Temadag

Afholdt: Temadag om cybersikkerhed i forsyningssektoren

Kom og få et overblik over, hvordan du kan øge cybersikkerheden og undgå systemangreb.

TEMADAGEN BLEV AFHOLDT I KOLDING DEN 9. APRIL 2019.

I forbindelse med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets netop offentliggjorte ”Cyber- og informationssikkerhedsstrategi for energisektorerne” afholder Dansk Fjernvarme en temadag om cybersikkerhed.

Temadagen vil fokusere på, hvad det enkelte fjernvarme- og forsyningsselskab skal være opmærksom på, og hvad der kan gøres for at øge cybersikkerheden og derved undgå eventuelle systemangreb.

Du kan finde cyber- og informationssikkerhedsstrategien her. Temadagen er afledt af Initiativ 6 i strategien.

Er temadagen noget for mig?
Temadagen er for dig, som er teknisk medarbejder i forsyningssektoren.

Mødeleder
Kim Behnke, Dansk Fjernvarme

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst og introduktion
v/ Kim Behnke, Dansk Fjernvarme

09.40 Cybertruslen mod et fjernvarmeværk
Hvordan nedbrydes den til et lokalt risikobillede, der afleder konkrete handlinger?
v/ Jens Christian Vedersø, Center for Cybersikkerhed

10.20 Præsentation af Cyber- og informationssikkerhedsstrategi for energisektoren
v/ Søren Egede Knudsen, Energistyrelsen

11.00 Arbejdet med strategien og cybersikkerhed i fjernvarmesektoren
v/ Claus Andersen, TrustAnchor

11.30 Cybersikkerhed for fjernvarmens administrative systemer
v/ Henrik Lund Pors, DFF-EDB

12.00 Frokost – og tid til at tjekke telefon og mails

13.00 Cybersikkerhed for kraftvarmeværkers tekniske anlæg
v/ Marc F. Kristensen, Tjæreborg Industries

13.35 Målerdata og driftsoptimeringer samt cybersikkerhed
v/ Malene Dich, Kamstrup

14.10 Hvor sikre er de nuværende IT-systemer?
v/ Klaus Dalgaard Hansen, DME

14.30 Kaffe & kage

15.00 Værn mod cyberangreb og konsekvenser, hvis det går galt
v/ Mikkel Jon Larssen og Christian Ørbæk, BDO

15.35 Internationalt standardiseringsarbejde for cybersikkerhed i forsyningssektoren
v/ Claus Andersen, TrustAnchor

15.50 Afrunding

16.00 Tak for i dag

 

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.