Temadag

Aflyst: Temadag om bestyrelsesdialog i forbindelse med udvidelser

Udvidelse af forsyningsområdet er en stor beslutning, som skal debatteres indgående i fjernvarmeselskabernes bestyrelser. Grøn Energi og DBDH inviterer til temadag med fokus på bestyrelsens diskussioner og behov.

Temadagen var planlagt den 25. januar 2023, men er desværre aflyst.

På temadagen går vi i dybden med konkrete erfaringer, analyser og relevante diskussioner om økonomi, risici og strategiske prioriteringer.  Hvordan kan man sikre en robust investering for fjernvarmeselskabet? Hvilke parametre er de vigtigste at holde øje med? Hvad er erfaringerne fra andre selskaber? 
 
Du får ny viden og inspiration med hjem til diskussionerne i jeres selskab og bestyrelse. Der er stor forskel på de tilbud, som tilbydes til forskellige nye fjernvarmeområder. Du kan fx høre mere om, hvorfor nogle selskaber har valgt at tilbyde gratis tilslutning eller tryghedsordning. Vi graver også dybere ned i, hvordan der bliver justeret på tilbuddene til de nye kunder – i takt med udviklingen i priserne. 

Som altid, har du alle muligheder for at stille spørgsmål og deltage i diskussionerne.  
 
Er temadagen noget for dig? 
Temadagen henvender sig til bestyrelsesmedlemmer og ledere i alle fjernvarmeselskaber, som forventer at udvide med nye kunder i de kommende år.

Rådgivere som hjælper fjernvarmeselskaber med økonomiske analyser og sammensætning af det rigtige tilbud til kunder i kommende fjernvarmeområder, er også velkomne til at komme og deltage i vidensdeling og diskussioner.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst
v/ Jesper F. Brandt, Grøn Energi og Hanne Kortegaard Støchkel, DBDH
 
09.40 Case: Høje Taastrup
Hør om deres konkrete tilbud og overvejelserne bag. 
Specielt fokus: Vigtighed af høj tilslutningsprocent fra starten.
v/ Astrid Birnbaum, Høje Taastrup Fjernvarme 

10.05 Case: Næstved Fjernvarme
Hør om deres konkrete tilbud og overvejelserne bag. 
Specielt fokus: Overvejelser om risiko i en uforudsigelig tid.
v/ Jens Andersen, Næstved Fjernvarme 

10.30 Pause

10.50 F&U-projekt om forbrugernes betaling ved tilslutning
Indsamlede, danske erfaringer med at reducere det beløb, som nye kunder skal have op af lommen ved tilslutning til fjernvarme. Hør om, hvordan den viden kan bidrage til mere fjernvarme i udlandet. 
v/ Hanne Kortegaard Støchkel, DBDH

11.15 Analyser fra F&U-projekt: Hvordan påvirkes business casen?
Hvilke parametre er vigtige for en god business case for både kunder og fjernvarmeselskab? 
Hør om, hvorfor der også er international forskningsinteresse i de nye måder at tænke tilbud til nye forbrugere i Danmark. 
v/ Daniel Møller Sneum, DTU

11.35 En rådgivers erfaringer og anbefalinger 
Mere om hvad der vigtigt for en god business case, og praktiske erfaringer med at understøtte bestyrelser i deres diskussioner om ”det rigtige tilbud”. Praktiske erfaringer med tilslutning af nye kunder i forskellige byer. 
v/ Mathias Callø Gjøl, DFP 

12.00 Frokost

13.00 Case: Egedal Fjernvarme 
Hør om deres konkrete tilbud og overvejelserne bag. 
Specielt fokus: Kommunen og andre fjernvarmeselskaber – ansvar og samarbejde.  
v/ Johan Sølvhøj Heinesen, Egedal Fjernvarme 

13.20 Juristen har ordet
Få et overblik over reglerne, og hvad man skal være særligt opmærksom på. 
v/ Birthe Boisen, Dansk Fjernvarme 

13.40 Debat: Er de nye med i klubben? 
Der er de eksisterende kunder – og de nye. Det er forskelligt, om de nye kunder kommer ind i fjernvarmen på samme eller særlige vilkår. Hvornår vælger man hvad? Og hvad betyder det egentligt helt konkret, at de eksisterende kunder ikke må belastes af de nye kunder? 

Debatpanel og dialog med salen. Moderator: Hanne Kortegaard Støchkel, DBDH 
• Astrid Birnbaum, Høje Taastrup Fjernvarme 
• Jens Andersen, Næstved Fjernvarme 
• Johan Sølvhøj Heinesen, Egedal Fjernvarme 
• Birthe Boisen, Dansk Fjernvarme 

14.10 Kaffe og kage

14.35 Hvad spørger de potentielle kunder om? 
Sociale medier er en af mulighederne for at kommunikere med potentielle kunder. Hør om erfaringerne fra timevis af dialog i fx lokale Facebook-grupper om fjernvarmeudvidelser. Hvad er vigtigt for dem, hvordan kan vi hjælpe dem på rette vej, og hvad kan fjernvarmeselskaberne blive bedre til? 
v/ Maria Voss, Fjernvarmens Informationsfond

14.55 Debat: Hvem skal bære hvilke risici? 
Hvem har fordelene, og hvem skal bære risikoen, når fjernvarme skal udbredes til mange nye områder i de kommende år? Hvor ligger løsningerne på de risici, som påvirker fjernvarmeselskabers interesse i at investere og udvide? Hvad kan fjernvarmeselskaber selv gøre for at sikre høj tilslutningsprocent og loyalitet?

Debatpanel og dialog med salen. Moderator: Jesper F. Brandt, Grøn Energi 
• Astrid Birnbaum, Høje Taastrup Fjernvarme 
• Jens Andersen, Næstved Fjernvarme 
• Johan Sølvhøj Heinesen, Egedal Fjernvarme 
• Maria Voss, Fjernvarmens Informationsfond
• Daniel Møller Sneum, DTU

15.25 Opsamling og afslutning 
v/ Jesper F. Brandt, Grøn Energi og Hanne Kortegaard Støchkel, DBDH

15.30 Tak for i dag

Rabat til medlemmer af DBDH

Temadagen arrangeres i fællesskab mellem Grøn Energi og DBDH. Medlemmer af DBDH kan derfor også deltage til medlemspris. 

I praksis tilmelder man sig som 'Ej medlem' til fuld pris, og prisen vil efterfølgende blive reduceret.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest fredag den 20. januar 2023.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.