Regionalmøde

Regionalmøde i Aarhus

Nu kan du igen blive opdateret på seneste nyt i branchen, når Dansk Fjernvarme i ugerne 9, 10 og 11 afvikler otte regionalmøder forskellige steder i landet.

Kun for medlemmer af Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme holder fast i traditionen med de årlige regionalmøder. Igen i 2023 kommer Dansk Fjernvarme rundt i landet – i alt bliver der otte møder – hvor du får mulighed for på tæt hold at blive opdateret på seneste nyt om fjernvarme og fjernvarmesektoren.

I år bliver regionalmøderne afviklet otte forskellige steder fra slutningen af februar og ind i marts. Det første møde bliver afholdt i Sæby den 28. februar – det ottende og sidste regionalmøde bliver afholdt i Maribo den 15. marts.

Indimellem de møder er der regionalmøder i: Aarhus, Esbjerg, Glyngøre, Kolding, Sorø og Lyngby.

Det kan du blive klogere på
Dansk Fjernvarme forsøger at informere og delagtiggøre medlemmerne på en lang række af områder under regionalmøderne i 2023.

Et af de store emner på 2023-udgaven af regionalmøderne bliver udfasning af naturgas fra de danske husstande og boliger. Dansk Fjernvarmes personale vil sætte fokus på nye fjernvarmeområder, nye løsninger, nye samarbejdspartnere, nye forretningsområder, ny-etablering af selskaber og samarbejde med eksisterende.

På regionalmøderne vil der også blive informeret om beredskab og de forskellige beredskabsniveauer, der eksisterer såvel nationalt som internationalt. Herunder vil Dansk Fjernvarme gerne i dialog med medlemmerne omkring den kommende lovgivning for netop fjernvarmesektoren omkring beredskab.

På Regionalmøderne kan du også opleve en spændende medlemscase, hvor der bliver fortalt om konkrete tiltag og udfordringer. 

Vi glæder os til at møde jer alle rundt omkring i landet.

Program

08.30 Kaffe og morgenbrød

09.00 Velkomst
v/ Jesper Koch, Dansk Fjernvarme

09.05 Forsyningsbranchens aktuelle situation set fra Dansk Fjernvarmens perspektiv
Fjernvarme er populært som aldrig før, og aldrig har så mange lovforslag og politiske udspil haft betydning for fjernvarmeselskaberne. Samtidig er interessen for danskernes boligopvarmning blandt politikere og organisationer vokset til et så stort omgang, som næppe tidligere er set. 
Som opstart på dagen giver Dansk Fjernvarmes direktør en status på fjernvarmens aktuelle udfordringer og muligheder, ligesom vi skuer indad på vores egen brancheforenings medlemstilbud og interessevaretagelse. 
v/ Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme


09.50 Hvilke ændringer i regler og rammebetingelser kan forventes i den kommende tid?
Kort før sommerferien 2022 blev der indgået flere politiske aftaler, som får betydning for fjernvarmeselskabernes rammebetingelser. Vi giver et overblik over, hvad der er på vej af nye regler om prisloft-regulering, ændringer i afskrivningsreglerne, afgifter og en række andre justeringer i reguleringen.
v/ Michael Fibiger, Dansk Fjernvarme

10.15 Pause

10.40 Muligheder og barrierer for konverteringsarbejdet
Hvad er status på konverteringsarbejdet i Danmark og hvilke muligheder og barrierer er blevet mere tydelige med tiden? Der bliver særligt sat fokus på det konkrete udrulningsarbejde.
v/ Nicolai Kipp, Dansk Fjernvarme

11.10 De nye leveringsbestemmelser og installationsvejledningen
Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, er blevet til ”leveringsbestemmelser og installationsvejledning”. Bestemmelser udgør den primære del af det samlede aftalegrundlag mellem forbrugere og fjernvarmeselskabet. Forsyningstilsynet har den 22. december 2022 godkendt leveringsbestemmelserne og Dansk Fjernvarmes vejledning. Vi dykker ned i de vigtigste juridiske opmærksomhedspunkter og særlige tekniske forhold.
v/ Klaus Lunddal Brose, Dansk Fjernvarme

11.40 Medlemscase: Involvering af lokalområdet
v/ Medlemsselskab

12.00 Frokost

12.45 Beredskab – hvad skal vi være særlige opmærksomme på?
Krigen i Ukraine og energikrisen har skabt en ny situation for fjernvarmesektoren. Hele energisektoren anses som kritisk infrastruktur, hvor der vil være særlige behov omkring beredskabet.
I efteråret 2023 forventer vi, at der kommer en beredskabslovgivning for fjernvarmesektoren, for indtil videre er fjernvarmen den eneste sektor, der ikke har en beredskabslovgivning.
Vi tager en snak om, hvad vi kan forvente af den nye beredskabslovgivning, og hvad vi i sektoren, skal spille ind til Energistyrelsen i forhold til udformningen af loven.
v/ Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme

13.10 Kodeks: Nye anbefalinger til professionelt bestyrelsesarbejde
Kodeks for de forbrugerejede og de kommunale forsyningsselskaber er inden for det seneste års tid bliver revideret og sætter fortsat fokus på rammerne for professionelt bestyrelsesarbejde. Vi drøfter hvordan selskaber kan bruge kodeks som en aktiv del i selskabets arbejde.
v/ Klaus Lunddal Brose, Dansk Fjernvarme

13.35 Nyt fra Forsyningstilsynet
Kom og bliv opdateret på nyeste viden fra Forsyningstilsynet, som derudover også giver indblik i det daglige arbejde i Forsyningstilsynet, hvordan håndteres forskellige processer, og hvordan arbejdes med prioriteringer.
v/ Forsyningstilsynet

14.05 Kaffe og kage

14.35 Grøn spidslast
Hvordan får fjernvarmeværkerne omstillet deres spids- og reservelastanlæg til grøn forsyning og samtidig sikre konkurrencedygtigheden? Det har Energistyrelsen med hjælp fra Grøn Energi og DFP kigget nærmere på i arbejdet med en drejebog, der anviser veje til grønnere spidslast. Vi dykker ned i hovedkonklusionerne fra drejebogen, herunder hvilke teknologier der kan sikre fjernvarmens grønne spids- og reservelast i de kommende år.
v/ Jesper Koch, Grøn Energi

14.55 El i fjernvarmesystemet
Samfundet er på vej inde i en øget elektrificering og det samme gælder for fjernvarmen. Men hvordan bliver prisen sammensat og hvilke muligheder har fjernvarmeselskabet for at koble sig på elnettet og potentielt også eje egen elproduktion fra solceller og vindmøller.
v/ Jens Christian Nielsen, Dansk Fjernvarme

15.25 Opsamling og afslutning
v/ Jesper Koch, Dansk Fjernvarme

15.30 Tak for i dag

Rabat ved flere deltagere fra samme selskab

Deltagerprisen er kr. 1.695,- ekskl. moms pr. deltager for de første 3 deltagere fra samme selskab, herefter er prisen kr. 1.395,- ekskl. moms pr. deltager.

Rabatten gælder også ved deltagelse på forskellige lokationer.

I praksis skal alle deltagere fra samme selskab tilmeldes til fuld pris, hvorefter Dansk Fjernvarme sørger for at tildele den rette rabat til hvert selskab.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest fredag den 24. februar 2023.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Jesper Koch

Mødeleder

Jesper Koch

Jesper Koch arbejder som afdelingschef af varmefaglig afdeling og er leder af Grøn Energi. Han har særligt fokus på bl.a. strategisk udvikling og systemeksport af fjernvarme.