Temadag

Afholdt: Hvordan sikrer vi grøn og konkurrencedygtig varme i skyggen af ny klimaaftale?

Folketinget indgik 22. juni en historisk klimaaftale på energiområdet, som påvirker alle i sektoren. Dansk Fjernvarmes medlemmer inviteres nu til dialogmøde tre steder i landet kl. 17-20, hvor den nye aftale skal drøftes.

DIALOGMØDERNE BLEV AFHOLDT I AARS DEN 12. AUGUST, I KOLDING DEN 18. AUGUST OG I RINGSTED DEN 19. AUGUST 2020.

Store energiøer, PtX og grøn biogas. Det bliver fremtiden med en ny klimaaftale, hvor fjernvarmen som omdrejningspunkt er det kit, der skal binde det hele sammen og sikre en ny effektiv energisektor i fremtiden.

Med den nye klimaaftale ligger der en kæmpe stor og spændende opgave for hele energibranchen og ikke mindst fjernvarmebranchen. Aftalen kommer til at påvirke alle Dansk Fjernvarmes medlemmer. Og selvom Folketinget har indgået klimaaftalen på denne side af sommerferien, vil der være væsentlige dele som først konkret skal udmøntes i efteråret 2020. Dansk Fjernvarme ønsker at indgå i dialog med medlemmerne, så vi sammen kan være godt rustet til at påvirke processen.

Derfor inviterer vi til tre dialogmøder rundt omkring i landet på den anden side af sommerferien. Til dialogmøderne vil direktør Kim Mortensen og afdelingschef i Public Affairs og regulering, Rune Moesgaard gennemgå aftalen og fokusere på den videre proces,  hvor dialogen med medlemmerne spiller en stor rolle. 

Da der skal være plads til dialog til møderne, er der sat et max antal på 50 deltagere til hvert møde. Til møderne vil der blive serveret en let anretning halvvejs igennem mødet.

Program

Til dialogmødet med den nye aftales vigtigste emner blive gennemgået. Dialogen til de tre møder vil tage udgangspunkt i følgende spørgsmål, som alle deltagere gerne må overveje inden møderne: 

  • Hvad betyder den nye klimaaftale konkret for jeres selskab? 
  • Har den nye aftale om sænkelse af elvarmeafgiften ændret jeres planer - blandt andet for kommende investeringer?
  • Hvordan ser I muligheden for at konkurrence med individuelle varmeløsninger efter den nye aftale er indgået? 

Læs mere om den nye klimaaftale

Læs aftaleteksten her

Faktaark om klimaaftalen

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage inden mødestart.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

COVID-19 – Du kan trygt deltage på vores kurser og arrangementer

Hos Dansk Fjernvarme er sikkerheden for vores undervisere, medarbejdere og alle, der deltager i vores kurser og arrangementer af højeste prioritet.
Vi følger derfor myndighedernes retningslinjer og tager en række tiltag i forbindelse med vores arrangementer. Både i Fjernvarmens Hus og på øvrige lokationer. Læs mere om tiltagene her.

Indlægsholder

Kim Mortensen

Direktør, Dansk Fjernvarme.

Indlægsholder

Rune Moesgaard

Rune Moesgaard er afdelingschef i Dansk Fjernvarmes afdeling Public Affairs og regulering i København.