Regionalmøde

Afholdt: Regionalmøde i Sæby

Bliv opdateret på seneste nyt i branchen, når vi igen kommer ud i hele landet i uge 9, 10 og 11 og sætter fokus på aktuelle emner.

REGIONALMØDET BLEV AFHOLDT DEN 15. MARTS 2022. FIND PRÆSENTATIONERNE HER.

Med et netop overstået årsskifte venter et af årets højdepunkter i fjernvarmebranchen – nemlig årets regionalmøder, hvor Dansk Fjernvarme tager rundt i hele Danmark, for at møde medlemmerne og få en god snak og fortælle seneste nyt om fjernvarmen. 

I 2021 blev COVID-19 en begrænsende faktor for regionalmøderne, og derfor ser vi ekstra meget frem til årets møderække, hvor vi igen kommer rundt til 8 forskellige byer i Danmark. 

Fremtidssikring af fjernvarmen 
Som branche står vi over for en fælles opgave om at understøtte den grønne omstilling i Danmark og samtidig sikre fremtiden for fjernvarmen. Uanset varmeselskabets størrelse, beliggenhed og ressourcer er det et fælles ansvar, at hele branchen når i mål. 

Vi har en klar mission om, at branchen skal levere 100 procent CO2-neutral varme til de mere end 3,7 millioner danskere, som har brug for det, for fjernvarme er en effektiv og nem løsning for kunderne, som samtidig er bæredygtig og for alvor skåner klimaet. 

På årets regionalmøder sætter vi fokus på nogle af midlerne til, hvordan vi som samlet branchen når i mål. 

Nyeste viden og medlemscases 
Regionalmødeprogrammet er spækket med højaktuelle emner. Dansk Fjernvarmes fagkonsulenter og specialister står klar til at skabe en god dialog om f.eks. effektiv drift igennem digitalisering, ligesom vi skal tale om midler til konkurrencedygtige priser. I løbet af dagen går vi også på jagt efter overskudsvarmen og går i dybden med grøn spidslast og meget mere. 

Derudover kan du opleve to spændende medlemscases med omdrejningspunkt i robuste energisystemer og effektiv drift, som deler deres viden og erfaring.  

Alt dette og meget mere kan du opleve på årets regionalmøder som afholdes i hele landet i ugerne 9, 10 og 11.

Hvis I deltager mere end tre fra samme selskab får I rabat. Se mere herom nedenfor.

Vi glæder os til at møde jer alle rundt omkring i landet.

Program

08.30 Kaffe og morgenbrød

09.00 Velkomst
v/ Søren Berg Lorenzen, Dansk Fjernvarme

09.05 Dansk Fjernvarme – de store linjer
v/ Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme

09.50 Udvidelse af fjernvarmeområdet
De nye rammebetingelser og udfasningen af gas til opvarmning giver fjernvarmebranchen nye muligheder for udvidelse af fjernvarmeområder, men det giver også mange nye udfordringer. Hvordan sikrer vi som én samlet branche, ressourcerne til at løfte opgaven?
v/ Nicolai Kipp, Dansk Fjernvarme 

10.20 Pause 

10.40 Konkurrencedygtige fjernvarmepriser
Sammensætningen af konkurrencedygtige priser bliver mere og mere vigtig i en fjernvarmesektor med øget konkurrence fra individuelle varmeløsninger. Vi gennemgår mulighederne for at sammensætte fjernvarmeselskabets tariffer, så de bliver mere fleksible i forhold til lokale behov.
v/ Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme

11.10 Fjernvarmens rolle i det grønne Danmark 
Fjernvarmesektoren er allerede godt på vej mod CO2-neutralitet inden for egne aktiviteter, men selskaberne i fjernvarmesektoren har fortsat en væsentlig rolle at spille i den grønne omstilling af resten af vores energisystem. Det kan bl.a. ske gennem udnyttelse af overskudsvarme fra nye teknologier, såsom Power-to-X og fangst af CO2, som kan bruges til produktion af grønne brændsler eller til negative emissioner, når det lagres i undergrunden.
v/ Jannick H. Buhl, Dansk Fjernvarme

11.40 Medlemscase: Robuste energisystemer
v/ Thorkil B. Neergaard, Brønderslev Forsyning

12.00 Frokost

13.00 På jagt efter overskudsvarme
Vi gør status over overskudsvarmen og drøfter det fremtidige potentiale, for efter knap 8 år har politikerne endelig landet regler for overskudsvarme, som muliggør en bred udnyttelse heraf til fjernvarme. Der er fortsat begrænsninger, men det er nu muligt at undgå overskudsvarmeafgifter, hvis virksomheden som leverer overskudsvarmen indgår en aftale om energieffektivisering. 
Bliv klogere på hvordan vi i fællesskab med kommende overskudsvarmeleverandører nedbryder barrierer for at en god overskudsvarmeaftale.
v/ Jesper Koch, Grøn Energi

13.25 Effektiv drift gennem digitalisering
I dag er det muligt at trække meget store mængder data ud af kundernes fjernvarmemålere. Denne data rummer enorme muligheder. Hvordan får vi mest ud af de data? Hvor skal vi starte, og hvordan deler vi dem med hinanden? Hvordan bruger vi disse data til at skabe grøn omstilling, bedre service og en mere effektiv fjernvarmesektor?
v/ Steen Kramer Jensen, Dansk Fjernvarme 

13.55 Kaffe og kage

14.20 Medlemscase: Effektiv drift gennem digitalisering
v/ Kasper Neve, Aars Fjernvarme

14.50 Grøn spidslast
Hvordan får fjernvarmeværkerne omstillet deres spids- og reservelastanlæg til grøn forsyning og samtidig sikrer konkurrencedygtigheden? Den udfordring er Grøn Energi og DFP i gang med at løse i en drejebog til mindre og mellemstore selskaber.  
Vi dykker ned i de foreløbige resultater, og giver deltagere på regionalmødet mulighed for at bidrage med ideer, erfaringer og gode råd til den kommende drejebog. 
v/ Jesper Koch, Grøn Energi

15.25 Opsamling og afslutning
v/ Søren Berg Lorenzen, Dansk Fjernvarme

15.30 Tak for i dag

Rabat ved flere deltagere fra samme selskab

Deltagerprisen er kr. 1.615,- ekskl. moms pr. deltager for de første 3 deltagere fra samme selskab, herefter er prisen kr. 1.315,- ekskl. moms pr. deltager.

Rabatten gælder også ved deltagelse på forskellige lokationer.

I praksis skal alle deltagere fra samme selskab tilmeldes til fuld pris, hvorefter Dansk Fjernvarme sørger for at tildele den rette rabat til hvert selskab.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest torsdag den 10. marts 2022.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Mødeleder

Søren Berg Lorenzen

Søren Berg Lorenzen er ansat som varmechef hos Dansk Fjernvarme.

Indlægsholder

Kim Mortensen

Direktør, Dansk Fjernvarme.

Indlægsholder

Nicolai Kipp

Nicolai Kipp er chefkonsulent hos Dansk Fjernvarme og arbejder særligt med Grøn varme til 500.000 boliger.

Anders Jespersen

Indlægsholder

Anders Jespersen

Anders Jespersen er ansat ved Dansk Fjernvarme, hvor han arbejder som økonomisk konsulent. Han har blandt andet ansvaret for afgiftsområdet. Anders underviser på flere kurser hos Dansk Fjernvarme.

Indlægsholder

Jannick H. Buhl

Jannick H. Buhl er ansat som chefkonsulent hos Dansk Fjernvarme og arbejder særligt inden for områderne: PtX, CCS/U og biomasse.

Indlægsholder

Steen Kramer Jensen

Steen Kramer Jensen er ansat som projektleder hos Dansk Fjernvarme og arbejder særligt med området digitalisering.

Jesper Koch

Indlægsholder

Jesper Koch

Jesper Koch arbejder som analysechef og er leder af Grøn Energi. Han har særligt fokus på bl.a. strategisk udvikling og systemeksport af fjernvarme.