Konference

Konference om styring af aktiver

Dansk Fjernvarme og DANVA har i fællesskab udarbejdet et kodeks for styring af aktiver. Bliv klogere på indholdet, og hvordan I kan bruge kodekset til at komme i gang eller videre med arbejdet med asset management. 

Effektiv styring af dit forsyningsselskabs aktiver har stor betydning for, at der opnås den optimale balance mellem drift og investeringer, forsyningssikkerhed og forsyningens øvrige mål. 
Udviklingen peger på, at asset management i stigende grad bliver inddraget i den økonomiske regulering.
 
Er dit selskab på forkant til at møde de kommende udfordringer og krav?

Dansk Fjernvarme og DANVA har i fællesskab udarbejdet et kodeks for styring af aktiver. Dette kodeks vil danne rammen for konferencen. 

Konferencen om styring af aktiver giver dig:
• Overblikket til at planlægge processen for implementering af asset management i selskabet – hvilke udfordringer og temaer er vigtige at være skarpe på
• Anbefalinger og inspiration til konkrete tiltag i processen
• Gode cases – hvordan har forsyningsselskaber arbejdet med styring af aktiver i praksis

På konferencen får du viden og inspiration til hele asset management-processen fra kulturudfordringer til data, systemer og optimering. Som i det nye kodeks, guides du på konferencen gennem de 7 temaer med tilhørende anbefalinger. Under hvert tema kommer der cases fra branchen.

De 7 temaer for styring af aktiver:
• Mennesker og organisering
• Rammer og behov
• Strategi og mål
• Prioritering og plan
• Drift, vedligehold og projekt
• Opfølgning og optimering
• Data og systemer

Er konferencen noget for mig?
Konferencen henvender sig til direktører og mellemledere i fjernvarme-, drikkevands- og spildevandsselskaber samt andre med interesse for området.

Mødeledere
Peter Skovsgaard, Dansk Fjernvarme og Niels V. Bjerregaard, DANVA

Program
Programmet er under udarbejdelse.