Temadag

Afholdt: Status på Store Varmepumper

Elektrificering af fjernvarmen gennem store varmepumper er helt central for balancering af fremtidens store mængder el fra vind og sol. Vi gør status for de store varmepumper og samler to-do’s til det videre arbejde. Arrangementet afholdes online via Teams.

ARRANGEMENTET BLEV AFHOLDT DEN 11. FEBRUAR 2021.

Anvendelse af elektricitet til opvarmning forventes at blive et af de største og relativt fleksible elforbrug i fremtiden. Elektrificering af opvarmningen i fjernvarmesystemer vil blive helt central for balanceringen af de store mængder el fra vind og sol, der skal muliggøre en CO2-neutral fremtid.
 
Dette vil i fjernvarmesystemet især ske gennem store kollektive varmepumper, og vi vil derfor sætte fokus på, hvor langt vi er med varmepumperne – er teknologien klar? Har leverandørerne set potentialet i det danske marked? Er der overblik over de bedste varmekilder? – og hvad betyder ”bedst”? Er fjernvarmeselskaberne klar til at drifte varmepumperne og til at optimere imod elmarkedet og de elmarkeder, som balancerer elsystemet?
 
Arrangementet afholdes i samarbejde mellem Dansk Fjernvarme og Intelligent Energi om det fælles tema: Hvordan kan fjernvarmeselskaber og varmepumpeleverandører bedst fremme implementeringen af store varmepumper?

Arrangementet afvikles online via Teams. Teams-link fremsendes til alle deltagere senest én hverdag inden arrangementet.

Program

12.30 Velkommen
v/ John Tang, Dansk Fjernvarme og Henrik Martens, iEnergi

12.35 Danmarkskortet – hvor langt er vi, hvor er varmekilderne og hvad er erfaringerne potentialet? 
v/ Kasper Qvist, Sweco

12.50 Erfaringer med teknologi og varmekilder indtil nu
• Hidtil største udbud – varmepumpe med havvand som varmekilde v/ Claus A. Nielsen, DIN Forsyning
• Erfaringer med renset spildevand som varmekilde v/ Jacob Jensen, Kalundborg Forsyning
• Erfaringer med datacentre som varmekilde v/ Per Henriksen, bestyrelsesmedlem Danish Data Center Industry
• Erfaringer med industrien som varmekilde v/ Morten Stobbe, VEKS
Projekt med drikkevand som varmekilde i Ringkøbing-Skjern v/ Kasper Qvist, Sweco
• Erfaringer med luft som varmekilde i Højer v/ Esben Okkels Larsen, DVI

14.20 Opsamling på erfaringer 
v/ Claus Schøn Poulsen, Teknologisk Institut

14:30 Første runde kommentarer
v/ Knud Brandelev, Siemens
v/ Alexander Cohr Pachai, Johnson Controls
v/ Esben Okkels Larsen, DVI
v/ Rolf Söderqvist, MAN Energy Solutions
v/ Kenneth Hoffmann, GEA

14.50 Pause

15.00 Efter ovenstående oplæg, hvad vil vi så være obs på ved næste udbud?
v/ Kim Winther, Fjernvarme Fyn
v/ Lars Boye Mortensen, Aalborg Forsyning


15.10 Hvor ser Energistyrelsen de største muligheder? Hvor ville det være godt at styrke teknologikataloget? 
v/ Morten Blarke, Energistyrelsen

15.20 Debat – Hvilke elementer på ”obs-listen” og blandt Energistyrelsens ønsker kan vi hurtigst gøre noget ved og hvordan?
• Skriv spørgsmål i chatten eller ræk hånden op

15.50 Opsamling
v/ John Tang, Dansk Fjernvarme og Henrik Martens, iEnergi

16.00 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest tirsdag den 9. februar 2021.
 

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.John Tang

Mødeleder

John Tang

John Tang er chefkonsulent ved Dansk Fjernvarme