Temadag

Temadag om abonnementsordninger

Abonnementsordning, lejeaftale, leasing af unit, flytning af leveringsgrænse – kært barn har mange navne. Vi ser blandt andet på de juridiske rammer samt hører om praktiske erfaringer fra fjernvarmeselskaber.  

En del fjernvarmeselskaber har allerede forskellige aftaleformer med forbrugerne, der går videre end den traditionelle levering af varmt vand ved hovedhanerne. Det kan f.eks. være en abonnementsaftale på fjernvarmeunitten, hvor fjernvarmeselskabet ejer og servicerer denne.

På temadagen får du en gennemgang af denne aftaleform med fokus på fordele og ulemper samt de mange juridiske og praktiske spørgsmål, man skal overveje.

Hvad må I under Varmeforsyningsloven, og hvilke forhold som forsikring, skattepligt, tinglysning, opsigelsesvilkår, kreditaftaleloven mv. skal overvejes. Alle spørgsmålene kan ikke besvares entydigt, men vi vil vende usikkerhederne.
 
Du vil også høre om de praktiske erfaringer fra et par fjernvarmeselskaber, og vi vil komme ind på, hvilke andre muligheder der kan være ved at få mere adgang til tilslutningsanlægget ved forbrugeren.
 

Foreløbigt program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00
 
09.30 Velkomst
 
09.35 Introduktion til aftaleformer og begreber
Vi gennemgår kort, hvad der menes med abonnement, leje, leasing, flytning af leveringsgrænse, mm., så vi har en fælles forståelse.
v/ Dansk Fjernvarme
 
09.50 De juridiske rammer
Vi kommer ind på nogle af de juridiske spørgsmål ordningerne støder ind i. Herunder fx forsikrin-ger, skattepligt, tinglysningsloven, opsigelsesvilkår, kreditaftaleloven.
v/ Dansk Fjernvarme
 
10.45 Pause
 
11.00 Case fra fjernvarmeselskab
Vi planlægger, at et fjernvarmeselskab kommer og fortæller om deres ordning og de erfaringer, som de har gjort.
 
11.30 Økonomiske overvejelser
Vi ser på økonomien i abonnementsordninger og hvordan prisen på ydelsen kan fastsættes.
 
12.00 Frokost
 
12.45 Opsamling på formiddagen – spørgsmål og debat
Vi vender eventuelle spørgsmål efter formiddagens præsentationer i plenum.
v/ Dansk Fjernvarme
 
13.00 Integration af digitale løsninger (app, driftsovervågning, lækageovervågning)
Hvilke gode muligheder åbner ordningerne – bedre overvågning og dermed mulighed for drifts-optimering. Kan det også give bedre kundeservice?
 
13.30 Case fra fjernvarmeselskab
Vi planlægger, at et fjernvarmeselskab kommer og fortæller om deres ordning og de erfaringer, som de har gjort.
 
14.00 Kaffe og kage – og netværk i grupper 
 
14.40 Samspil med Fjernvarmens Serviceordning
En fordel ved at flytte leveringsgrænsen er, at fjernvarmeselskabet selv kan sørge for vedligehold af anlægget ved forbrugeren. Teknologisk Institut fortæller om Fjernvarmens Serviceordning.
v/ Teknologisk Institut
 
15.00 Opsamling og spørgsmål i plenum
Vi samler op på jeres snakke i kage-pausen og vender eventuelle spørgsmål til dagens emner.
v/ Dansk Fjernvarme
 
15.30 Tak for i dag
 

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest mandag den 19. oktober 2020.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

COVID-19 – Du kan trygt deltage på vores kurser og arrangementer

Hos Dansk Fjernvarme er sikkerheden for vores undervisere, medarbejdere og alle, der deltager i vores kurser og arrangementer af højeste prioritet.
Vi følger derfor myndighedernes retningslinjer og tager en række tiltag i forbindelse med vores arrangementer. Både i Fjernvarmens Hus og på øvrige lokationer. Læs mere om tiltagene her.

Mødeleder

Peter Skovsgaard

Peter Skovsgaard er økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarme.

Indlægsholder

Uffe Schifter-Holm

Uffe Schifter-Holm er tværfaglig konsulent i Dansk Fjernvarme.