeringsmuligheder.
v/ Jens Christian Jensen, Kamstrup

13.30 Online overvågning og vedligehold af fjernvarmenet
v/ Bjarne Hunderup, Fjernvarme Horsens

14.00 Kaffe og kage

14.15 Danfoss LeanHeat i hele værdikæden
v/ Lars Troldahl, Danfoss

14.45 Styring af produktion og distribution
v/ Tue Gejl Christensen, Sønderborg Varme

15.15 Opsamling og afslutning 
v/ Steen Kramer Jensen, Dansk Fjernvarme

15.30 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest mandag den 6. februar 2023.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Mødeleder

Steen Kramer Jensen

Steen Kramer Jensen er ansat som projektleder hos Dansk Fjernvarme og arbejder særligt med området digitalisering.