Temadag

Temadag om cybersikkerhed i forsyningssektoren

Kom og få et overblik over hvordan du kan øge cybersikkerheden og undgå systemangreb.

I forbindelse med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets netop offentliggjorte ”Cyber- og informationssikkerhedsstrategi for energisektorerne” afholder Dansk Fjernvarme en temadag den 9. april 2019.
Temadagen vil fokusere på, hvad det enkelte fjernvarme- og forsyningsselskab skal være opmærksom på, og hvad der kan gøres for at øge cybersikkerheden og derved undgå eventuelle systemangreb. Temadagens indhold vil løbende blive opdateret her.

Du kan finde ”Cyber- og informationssikkerhedsstrategien” her.
Temadagen er afledt af Initiativ 6 i strategien.

Er temadagen noget for mig?
Temadagen er for dig, som er teknisk medarbejder i forsyningssektoren.

Mødeleder
Kim Behnke, Dansk Fjernvarme