Temadag

Temadag om cybersikkerhed i forsyningssektoren

Kom og få et overblik over, hvordan du kan øge cybersikkerheden og undgå systemangreb.

I forbindelse med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets netop offentliggjorte ”Cyber- og informationssikkerhedsstrategi for energisektorerne” afholder Dansk Fjernvarme en temadag om cybersikkerhed.

Temadagen vil fokusere på, hvad det enkelte fjernvarme- og forsyningsselskab skal være opmærksom på, og hvad der kan gøres for at øge cybersikkerheden og derved undgå eventuelle systemangreb.

Du kan finde cyber- og informationssikkerhedsstrategien her. Temadagen er afledt af Initiativ 6 i strategien.

Er temadagen noget for mig?
Temadagen er for dig, som er teknisk medarbejder i forsyningssektoren.

Mødeleder
Kim Behnke, Dansk Fjernvarme

Program
Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst og introduktion
v/ Kim Behnke, Dansk Fjernvarme

09.40 Cybertruslen med et fjernvarmeværk
Hvordan nedbrydes den til et lokalt risikobillede, der afleder konkrete handlinger?
v/ Jens Christian Vedersø, Center for Cybersikkerhed

10.20 Præsentation af Cyber- og informationssikkerhedsstrategi for energisektoren
v/ Søren Egede Knudsen, Energistyrelsen

11.00 Arbejdet med strategien og cybersikkerhed i fjernvarmesektoren
v/ Claus Andersen, TrustAnchor

11.30 Cybersikkerhed for fjernvarmens administrative systemer
v/ Henrik Lund Pors, DFF-EDB

12.00 Frokost – og tid til at tjekke telefon og mails

13.00 Cybersikkerhed for kraftvarmeværkers tekniske anlæg
v/ Tjæreborg Industries

13.35 Målerdata og driftsoptimeringer samt cybersikkerhed
v/ Steen Schelle, Jensen, Kamstrup

14.10 Hvor sikre er de nuværende IT-systemer?
v/ Klaus Dalgaard Hansen, DME

14.30 Kaffepause

15.00 Værn mod cyberangreb og konsekvenser, hvis det går galt
v/ Mikkel Jon Larsen, BDO

15.35 Internationalt standardiseringsarbejde for cybersikkerhed i forsyningssektoren
v/ Claus Andersen, TrustAnchor

15.50 Afrunding

16.00 Tak for i dag