Regionalmøde

Afholdt: Regionalmøde i Sæby den 14. september

Regionalmøderne byder traditionen tro på både oplæg og mulighed for dialog om aktuelle emner.

REGIONALMØDET BLEV AFHOLDT PÅ HOTEL VIKING I SÆBY DEN 14. SEPTEMBER 2021.
PRÆSENTATIONERNE KAN SES HER. 

På Regionalmøderne 2021 vil der være fokus på Dansk Fjernvarmes strategiske og praktiske arbejde, ligesom der også i år vil være indlæg fra både medlemmer og lokale kræfter. 

Du får en opdatering på, hvordan rammerne for fjernvarmen med projektbekendtgørelsen, reguleringen og tilskudsordninger ser ud, ligesom du får mulighed for at høre et oplæg om den konverteringsbølge fra fossil opvarmning til grøn fjernvarme, der sker rundt om i landet.

Fjernvarmens konkurrenceevne vil også være genstand for oplæg og debat – det samme gælder den kampagne for fjernvarmen, som Dansk Fjernvarme søsatte i efteråret 2020, og som mange medlemmer har bakket godt op om.

2021 er kommunalt valgår og i år vil du derfor høre om, hvordan grøn varme kan blive en del af den lokale valgkamp. Endelig kan du høre om det ”nye” DFH og om, hvor meget el kan komme til at fylde i fremtidens varmeproduktion.

Netværk med branchen
Regionalmøderne er en oplagt mulighed for at netværke med ligesindede fra branchen og udveksle erfaringer om muligheder og problemstillinger, som findes i hverdagen. Ligesom Dansk Fjernvarmes medarbejdere står klar til en god snak.

Er Regionalmøderne noget for dig?
Regionalmøderne er for dig, som er ansat, leder eller en del af bestyrelsen i et fjernvarme- eller forsyningsselskab. Regionalmøderne er kun for medlemmer af Dansk Fjernvarme.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 8.30
 
09.00 Velkomst
v/ Søren Berg Lorenzen, Dansk Fjernvarme

09.05 Dansk Fjernvarme – grøn fjernvarme
v/ Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme

09.55 Nye rammer for fjernvarmen
v/ Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme
 
10.35 Pause

11.00 Grøn Varme-kampagne – hvor langt er vi nået?
v/ Søren Berg Lorenzen, Dansk Fjernvarme

11.30 Kommunalt valgår – hvordan bliver grøn varme en del af den lokale valgkamp? 
v/ Lasse Frimand, Aalborg Kommune

12.00 Frokost

13.00 Tilslutningsmodeller og -priser
v/ Uffe Roed Hjortshøj, Dansk Fjernvarme

13.25 Medlemscase: Konverteringsprojekter og tilslutningsmodeller
v/ Mikkel Grathe, Hobro Varmeværk

13.55 Kaffe og kage

14.25 DFH – ydelser efter energibesparelser
v/ Mette Louise Wätzold Bjørnlund og Susanne Fløjgaard, Dansk Fjernvarme

14.50 Hvor meget kan el fylde i fremtidens varmeproduktion?
v/ John Tang, Dansk Fjernvarme

15.20 Opsamling og afslutning
v/ Søren Berg Lorenzen, Dansk Fjernvarme

15.30 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest torsdag den 9. september 2021.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Mødeleder

Søren Berg Lorenzen

Søren Berg Lorenzen er ansat som varmechef hos Dansk Fjernvarme.

Indlægsholder

Kim Mortensen

Direktør, Dansk Fjernvarme.

Anders Jespersen

Indlægsholder

Anders Jespersen

Anders Jespersen er ansat ved Dansk Fjernvarme, hvor han arbejder som økonomisk konsulent. Han har blandt andet ansvaret for afgiftsområdet. Anders underviser på flere kurser hos Dansk Fjernvarme.

Indlægsholder

Uffe Roed Hjortshøj

Uffe Roed Hjortshøj er tværfaglig konsulent i Dansk Fjernvarme.

Mette Louise Wätzold Bjørnlund

Indlægsholder

Mette Louise Wätzold Bjørnlund

Mette Louise Wätzold Bjørnlund arbejder som teknisk konsulent hos Dansk Fjernvarme og særligt med energibesparelser, CO2-kvoter og F&U-kontoen.

Indlægsholder

Susanne Fløjgaard

Susanne Fløjgaard er tværfaglig konsulent i Dansk Fjernvarme.

John Tang

Indlægsholder

John Tang

John Tang er chefkonsulent ved Dansk Fjernvarme