Temadag

Afholdt: Temadag om abonnementsordninger

Abonnementsordning, lejeaftale, leasing af unit, flytning af leveringsgrænse – kært barn har mange navne. Vi ser blandt andet på de juridiske rammer samt hører om praktiske erfaringer fra fjernvarmeselskaber.  

TEMADAGEN BLEV AFHOLDT DEN 3. DECEMBER 2020. INDLÆGGENE KAN SES HER.

En del fjernvarmeselskaber har allerede forskellige aftaleformer med forbrugerne, der går videre end den traditionelle levering af varmt vand ved hovedhanerne. Det kan f.eks. være en abonnementsaftale på fjernvarmeunitten, hvor fjernvarmeselskabet ejer og servicerer denne. 
På temadagen får du en gennemgang af denne aftaleform med fokus på fordele og ulemper samt de mange juridiske og praktiske spørgsmål, man skal overveje.

Hvad må I under Varmeforsyningsloven, og hvilke forhold som forsikring, skattepligt, tinglysning, opsigelsesvilkår, kreditaftaleloven mv. skal overvejes. Alle spørgsmålene kan ikke besvares entydigt, men vi vil vende usikkerhederne.
 
Du vil også høre om de praktiske erfaringer fra et par fjernvarmeselskaber, og vi vil komme ind på, hvilke andre muligheder der kan være ved at få mere adgang til tilslutningsanlægget ved forbrugeren.

Temadagen er en gentagelse af den temadag, der blev afholdt i Fjernvarmens Hus den 22. oktober 2020.
 

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00
 
09.30 Velkomst
v/ Dansk Fjernvarme

09.35 Introduktion til aftaleformer og begreber
Vi gennemgår kort, hvad der menes med abonnement, leje, leasing, flytning af leveringsgrænse m.m., så vi har en fælles forståelse.
v/ Peter Skovsgaard, Dansk Fjernvarme

09.45 De juridiske rammer – inkl. pause undervejs og tid til drøftelser
Vi kommer ind på nogle af de juridiske spørgsmål ordningerne støder ind i. Herunder f.eks. forsikringer, skattepligt, tinglysningsloven, opsigelsesvilkår, kreditaftaleloven.
v/ Uffe Schifter-Holm, Birthe Boisen og Peter Skovsgaard, Dansk Fjernvarme

11.15 Case fra Aalborg Varme (Varme+)
Aalborg Varme er i gang med et pilotprojekt, hvor kunderne tilbydes et abonnement på en unit 
inkl. installationsarbejdet og efterfølgende vedligeholdelse. De vil fortælle om deres ordning og de erfaringer, de har gjort sig.
v/ Maria Nymand og Villy Ejner Jensen, Aalborg Forsyning

11.40 Økonomiske overvejelser
Vi ser på økonomien i abonnementsordninger og hvordan prisen på ydelsen kan fastsættes.
v/ Peter Skovsgaard, Dansk Fjernvarme

12.00 Frokost

12.45 Opsamling på formiddagen – spørgsmål og debat
Vi vender eventuelle spørgsmål efter formiddagens præsentationer i plenum.

13.00 Samspil med Fjernvarmens Serviceordning
En fordel ved at flytte leveringsgrænsen er, at fjernvarmeselskabet selv kan sørge for vedligehold af anlægget ved forbrugeren. Teknologisk Institut fortæller om Fjernvarmens Serviceordning.
v/ Kai Borggreen, Teknologisk Institut

13.30 Aftalen med kunden (leveringsbestemmelserne) 
Vi ser på, hvilke forhold man skal overveje at have beskrevet i sin abonnementsaftale.
v/ Uffe Schifter-Holm, Dansk Fjernvarme

14.00 Kaffe og kage – og netværk i grupper 

14.40 Case fra Gentofte Gladsaxe Fjernvarme (Model A eller B)
Gentofte Gladsaxe Fjernvarme har allerede over 5.000 kunder, der i deres pris får stillet en fjernvarme-boks til rådighed inkl. vedligehold og reinvestering. Gentofte Gladsaxe fortæller bl.a. om, hvordan de har opnået så mange tilslutninger og deres særlige model for motivationstarif.
v/ Johan Sølvhøj Heinesen, Gentofte Gladsaxe Fjernvarme

15.05 IT-understøttelse af abonnementsordningen i praksis
Hvordan kan selskabets ERP-system understøtte abonnementsløsninger og ekstra produkter. DFF-EDB kommer med deres bud.
v/ Vinni Riber Dahl, DFF-EDB

15.20 Opsamling og spørgsmål i plenum
Vi samler op på jeres snakke i kage-pausen og vender eventuelle spørgsmål til dagens emner.
v/ Dansk Fjernvarme

15.30 Tak for i dag
 

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest mandag den 30. november 2020.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

COVID-19 – Du kan trygt deltage på vores kurser og arrangementer

Hos Dansk Fjernvarme er sikkerheden for vores undervisere, medarbejdere og alle, der deltager i vores kurser og arrangementer af højeste prioritet.
Vi følger derfor myndighedernes retningslinjer og tager en række tiltag i forbindelse med vores arrangementer. Både i Fjernvarmens Hus og på øvrige lokationer. Læs mere om tiltagene her.

Mødeleder

Peter Skovsgaard

Peter Skovsgaard er økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarme.

Indlægsholder

Uffe Schifter-Holm

Uffe Schifter-Holm er tværfaglig konsulent i Dansk Fjernvarme.