Temadag

Generalforsamling i Grøn Energi

– Kun for medlemmer og partnere i Grøn Energi

Det er stadig muligt at tilmelde sig generalforsamlingen – det skal dog gøres via mail direkte til
Lone Brodersen lob@danskfjernvarme.dk

Torsdag den 21. marts 2019, kl. 11.00-12.30 holdes der generalforsamling i Grøn Energi på Merkurvej 7, 6000 Kolding.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om foreningens arbejde og aktiviteter i 2018

3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

4. Valg af bestyrelse

5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

6. Præsentation af udvalgte indsatsområder

  • Store Bæredygtige Byer - fra vision til handling i de større bysamfund i Danmark
  • Overskudsvarme - hvad gør vi?

7. Eventuelt

12.30 Frokost

13.30 Vision for Geotermi i Danmark og Europa
v/ Samir Abboud, A.P. Møller Holding

13.45 Digitalisering i fjernvarmens grønne udvikling
v/ Jesper Daugaard eller Steen Schelle Jensen, Kamstrup

14.00 Debat og opsamling

14.15 Netværk

Arrangementet er gratis – tilmelding er dog nødvendig.