Temadag

Fjernvarmens rolle i elektrificeringen

Grøn Energi inviterer sine medlemmer og partnere samt fjernvarmeselskaberne indenfor til en strategieftermiddag med drøftelse af elektrificeringen af fjernvarmen. Tilmeld dig og mød enten op i Fjernvarmens Hus eller vær med online.

Hvordan kan fjernvarmen omstille grønt, blive elektrificeret uden at blive en slave af elsystemet? Og hvordan sikrer vi, at fjernvarmen via fair eltariffer får en central rolle i sektorkoblingen mellem boliger, industri, el- og gassystem til gavn for samfundet? 

Grøn elektricitet bliver det primære instrument i Danmarks udfordring med at nå en CO2-reduktion på 70% i 2030. Imidlertid er elektricitet ikke løsningen på alt. For så bliver den grønne omstilling i Danmark alt for dyr. Derfor er det helt nødvendigt, at fjernvarmen får en langt større rolle i den grønne omstilling. Simpelthen fordi samfundet kan opnå langt billigere, bedre og ikke mindst hurtigere grøn omstilling. 

Fjernvarmen er dog ofte glemt i debatten. Måske fordi fjernvarmen gemmer sig under jorden og derfor får så lidt opmærksomhed. Men fjernvarmen er rigtig vigtig, hvis Danmark skal levere på målet om 70 procent CO2-reduktion i 2030. Fjernvarmesektoren kan levere op i mod 44 procent af de samlede reduktioner. Det kræver, at der kommer flere grønne energikilder ind i varmesystemet, og at de forskellige energisystemer kommer til at spille effektivt sammen. Fremtidens varme vil være baseret på geotermi, kollektive varmepumper, solvarme, biogas, grønne affaldsressourcer, overskudsvarme og naturligvis biomasse, der er uundgåelige grønne energikilder i fremtidens varmeforsyning. 

Ud over fjernvarmens grønne omstilling frem til 2030, så er fjernvarmens store fordel, at den kan gøre andre dele af samfundet grønnere.

Spildvarmen fra industriprocesser, datacentre og PtX-anlæg kan distribueres ud i radiatorerne hos de 3,7 mio. danskere, der får deres varme leveret via fjernvarmen. Der er tale om ganske store muligheder som kommer fjernvarmen endnu mere til gavn, hvis vi samtidig sikrer en mere energieffektiv fjernvarme ved at renovere de nuværende fjernvarmenet samt ved at integrere digitale løsninger i systemet.

Grøn Energis strategieftermiddag vil tage udgangspunkt i en debat om, hvad der er fjernvarmens muligheder, hvad udfordringerne er, og hvordan når vi målet i praksis.

Arrangementet er kun for medlemmer og partnere i Grøn Energi samt medlemmer af Dansk Fjernvarme.
 
Deltagelse fysisk eller online
Ved tilmeldingen vælger du, om du ønsker at deltage med fysisk fremmøde, eller om du vil være med online.

Program

Der er frokost fra kl. 12.30 til dem, der deltager i Fjernvarmens Hus

13.00 Velkomst og præsentation af tema
v/ Jesper Koch, Grøn Energi
 
13.10 Hvad bliver konsekvenserne af et forbud mod olie og naturgas og mindre biomasse i fjernvarmen?
v/ Morten Herget Christensen, Energistyrelsen

13.30 Kan et fjernvarmeselskab blive 100 % elektrisk?
v/ Alexander Boye Boes, Grøn Energi

13.45 Kort debat om muligheder og udfordringer på vej mod 100 % grøn fjernvarme
v/ Debatstyrer Jesper Koch, Grøn Energi

14.00 Pause

14.15 Hvordan kan infrastruktur understøtte effektiv grøn omstilling?
v/ Nina Detlefsen, Grøn Energi

14.30 Hvad er de nødvendige investeringer i el-nettet?
v/ Kalle Thorbjørn Hansen, CEO, Utiligize

14.45 Grøn ammoniakproduktion og synergi med fjernvarmen i Esbjerg
I Esbjerg er planen at bygge et PtX-anlæg på 1000 MW til ammoniakproduktion målrettet gødningsindustri og shipping. Hvad er visionen og udfordringerne? 
v/ David Dupont-Mouritzen, Project Director, CIP

15.00 Afrunding af eftermiddagen
v/ Jesper Koch, Grøn Energi

15.05 Tak for i dag og netværk for de fremmødte i Fjernvarmens Hus

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest onsdag den 9. juni 2021.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

COVID-19 – Du kan trygt deltage på vores kurser og arrangementer

Hos Dansk Fjernvarme er sikkerheden for vores undervisere, medarbejdere og alle, der deltager i vores kurser og arrangementer af højeste prioritet.
Vi følger derfor myndighedernes retningslinjer og tager en række tiltag i forbindelse med vores arrangementer. Både i Fjernvarmens Hus og på øvrige lokationer. Læs mere om tiltagene her.

 
Jesper Koch

Mødeleder

Jesper Koch

Jesper Koch arbejder som analysechef og er leder af Grøn Energi. Han har særligt fokus på bl.a. strategisk udvikling og systemeksport af fjernvarme.