Temadag

Afholdt: Generalforsamling i Grøn Energi 2019

– Kun for medlemmer og partnere i Grøn Energi

GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT DEN 21. MARTS 2019.

Det er stadig muligt at tilmelde sig generalforsamlingen – det skal dog gøres via mail direkte til
Lone Brodersen lob@danskfjernvarme.dk

Torsdag den 21. marts 2019, kl. 11.00-12.30 holdes der generalforsamling i Grøn Energi på Merkurvej 7, 6000 Kolding.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om foreningens arbejde og aktiviteter i 2018

3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

4. Valg af bestyrelse

5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

6. Præsentation af udvalgte indsatsområder

  • Store Bæredygtige Byer - fra vision til handling i de større bysamfund i Danmark
  • Overskudsvarme - hvad gør vi?

7. Eventuelt

12.30 Frokost

13.30 Vision for Geotermi i Danmark og Europa
v/ Samir Abboud, A.P. Møller Holding

13.45 Digitalisering i fjernvarmens grønne udvikling
v/ Jesper Daugaard eller Steen Schelle Jensen, Kamstrup

14.00 Debat og opsamling

14.15 Netværk

Arrangementet er gratis – tilmelding er dog nødvendig.

 

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.