Temadag

Dialogmøde med Dansk Fjernvarmes direktør

Medlemmer fra Valggruppe 4 og Valggruppe 3 inviteres til dialogmøde med Kim Mortensen. Det handler om at få input til de tilbud, som netop de medlemmer efterspørger.

2023 bliver et år med ekstra fokus på Dansk Fjernvarmes medlemstilbud overfor de små og mellemstore medlemmer. I dag har vi en række gode tilbud til vores medlemmer, men spørgsmålet er om vi rammer rigtig med de tilbud vi har og den service vi yder.

Derfor afholder Dansk Fjernvarme i januar tre dialogmøder for medlemsselskaberne i Valggruppe 3 (medlemmer med et varmesalg på over 50 TJ og under 200 TJ) og Valggruppe 4 (medlemmer med et varmesalg på under 50 TJ) med det formål at få en dialog med bestyrelser og driftsledere. 

Vi vil gerne, dels fortælle om de medlemstilbud, som vi har; dels vil vi gerne have en dialog om, hvordan vi kan udvikle vores tilbud til særligt denne gruppe medlemmer

Ligesom alle andre fjernvarmeselskaber står også disse selskaber overfor en stor udfordring med den grønne omstilling, stigende priser og måske endda udvidelse af fjernvarmeområderne. Det kræver at bestyrelserne er klædt på til opgaven og har de rette værktøjer og den rette indsigt. Og som brancheforening vil vi gerne være med til at give dem de bedste muligheder.

Program

17.00 Introduktion og velkomst

17.15 Oplæg om Dansk Fjernvarmes indsats og medlemstilbud

18.15 Spisning

18.45 Dialog og debat

19.45 Afslutning

20.00 Tak for i dag

Baggrund for dialogmøderne

I 2021 vedtog Dansk Fjernvarmes bestyrelse et ydelseskatalog, der var første forsøg på at konkretisere og beskrive Dansk Fjernvarmes medlemstilbud. Ydelseskataloget har nu et år på bagen, og Dansk Fjernvarme er derfor ved at evaluere sine medlemstilbud på denne baggrund.

Der vil naturligvis altid være stor forskel på, hvad de enkelte medlemmer efterspørger, og hvad der er brug for til at understøtte arbejdet, og hvilke tilbud som medlemmerne benytter sig af.

Mere end nogensinde er der brug for at brancheforeningen står stærkt politisk og påvirker de politiske rammebetingelser. Det bruger Dansk Fjernvarme mange kræfter og ressourcer på og har også i det seneste år haft stor succes med, hvilket har været med til at flytte fjernvarmen helt frem på den politiske dagsorden.

Men der er også brug for, at Dansk Fjernvarme arbejder med at professionalisere blandt andet bestyrelsesarbejdet i vores selskaber og giver medlemmerne de bedst mulige forudsætninger for at drive selskaberne effektivt. 

Dialogmøderne vil derfor dels være en præsentation af den nuværende indsats og dels en åben snak om, hvordan vi udvikler og tilrettelægger tilbud og service endnu bedre overfor medlemmerne.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest tre hverdage inden mødedagen.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.