Temadag

Afholdt: Temadag: Hvordan får vi el ind i fjernvarmen?

Grøn Energi og Dansk Energi inviterer til temadag, hvor vi sætter fokus på, hvad elektrificering af fjernvarmesektoren betyder for både eldistributionsselskaberne og fjernvarmeselskaberne.

TEMADAGEN BLEV AFHOLDT I KOLDING DEN 30. JANUAR 2020. INDLÆGGENE KAN SES HER.

Mange fjernvarmeselskaber går i disse år fra at være elproducent til elforbruger. Hvad betyder det for distributionsselskaberne, og hvilke udfordringer giver det fjernvarmeselskaberne?

Vi sætter fokus på dette og meget mere på temadagen.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst
v/ Nina Detlefsen, Grøn Energi

09.40 Effektiv kapacitetsudnyttelse gennem prissætning – muligheder og udfordringer med (kraft)varmeproducenter 
v/ Mads Paabøl Jensen, Lead Business Analyst, Radius 

10.05 Elektrificering af fjernvarmen
v/ Jesper Koch, Grøn Energi

10.30 Pause

11.00 Transmissionstariffer i fremtiden – hvad er på vej og får det betydning for elektrificeringen af fjernvarmen?
v/ David Hartz, Chefkonsulent, Energinet

11.25 Ny tarifmodel på netselskabsniveau, tidstariffer og tilslutningsbidrag
v/ Nicolaj Mølgaard Jakobsen, Dansk Energi

11.50 Frokost

12.50 Erfaringer fra etablering af varmepumpe i Nr. Snede
v/ Erik Lund, Nr. Snede Varmeværk

13.15 Smarte strategier for indkøb af el
v/ Søren Rygaard, Centrica

13.40 Kaffe & kage

14.10 Hvad er det vigtigt at tage højde for, når varmeforsyningen etablerer en elkedel eller varmepumpe?
v/ Agnete Nordentoft,  Advokat, Bech-Bruun

14.35 Elektrificering af Esbjerg – udfordringer og løsninger
v/ Claus A. Nielsen, DIN Forsyning

15.00 Paneldebat med 4-6 netselskaber og varmeværker; hvordan kan vi bedst bruge hinanden?

15.30 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest mandag den 27. januar 2020.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Nina Detlefsen, Chefanalytiker, Grøn Energi

Mødeleder

Nina Detlefsen

Nina Detlefsen er chefanalytiker ved Grøn Energi og arbejder med elektrificering af fjernvarmen. Derudover deltager Nina i tværgående udviklingsprojekter med både fjernvarmeselskaber, industri og universiteter om både udvikling af smarte, bæredygtige byer og arbejde med nye digitaliserede systemer til optimering af fjernvarmeproduktion.