Temadag

Opstartsmøde i interessegruppen for havvandsvarmepumper

Grøn Energi, PlanEnergi og Dansk Fjernvarme samler folk med interesse for varmepumper med havvand som varmekilde. Hør om interessante projekter og påvirk retningen for det videre arbejde.

Flere af de centrale aktører, både producenter og distributører, er begyndt at undersøge mulighederne for at udnytte havvandsbaserede varmepumper til fjernvarmeproduktion. 
 
På dette opstartsmøde vil der blive holdt oplæg om de indledende undersøgelser og igangværende projekter. Der vil blive diskuteret tekniske og ikke-tekniske muligheder og problemstillinger.
 
Formålet med interessegruppen vil blive at dele erfaring og viden om mulighederne for at udnytte havvand som varmekilde. Fokus vil i første omgang være på de store, kystnære byer.

En del af mødet sætter fokus på interessegruppens fremtidige indhold samt afvikling af kommende møder.

Idéen til en interessegruppen for havvandsvarmepumper stammer fra varmepumpecampen, der blev afholdt sensommeren 2018. Opstartsmødet for interessegruppen er arrangeret af Grøn Energi og PlanEnergi. 
 
Det er ikke en forudsætning, at du har deltaget i varmepumpecampen.
 
Målgruppe
Alle med interesse for havvandsvarmepumper. Det kunne være havvandsgruppen fra varmepumpecampen, centrale producenter og distributører, varmepumpe- og komponentleverandører, rådgivere, brancheorganisationer, Energistyrelsen og forskningsinstitutioner.
 
Forventninger til deltagerne
Lyst til at dele og diskutere tekniske og ikke-tekniske muligheder og problemstillinger. Der er ingen krav til forberedelse.
 
Mødeleder
Hanne Kortegaard Støchkel, Grøn Energi

Ved afbud eller udeblivelse
Deltagelse i opstartsmødet er gratis, men ved afbud mindre end en uge før mødedagen eller udeblivelse på dagen opkræves et gebyr på kr. 495,00.