Regionalmøde

Afholdt: Regionalmøde i Kibæk

Bliv klogere på højaktuelle politiske og tekniske emner og mød en række medarbejdere fra Dansk Fjernvarme til dette års regionalmøder. Se programmet her.

REGIONALMØDET BLEV AFHOLDT DEN 26. FEBRUAR 2019.

Fjernvarmebranchen står aldrig stille og er i konstant udvikling. 2018 har ikke været en undtagelse, og det bliver 2019 heller ikke. Derfor er programmet for regionalmøderne i 2019 propfyldt med aktuelle emner, som spænder fra økonomisk regulering og kodeks for styring af aktiver til vejledning i banekrydsninger og den nye målervejledning.

Den nye energipolitiske aftale betyder en ny virkelighed for fjernvarmebranchen. En virkelighed, hvor landets fjernvarmeselskaber skal kæmpe endnu hårdere for at bibeholde og tiltrække nye fjernvarmekunder. Det kræver en synliggørelse af fjernvarmeselskabet i lokalsamfundet.  Det kræver, at vi kommer op over jorden og viser, hvad fjernvarmen kan. Det tager vi fat på til årets regionalmøder.

Et andet fokusområde til årets regionalmøder, bliver den nye økonomiske regulering. Til de ni møder rundt i landet tager vi både en tur op i helikopterperspektivet og hører om seneste nyt fra Christiansborg med et indlæg fra Forsyningstilsynet, og vi graver os ned i det konkrete med kodeks for styring af aktiver.

Få en snak med Dansk Fjernvarme
Udover at blive klogere på højaktuelle politiske og tekniske emner, er årets regionalmøder samtidig en god mulighed for at møde mange forskellige medarbejdere fra Dansk Fjernvarme samt netværke og erfaringsudveksle med kollegaer fra andre fjernvarmeselskaber.

På vores regionalmøde i Kibæk deltager vores formand Jesper Frost, der bl.a. taler om, hvordan vi er 'fælles om fremtidens forsyning'.

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer rundt omkring i landet – både ansatte og bestyrelsesmedlemmer.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 08.30

09.00 Velkomst
Louise Overvad Jensen, Dansk Fjernvarme

09.05 Siden sidst
Louise Overvad Jensen, Peter Skovsgaard og Uffe Schifter-Holm, Dansk Fjernvarme

09.35 Banekrydsning – hvordan minimeres bureaukratiet?
Uffe Schifter-Holm, Dansk Fjernvarme

09.45 Den nye målervejledning og egenkontrol
Uffe Schifter-Holm, Dansk Fjernvarme

10.10 Pause

10.30 Fjernvarmens image – hvordan forbliver vi attraktive for vores kunder?
Stig Caspersen, Mediegruppen

11.10 Hvad skal fjernvarmen fokusere på for at være attraktive?
Giv din mening til kende.

11.30 Opsamling
Dansk Fjernvarme

11.35 Kodeks for styring af aktiver
Peter Skovsgaard, Dansk Fjernvarme

12.00 Frokost

13.00 Medlemscase: Sådan har vi arbejdet med Kodeks for godt bestyrelsesarbejde
Anders Møller, Løsning Fjernvarme

13.15 Ny økonomisk regulering
Michael Fibiger, Dansk Fjernvarme

13.40 Myndighedernes arbejde med reguleringen
Christian Parbøl og Eske Benn Thomsen, Forsyningstilsynet

14.10 Kaffe og kage

14.35 Medlemscase: Erfaringer med idriftsættelse af varmepumper
John Elmertoft, DIN Forsyning (Sig Varmeværk)

14.50 Fælles om fremtidens forsyning
Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme

15.25 Afrunding af dagen og tak for i dag
Louise Overvad Jensen, Dansk Fjernvarme

Indlægsholder

Louise Overvad Jensen

Louise Overvad Jensen er faglig chef i Dansk Fjernvarme. 

Indlægsholder

Uffe Schifter-Holm

Uffe Schifter-Holm er tværfaglig konsulent i Dansk Fjernvarme.

Indlægsholder

Peter Skovsgaard

Peter Skovsgaard er økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarme.

Indlægsholder

Michael Fibiger

Michael Fibiger er økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarmes Politiske Økonomiske sekretariat i København.

Indlægsholder

Kim Mortensen

Direktør, Dansk Fjernvarme.