PULS

PULS 2022: Rekruttering og risikostyring i den grønne omstilling

Bliv opdateret på nyeste trends på markedet, og hør eksperterne fortælle, hvordan selskaberne sætter turbo på den grønne omstilling. Alt sammen kan du se frem til på årets sommerevent i energisektoren.

Er du klar til at tage PULS’en på branchen og blive opdateret inden for politik, udvikling og ledelse?

Så er det nu, du skal tage din ledergruppe og bestyrelse under armen og tilmelde dig PULS 2022 – årets sommerevent for bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i energisektoren.
Tilmelder du dig senest 31. marts 2022, kommer du med til 2021-pris.

Sæt skub i den grønne omstilling
De sorte pletter på landkortet bliver i stigende grad gjort grønne, og selvom den grønne omstilling buldrer derud af, er der brug for at sætte endnu mere tempo på. Verden omkring os er i forandring, og der bliver stillet større krav til, at alle leverer ind i en grøn og bæredygtig dagsorden – ikke kun forsyningssektoren.

Hvordan kan du, som en del af et ledelses- eller bestyrelsesorgan planlægge bedst for at få sat yderligere fut under den grønne omstillings-kedel, uden at I løber en større risiko? Og hvordan sikrer I, at I nu og i fremtiden kan tiltrække de nøglemedarbejdere, som skal sikre klimamål og grøn vækst? Når du deltager på årets PULS, så får du svaret.

Udover temaerne rekruttering og risikostyring i den grønne omstilling, kan du se frem til flere andre spændende emner f.eks. digitalisering, god selskabsledelse og mangfoldighed i bestyrelserne og meget mere.

Mini-sessioner giver mulighed for fordybelse
Til PULS har du yderligere mulighed for at komme i dybden med de emner, som er særligt relevante for dig. Du kan nemlig tilmelde dig en af vores mini-sessioner, hvor du får mulighed for at arbejde med 1 eller 2 emner, som du finder særligt aktuelle.

Du kan læse mere om de seks mini-sessioner længere nede på siden.

Kig forbi mini-træfpunktudstillingen
COVID-19 har de seneste to år spændt ben for mini-træfpunktudstillingen til PULS, men ikke i år! Til PULS 2022 har du nemlig igen mulighed for at tage en god snak med udvalgte leverandører af branchen, som står klar til at hjælpe dig med dine udfordringer.

Vi glæder os til at se dig i PULS-teltet onsdag den 22. juni til inspiration, netværk og masser af faglige indspark.

Program

09.00 Morgenmad 

09.30 Velkomst ved Kim Mortensen 

Blok 1: Den grønne omstilling skal speedes op, så vi kan komme helt fri af russisk gas og få konverteret alle tilbageværende sorte boliger. Politikkerne har besluttet, at det skal være slut med russisk gas, og den grønne fjernvarme skal være udrullet senest i 2029, men hvordan sætter vi tempoet op på den grønne omstilling uden at gå på kompromis med forsyningssikkerheden? 

09.40 Risikostyring i samfundsforandringer
I en tid med pandemier, klimaforandringer, krig i Europa, stigende flygtningestrømme og andre komplekse og turbulente samfundsproblemer er der et enormt behov for et stærkt og målrettet politisk lederskab, men et sådant lederskab afhænger af om der er et godt og produktivt samspil mellem politikere, administratorer og borgere.
Eva Sørensen, professor, Roskilde Universitet

09.55 Forsyningssikker energi – risikostyring i energiplanlægning
Hvordan morgendagen ser ud, er svære at spå om end nogensinde før. Men det står klart, at energi- og forsyningsselskaber står overfor en fremtid, hvor de er tvunget til at navigere i en mere ustabil verden med større usikkerhed omkring priser og brændsler. Uanset hvordan verden ser ud er forsyningssikkerheden altafgørende.

10.10 Opsamling og debat

10.25 Energi- og klimapolitisk status – hvad rører sig på Christiansborg?
Få den aktuelle status på klimahandlingsplaner og den grønne omstilling i en politisk kontekst. Hvad er regeringens manøvremuligheder – og hvordan påvirker det energisektorens mulighed for at komme i mål med den grønne omstilling.
Casper Dall, Politisk redaktør, (Avisen DK) tidl. Pressechef i klima og energiministeriet

10.45 Ledelse i den grønne omstilling
Fjernvarmeselskaberne har den seneste tid haft fart på konverteringerne, og fik i 2021 godkendt konverteringsprojekter for knap 50.000 boliger, som skal udrulles de kommende år. Krigen i Ukraine og de stigende energipriser har dog medført et politisk ønske om, at selskaberne skruer endnu mere op for konverteringerne. Med en stram tidshorisont er der ikke plads til ledelsesmæssige fejltrin. 

11.05 Opsamling og debat

11.15 Udstilling og netværk

Blok 2: Rekruttering af nøglemedarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i fremtidens arbejdsmarked. Det er sværere end aldrig før at tiltrække medarbejdere i energisektoren - hvordan bliver jeres selskab en attraktiv arbejdsplads i fremtiden, og hvordan skal I agere og profilere jer for at tiltrække nye bestyrelsesmedlemmer? 

11.45 Fremtidens arbejdsstyrke
Hvordan ser arbejdsstyrken ud når vi kigger 3, 5 eller 10 år frem? Hvem er vores fremtidige kollegaer, hvordan tiltrækker og fastholder vi dem? Vi tager et kig på trends blandt ungdommen, hvad er deres værdier og interesser? Få konkret viden og brugbare værktøjer så du ved, hvordan du tiltrækker arbejdskraft i fremtiden.
Søren Østergaard, Ph.D, Leder af center for ungdomsstudier og forfatter

12.05 Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer
Der er brug for mange flere forskellige profiler i de danske bestyrelser for at løse tidens store, strategiske opgaver. Det gælder også forsyningssektoren. Her oplever mange dog, at det er svært at tiltrække de nye profiler - så hvad kan vi gøre for at ruste os til fremtiden?
I oplægget kommer Laura med en masse inspiration til, hvordan vi helt konkret kan få nye bestyrelsesmedlemmer i spil til gavn for både vores lokale forsyninger og for hele sektoren. 
Laura Vilsbæk, forfatter og professionel bestyrelsesmedlem

12.25 Debat: Ny i bestyrelsen
Vi tager en snak om, hvordan det er, at være ny i bestyrelsen - og hvordan vi tiltrækker bestyrelsesmedlemmer.
Søren Østergaard, ungdomsforsker
Laura Vilsbæk
, forfatter og professionel bestyrelsesmedlem
Ida Dyhr, bestyrelsesmedlem hos Hvalsø Kraftvarmeværk
Martin Harpøth Wildenhoft, bestyrelsesmedlem, Jetsmark Energiværk

13.00 Frokost, udstilling og Netværk

Blok 3: Som beslutningstager står du dagligt overfor udfordringer, der skal løses. Vi har samlet en række af dem i seks mini-sessioner, hvor du både kan få nye ideer, skærpet dit blik for faldgruber samt gå hjem med konkrete redskaber, der kan anvendes direkte i din hverdag.       

14.15 Mini-sessioner – 1. runde

15.00 Pause

15.15 Mini-sessioner – 2. runde

16.00 Udstilling og netværk

16.30 Afrunding af PULS
Vi samler de vigtigste pointer fra dagen og sætter fokus på, hvad du som deltager kan tage med hjem og konkret arbejde videre med.
Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme

16.45 Vinderkultur - når samarbejdet skal fungere!
Troels Bech, landskendt fodboldtræner og tidl. Sportsdirektør i Brøndby IF

17.30 Streetfood med hotdogs, pizza og bøfsandwich

 

OBS: Vi gør opmærksom på, at programmet løbende opdateres. Ændringer kan forekomme, da programmet stadig er under udarbejdelse.

Mini-sessioner

På mini-sessionerne har du mulighed for at arbejde mere i dybden med et specifikt emne, et emne som du vælger alt efter, hvad der er aktuelt for dig.
Du kan vælge op til to forskellige mini-sessioner. 

Vælg mellem:

A) Rekruttering til bestyrelser
I denne mini-session arbejder vi med jeres helt konkrete udfordringer ift. at tiltrække nye medlemmer til jeres bestyrelser. Vi kortlægger, hvad I har brug for, og finder derefter frem til de veje, der fører til de nye bestyrelsesmedlemmer, I gerne vil ha' med ombord i jeres bestyrelse.

B) Kollektiv varmeløsninger til landsbyer
En del naturgas-landsbyer rundt om i landet er der potentiale for kollektiv varmeforsyning med fjernvarme. Nogle af disse landsbyer ligger et stykke væk fra eksisterende fjernvarmenet. Mulighederne er enten at starte et helt nyt fjernvarmeselskab eller et energifællesskab – hvilket tager tid og kræfter - eller et eksisterende fjernvarmeselskab kan tage initiativ til at etablere net og produktion. På denne minisession deler Odsherred Forsyning ud af deres erfaring med viden om at investere i og drive en række separate fjernvarmenet.
 
C) Markedsføring - undgå greenwashing
Fjernvarme er godt og en stor succes til grøn omstilling og levering af miljøvenlig opvarmning. Som fjernvarmeselskaber kan vi nemt lade os rive med når der skal skiltes ved udgravninger, opsættes reklameskilte i sportshaller eller loves grøn fjernvarme til alle. Der er en række regler i markedsføringsloven som også skal overholdes af fjernvarmeselskaber. Og der er skærpede regler for, hvordan fjernvarme må markedsføres i forhold til grøn omstilling, vedvarende energi og CO2-udledning. På PULS sætter vi fokus på reglerne for markedsføring og hjælper fjernvarmeselskaber med at undgå at få sager om ”greenwashing” og dårlig presseomtale.
 
D) Flere unge folk i fjernvarmen
For at gøre Danmark grønnere og udbrede fjernvarmen, er der brug for flere folk. Og der er brug for, at unge vælger branchen til. Så hvordan sikrer vi, at flere ser os som det mest attraktive sted at lægge sine kræfter og gøre en forskel for den grønne omstilling?
Vi tager PULSen med et panel, der repræsenterer de unge, friske faglærte og spørger dem: Hvad skal der til?
 
E) Prismodeller i fjernvarmesektoren
Hvad er den rigtig pris for at komme på fjernvarmen? På den ene side ønsker vi, at så mange som muligt vælger fjernvarme, men er en vare der koster 0 kr. virkelig noget værd for forbrugeren? Vi ønsker netop at skabe et ’commitment’ til fjernvarmen, så forbrugeren ikke blot vælger en alternativ løsning kort efter. Vi ser mange forskellige priser på tilslutninger over hele landet, herunder en stor række af kampagnetilbud. Hvordan påvirker disse tilslutningsprocenterne? Vi præsenterer vores synspunkter, og inviterer derfra til diskussion med et stort ønske om input fra virkeligheden. Så vi sammen kan besvare spørgsmålet om, hvad fjernvarme skal koste.
 
F) Flaskehalse på materialer og arbejdskraft ved udrulning af fjernvarme
Hvordan håndterer vi manglende arbejdskraft og mangel på materialer, i en tid hvor der er stor efterspørgsel på fjernvarme? Hvad kan fjernvarmeselskaberne selv gøre, og hvilke løsninger skal løftes op på et højere regulatorisk niveau? En mini-session der giver inspiration og plads til at dele de gode ideer.
 

Sponsor af PULS

Du kan glæde dig til at møde disse sponsorer på PULS

Flamco
Nytænkende og innovative løsninger til den danske energisektor
Effektive og ”Grønne” løsninger, fra energikilde til slutbruger
Totalleverandør til den danske VVS-branche

Gemina Termix
Som producent af fjernvarmeunits glæder vi os meget til at deltage på PULS 2022, så vi i fællesskab kan sætte turbo på den grønne omstilling. Vi står klar på træfpunkt 5 til en snak om de seneste tendenser indenfor grøn fjernvarme samt fjernvarmeunits på abonnementsordning, og de fordele og udfordringer fjernvarmeselskaberne vil møde, hvis ansvaret for anlægget rykkes over på fjernvarmeselskabet.

Kamstrup
En trang til altid at finde en bedre måde at gøre tingene på har bragt os i front teknologisk inden for intelligent elektricitet, vand, varme og køling. Med mere end 70 års erfaring gør vi vores kunder i stand til at træffe mere sikre og intelligente forretningsbeslutninger og inspirere de samfund, de tjener, ved at stille intelligente værktøjer og data til deres rådighed. Vi forpligter os til fortsat at vise vejen frem mod en mere ansvarlig og bæredygtig energi- og vandforsyning, der kan leve op til den voksende efterspørgsel i verden.

Linka Energy
Linka Energy producerer fremtiden energianlæg baseret på bæredygtigt affaldsprodukter og biomasse. Sammen med vores kunder er vi med til at reducere CO2-udledningen.

Nykredit
Som foreningsejet, finansiel virksomhed bakker Nykredit op om den grønne omstilling. Både for at understøtte at Danmark bliver uafhængig af olie og naturgas og for at bidrage til at reducere udledningen af CO2. Det gør vi bl.a. ved at tilbyde produkter, der gør det billigere for vores kunder at træffe grønne valg. Mød os 22. juni til en snak om, hvad vi kan tilbyde, eller læs mere på Grønne lån og løsninger for et grønnere Danmark

Logosponsorer

SWEP

Challenge efficiency with SWEP
SWEP er verdens førende leverandør af loddede pladevarmevekslere og fjernvarme- og fjernkølingsanlæg til industriel brug. SWEP tilbyder det bredeste sortiment inden for loddede pladevarmevekslere med en kapacitet på op til 10 MW. Et kompakt og modulbaseret design og markant mindre vægt kræver meget mindre gulvplads end traditionelle vekslere. Og er der behov for mere kapacitet, kobler man blot flere enheder på.  

Geoteam
Geoteam sætter en ære i at levere GPS opmålingsudstyr fra Trimble, der giver dig dit ledningsnet med i marken, som gør hele 
processen med ledningsregistrering til en leg. Vi hjælper vores kunder hele vejen fra de modtager udstyret, mens de er i marken, og på kontoret når data skal videre i systemet. Det er derfor vi kalder os for branchens bedste service og support

Book et mini-træfpunkt

Leverandører og samarbejdspartnere i branchen, har mulighed for at skabe synlighed omkring deres virksomhed til PULS. PULS er en oplagt måde til, at komme i snak med beslutningstagere i fjernvarmen. Læs mere om, hvordan du booker et mini-træfpunkt eller bliver logo-sponsor.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest fredag den 17. juni 2022.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Moderator

Kim Mortensen

Kim Mortensen er direktør i Dansk Fjernvarme.

Indlægsholder

Laura Vilsbaek

Laura Vilsbæk, forfatter og professionel bestyrelsesmedlem
Foto: 
Inge Lynggaard Hansen

Indlægsholder

Casper Dall

Casper Dall, Politisk redaktør, (Avisen DK) tidl. Pressechef i klima og energiministeriet

Indlægsholder

Eva Sørensen

Eva Sørensen, professor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv ved Roskilde Universitet

Indlægsholder

Søren Østergaard

Søren Østergaard, Ph.D., Leder af Center for Ungdomsstudier og forfatter

Indlægsholder

Troels Bech

Troels Bech er landskendt fodboldtræner og tidligere sportsdirektør i Brøndby IF. Troels Bech inspirerer til øget samarbejde og vindermentalitet.