Temadag

Afholdt: 2. workshop om Power-to-X i Region Hovedstaden

Få præsenteret kortlægningen fra første fase og kom med input til denne og næste fases modellering.

Workshoppen blev afholdt i København den 13. oktober 2022.

Power-to-X (PtX) kan blive en vigtig brik i den grønne omstilling, men det er vigtigt, at PtX-anlæggene etableres og placeres, så de giver værdi for det samlede energisystem. Derfor skal et nyt projektet undersøge mulighederne for at overskudsvarmen fra PtX-anlæggene kan udnyttes og den bredere sektorintegration realiseres.

Projektet skal kortlægge mulighederne og grundlaget for at placere PtX-anlæg i hovedstadsområdet – og udnytte overskudsvarmen via fjernvarme. Derfor er der brug for dine konkrete input og for lokal ekspertise på området. 

Kortlægningen er nu færdig og den vil vi præsentere for aktørerne i hovedstadsregionen. Derudover vil der være mulighed for at komme med konkrete inputs til næste fases modellering og dermed endelige bud på placeringer af PtX-anlæg i regionen.  

Workshoppen, der er den anden i rækken, afsluttes med frokost. Hvis du har allergier eller behov for specialkost, bedes du sende en mail til jfb@danskfjernvarme.dk.

Er workshoppen noget for dig?
Workshoppen henvender sig til energiplanlæggere hos forsyningsselskaberne, energiplanlæggere hos kommunerne samt diverse private aktører i PtX-industrien.

Program

09.00 Velkomst
v/ Henrik Lund, Aalborg Universitet

09.10 Green Fuels for Denmark
v/ Jes Smed, Ørsted

09.30 Præsentation af første udkast – har vi de rette kriterier med?
v/ Aalborg Universitet

10.40 Pause

10.55 Er vores konkrete placeringer realistiske?
v/ Aalborg Universitet

12.05 Modellering og Varmeplan Danmark 2021
v/ Peter Sorknæs, Aalborg Universitet

12.30 Frokost

13.15 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest mandag den 10. oktober 2022.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Jesper Koch

Mødeleder

Jesper Koch

Jesper Koch arbejder som analysechef og er leder af Grøn Energi. Han har særligt fokus på bl.a. strategisk udvikling og systemeksport af fjernvarme.