Regionalmøde

Regionalmøde i Køge den 1. september

Regionalmøderne byder traditionen tro på både oplæg og mulighed for dialog om aktuelle emner.

På Regionalmøderne 2021 vil der være fokus på Dansk Fjernvarmes strategiske og praktiske arbejde, ligesom der også i år vil være indlæg fra både medlemmer og lokale kræfter. 

Du får en opdatering på, hvordan rammerne for fjernvarmen med projektbekendtgørelsen, reguleringen og tilskudsordninger ser ud, ligesom du får mulighed for at høre et oplæg om den konverteringsbølge fra fossil opvarmning til grøn fjernvarme, der sker rundt om i landet.

Fjernvarmens konkurrenceevne vil også være genstand for oplæg og debat – det samme gælder den kampagne for fjernvarmen, som Dansk Fjernvarme søsatte i efteråret 2020, og som mange medlemmer har bakket godt op om.

2021 er kommunalt valgår og i år vil du derfor høre om, hvordan grøn varme kan blive en del af den lokale valgkamp. Endelig kan du høre om det ”nye” DFH og om, hvor meget el kan komme til at fylde i fremtidens varmeproduktion.

Netværk med branchen
Regionalmøderne er en oplagt mulighed for at netværke med ligesindede fra branchen og udveksle erfaringer om muligheder og problemstillinger, som findes i hverdagen. Ligesom Dansk Fjernvarmes medarbejdere står klar til en god snak.

Er Regionalmøderne noget for dig?
Regionalmøderne er for dig, som er ansat, leder eller en del af bestyrelsen i et fjernvarme- eller forsyningsselskab. Regionalmøderne er kun for medlemmer af Dansk Fjernvarme.

Program

Kl. 09.00-15.30 – der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 08.30.

Formiddagens programpunkter
• Dansk Fjernvarme – grøn fjernvarme v/ Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme
• Nye rammer for fjernvarmen v/ Anders Jespersen eller Nicolai Kipp, Dansk Fjernvarme
• Information om AP Pension
• Medlemscase: Konverteringsprojekter v/ Forskellige indlægsholdere
• Tilslutningsmodeller- og priser v/ Uffe Schifter-Holm, Dansk Fjernvarme

Eftermiddagens programpunkter
• Grøn Varme-kampagne – hvor langt er vi nået? v/ Jacob Klivager Vestergaard, Dansk Fjernvarme
• Kommunalt valgår – hvordan bliver grøn varme en del af den lokale valgkamp? v/ Forskellige lokalpolitikere/formænd for teknisk udvalg
• DFH – ydelser efter energibesparelser v/ Kim Behnke eller Emil Bøilerehauge, Dansk Fjernvarme
• Hvor meget kan el fylde i fremtidens varmeproduktion? v/ John Tang, Dansk Fjernvarme

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest fredag den 27. august 2021.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

COVID-19 – Du kan trygt deltage på vores kurser og arrangementer

Hos Dansk Fjernvarme er sikkerheden for vores undervisere, medarbejdere og alle, der deltager i vores kurser og arrangementer af højeste prioritet.
Vi følger derfor myndighedernes retningslinjer og tager en række tiltag i forbindelse med vores arrangementer. Både i Fjernvarmens Hus og på øvrige lokationer. Læs mere om tiltagene her.

Indlægsholder

Kim Mortensen

Direktør, Dansk Fjernvarme.

Anders Jespersen

Indlægsholder

Anders Jespersen

Anders Jespersen er ansat ved Dansk Fjernvarme, hvor han arbejder som økonomisk konsulent. Han har blandt andet ansvaret for afgiftsområdet. Anders underviser på flere kurser hos Dansk Fjernvarme.

Indlægsholder

Nicolai Kipp

Nicolai Kipp er chefkonsulent hos Dansk Fjernvarme og arbejder særligt med Grøn varme til 500.000 boliger.

Indlægsholder

Uffe Schifter-Holm

Uffe Schifter-Holm er tværfaglig konsulent i Dansk Fjernvarme.

Indlægsholder

Jacob Klivager Vestergaard

Jacob Klivager Vestergaard arbejder som politisk konsulent hos Dansk Fjernvarme.

Indlægsholder

Kim Behnke

Kim Behnke er udviklingschef i Dansk Fjernvarme. 

Indlægsholder

Emil Bøilerehauge

Emil Bøilerehauge er ansat som konsulent hos Dansk Fjernvarme og arbejder i DFH med bl.a. energispareaftalen og kvalitetssikring af energibesparelser.

John Tang

Indlægsholder

John Tang

John Tang er chefkonsulent ved Dansk Fjernvarme