Regionalmøde

Regionalmøde i Kolding den 6. september

Regionalmøderne byder traditionen tro på både oplæg og mulighed for dialog om aktuelle emner.

På Regionalmøderne 2021 vil der være fokus på Dansk Fjernvarmes strategiske og praktiske arbejde, ligesom der også i år vil være indlæg fra både medlemmer og lokale kræfter. 

Du får en opdatering på, hvordan rammerne for fjernvarmen med projektbekendtgørelsen, reguleringen og tilskudsordninger ser ud, ligesom du får mulighed for at høre et oplæg om den konverteringsbølge fra fossil opvarmning til grøn fjernvarme, der sker rundt om i landet.

Fjernvarmens konkurrenceevne vil også være genstand for oplæg og debat – det samme gælder den kampagne for fjernvarmen, som Dansk Fjernvarme søsatte i efteråret 2020, og som mange medlemmer har bakket godt op om.

2021 er kommunalt valgår og i år vil du derfor høre om, hvordan grøn varme kan blive en del af den lokale valgkamp. Endelig kan du høre om det ”nye” DFH og om, hvor meget el kan komme til at fylde i fremtidens varmeproduktion.

Netværk med branchen
Regionalmøderne er en oplagt mulighed for at netværke med ligesindede fra branchen og udveksle erfaringer om muligheder og problemstillinger, som findes i hverdagen. Ligesom Dansk Fjernvarmes medarbejdere står klar til en god snak.

Er Regionalmøderne noget for dig?
Regionalmøderne er for dig, som er ansat, leder eller en del af bestyrelsen i et fjernvarme- eller forsyningsselskab. Regionalmøderne er kun for medlemmer af Dansk Fjernvarme.

Deltagelse fysisk eller online
Ved tilmeldingen vælger du, om du ønsker at deltage med fysisk fremmøde, eller om du vil være med online.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 8.30
 
09.00 Velkomst
v/ Rune Moesgaard, Dansk Fjernvarme

09.05 Dansk Fjernvarme – grøn fjernvarme
v/ Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme

09.55 Nye rammer for fjernvarmen
v/ Nicolai Kipp, Dansk Fjernvarme
 
10.35 Pause

11.00 Tilslutningsmodeller og -priser 
v/ Uffe Schifter-Holm/Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme

11.30 Medlemscase: Konverteringsprojekter og tilslutningsmodeller
v/ Richard Nielsen, Vejen Varmeværk

12.00 Frokost

13.00 Grøn Varme-kampagne – hvor langt er vi nået?
v/ Jacob Klivager Vestergaard, Dansk Fjernvarme

13.25 Kommunalt valgår – hvordan bliver grøn varme en del af den lokale valgkamp? 

13.55 Kaffe og kage

14.25 DFH – ydelser efter energibesparelser
v/ DFH Service

14.50 Hvor meget kan el fylde i fremtidens varmeproduktion?
v/ John Tang, Dansk Fjernvarme

15.20 Opsamling og afslutning
v/ Rune Moesgaard, Dansk Fjernvarme

15.30 Tak for i dag 

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest onsdag den 1. september 2021.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

COVID-19 – Du kan trygt deltage på vores kurser og arrangementer

Hos Dansk Fjernvarme er sikkerheden for vores undervisere, medarbejdere og alle, der deltager i vores kurser og arrangementer af højeste prioritet.
Vi følger derfor myndighedernes retningslinjer og tager en række tiltag i forbindelse med vores arrangementer. Både i Fjernvarmens Hus og på øvrige lokationer. Læs mere om tiltagene her.

Mødeleder

Rune Moesgaard

Rune Moesgaard er afdelingschef i Dansk Fjernvarmes afdeling Public Affairs og regulering i København.

Indlægsholder

Kim Mortensen

Direktør, Dansk Fjernvarme.

Indlægsholder

Nicolai Kipp

Nicolai Kipp er chefkonsulent hos Dansk Fjernvarme og arbejder særligt med Grøn varme til 500.000 boliger.

Indlægsholder

Uffe Schifter-Holm

Uffe Schifter-Holm er tværfaglig konsulent i Dansk Fjernvarme.

Anders Jespersen

Indlægsholder

Anders Jespersen

Anders Jespersen er ansat ved Dansk Fjernvarme, hvor han arbejder som økonomisk konsulent. Han har blandt andet ansvaret for afgiftsområdet. Anders underviser på flere kurser hos Dansk Fjernvarme.

Indlægsholder

Jacob Klivager Vestergaard

Jacob Klivager Vestergaard arbejder som politisk konsulent hos Dansk Fjernvarme.

John Tang

Indlægsholder

John Tang

John Tang er chefkonsulent ved Dansk Fjernvarme