Temadag

Afholdt: Afsluttende workshop om HEAT 4.0 og HEATman-projektet

Kom og deltag i den afsluttende workshop om de endelige resultater fra HEAT 4.0 og HEATman-projektet. Hør også, hvordan dit fjernvarmeselskab kan få gavn af de digitale værktøjer, som HEAT 4.0 har udviklet og tilbyder.

WORKSHOPPEN BLEV AFHOLDT I KOLDING DEN 17. MAJ 2022. FIND PRÆSENTATIONERNE HER.

HEAT 4.0 og HEATman-projektet ønsker med workshoppen at få en dialog med udvalgte fjernvarmeselskaber om muligheder og udfordringer. Efterfølgende vil Dansk Fjernvarme – hvis der er opbakning til dette – afholde en større offentlig tilgængelig temadag.

Formålet med HEAT 4.0 har været udvikling af en samlet digital platform, der kan skabe synergi for hele fjernvarmesystemet dvs. mellem produktion, distribution og forbrug og mellem design, drift og vedligehold. Det gøres ved at kombinere de nyeste teknologier med forskningsviden. 

Projektet har eksisteret i tre år og er nu blevet gennemført med gode resultater og testet af på tre varmeselskaber i Danmark. Det er derfor tid til at evaluere løsningerne og brede dem ud til andre varmeselskaber, der fokuserer på at effektivisere og optimere deres drift til det maksimale. 

På workshoppen præsenteres du for de redskaber, som industrien og forskere har udviklet i samarbejde, og de resultater som de medvirkende varmeselskaber har opnået. 

Varmeselskaberne er generelt gode til driftsoptimering, men udfordringen i branchen er, at et varmeselskab råder over mange forskellige digitale softwaresystemer; SRO, prognoseværktøjer og målerdatabaser, der ikke snakker sammen.

Det er gratis at deltage i workshoppen. Tilmelding er dog nødvendig. 

Workshoppen er kun for medlemmer af Dansk Fjernvarme.

Om projektet
HEAT 4.0 kan være løsningen på fremtidens smarte digitale fjernvarme, der sikrer en digital samkøring af data og IT-arkitektur på tværs af systemer og forbedrer styringsmulighederne for en optimal produktion og drift. 

Alle data ordnes og samles i en digital, cloud-baseret platform, således fjernvarmeværkerne lettere kan udnytte blandt andet kunstig intelligens og IoT til at udvikle data-intelligente modeller og prognoser til brug for at energieffektivisere fjernvarmen.

Projektet startede op i 2019 og er finansieret af Innovationsfonden (J.nr.: 8090-00046B). Erhvervssamarbejdet er præsenteret med 16 partnere inden for fjernvarmeselskaber, universiteter, techvirksomheder og softwareproducenter. NIRAS er projektleder og står for den HEAT 4.0-løsning som kaldes for HEATman.

Program

12.00 Frokost

13.00 Indlæg om HEAT 4.0

13.30 Indlæg om Center Denmark

14.00 Kaffe & kage

14.30 Indlæg fra medvirkende Fjernvarmeselskaber

15.00 Panel: Feedback og hvordan kommer vi andre i gang?

15.30 Afslutning

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding snarest muligt.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Mødeleder

Steen Kramer Jensen

Steen Kramer Jensen er ansat som projektleder hos Dansk Fjernvarme og arbejder særligt med området digitalisering.