Temadag

Afholdt: Informationsmøde for leverandører af overskudsvarme

Energistyrelsen og Grøn Energi inviterer til gratis informationsmøde primært for erhvervsvirksomheder om energieffektiviseringer og ekstern udnyttelse af overskudsvarme.

INFORMATIONSMØDET BLEV AFHOLDT I KOLDING DEN 2. DECEMBER 2021. PRÆSENTATIONERNE KAN SES HER.

Formålet med informationsmødet er at give deltagerne en introduktion til den nye aftale om overskudsvarme, herunder krav til den kommende energieffektiviseringsordning samt råd til kontraktindgåelse mellem overskudsvarmeleverandør og modtager. 

Derudover vil mødet omhandle de muligheder, danske virksomheder har for at søge tilskud til energieffektiviseringsprojekter gennem Erhvervspuljen, samt høre nærmere om, hvordan det obligatoriske energisyn for store virksomheder aktivt kan bruges af virksomhederne til gavn for den grønne omstilling.   

Er informationsmødet noget for dig?

Informationsmødet henvender sig til virksomheder, fjernvarmeselskaber og energisynskonsulenter, som ønsker at høre mere om mulighederne for at udnytte og modtage ekstern overskudsvarme eller fungere som eksterne uvildige eksperter.

Informationsmødet henvender sig derudover til virksomheder, som ønsker at blive opdateret på Erhvervspuljen samt synergien til energisyn.

Bemærk også, at Dansk Fjernvarme og Grøn Energi den 25. november afholder en temadag om overskudsvarme, der primært er rettet mod fjernvarmeselskaberne. Læs mere her.

Program

Der er sandwich & sodavand klar ved mødelokalet fra kl. 12.00.

12.30 Velkomst 
v/ John Tang, Dansk Fjernvarme & Rasmus Tengvad, Energistyrelsen
 
12.45 Ny aftale om overskudsvarme medfører nye muligheder for virksomheder
• Overskudsvarmeaftalen v/ Toke Liengaard, Energistyrelsen
• Energieffektiviseringsordningen for overskudsvarme (EFO) v/ Jamil Dawood, Energistyrelsen
• Kontraktindgåelse – efter ny lovgivning v/ John Tang, Dansk Fjernvarme

13.50 Kaffe & kage – og mulighed for at stille individuelle spørgsmål til Energistyrelsen

14.30 Tilskud til energieffektiviseringsprojekter i virksomheder
• Erhvervspuljen
v/ Martha Jørgensen, Energistyrelsen

15.00 Overskudsvarmeaftale efter den nye lovgivning
v/ Peder Pedersen, Air Liquide
 
15.20 Certificering af energieffektiviseringsordning
v/ Nicolaj Rotbøl, Nordisk Energirådgivning

15.40 Evaluering af PSO-aftaleordningen
v/ Frederik Rasmussen, Energistyrelsen

16.00 Tak for i dag 
v/ John Tang, Dansk Fjernvarme

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest mandag den 29. november 2021.

COVID-19 – Nu skal du fremvise coronapas

COVID-19 kategoriseres igen som en samfundskritisk sygdom. Derfor skal du ved ankomst til Fjernvarmens Hus fremvise et gyldigt coronapas. Coronapasset skal være gyldigt under hele kurset eller arrangementet.

Læs mere om de tiltag, vi gennemfører i Fjernvarmens Hus, så vi kan passe godt på vores gæster og hinanden.

Hvis du er syg eller har symptomer på COVID-19, beder vi dig melde afbud.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

John Tang

Mødeleder

John Tang

John Tang er chefkonsulent ved Dansk Fjernvarme