Temadag

Afholdt: Temadag om affaldsvarme

Temadagens hovedtema vil være den affaldsaftale, som regeringen indgik sidst i juni måned og betydningen for affaldssektoren, forbrændingsanlæggene samt de fjernvarmeselskaber, som køber varmen. Denne varme udgør i dag ca. 25 % af alt produceret fjernvarme i Danmark.

TEMADAGEN BLEV AFHOLDT DEN 10. SEPTEMBER 2020. INDLÆGGENE KAN SES HER.

Det er store spørgsmål der skal diskuteres på temadagen: Hvor skal varmen komme fra? Hvem skal lukke? Hvorfor skal importen begrænses? Hvorledes skal ikke genbrugeligt og brændbart behandles fremover? Hvad er op og ned mht. affaldets miljøpåvirkning? Kan affaldsforbrænding blive en god klimahistorie med CO2-fangst og brændselsfremstilling? Hvorledes kommer reguleringen til at se ud? 
 
Disse spørgsmål og mange flere vil blive besvaret på temadagen.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.15

09.45 Velkomst 
v/ John Tang, Dansk Fjernvarme

10.00 Affaldsaftalen og betydning for fjernvarmesektoren 
v/ Kim Behnke, Dansk Fjernvarme
 
10.30 Pause

11.00 Regeringens affaldsaftale
v/ Renée van Naerssen, HORTEN

11.30 Affaldsforbrænding – har den en fremtid? 
v/ Mikkel Brandrup, Dansk Affaldsforening

12.00 Frokost

13.00 Tilpasning af forbrændingskapacitet
v/ Anders Christiansen, KL

13.30 Fremtidens affaldssystem – for miljøets skyld 
v/ Christian Ege, Rådet for Grøn Omstilling

14.00 CO2-fangst (Carbon capture) i affaldssektoren
v/ Erik C. Wormslev, NIRAS

14.30 Kaffe og kage

15.00 Regulering af affalds- og varmesektoren 
v/ Michael Fibiger, Dansk Fjernvarme

15.15 Opsamling og afslutning
v/ John Tang, Dansk Fjernvarme

15.30 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest mandag den 7. september 2020.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

COVID-19 – Du kan trygt deltage på vores kurser og arrangementer

Hos Dansk Fjernvarme er sikkerheden for vores undervisere, medarbejdere og alle, der deltager i vores kurser og arrangementer af højeste prioritet.
Vi følger derfor myndighedernes retningslinjer og tager en række tiltag i forbindelse med vores arrangementer. Både i Fjernvarmens Hus og på øvrige lokationer. Læs mere om tiltagene her.

John Tang

Mødeleder

John Tang

John Tang er chefkonsulent ved Dansk Fjernvarme