PULS

Afholdt: PULS 2021

Deltag i Dansk Fjernvarmes sommerevent PULS - her mødes bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere fra fjernvarme- og forsyningsbranchen.

ARRANGEMENTET BLEV AFHOLDT I KOLDING DEN 24. JUNI 2021.

Efter et coronapræget 2020 og et aflyst PULS arrangement sidste sommer, er det i år endelig igen muligt at rejse det store PULS telt og samle bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejder fra fjernvarme- og forsyningsbranchen.

Med sidste sommers klimaaftale blev retningen for fremtidens fjernvarme sat, og fremtidens forsyning skal bygge på et fossilfrit og omkostningseffektivt energisystem med en samfundsmæssig energieffektiv udnyttelse og omstilling til mere vedvarende energi. Her spiller fjernvarmesektoren en central rolle som nøglen til sektorintegration, fordi fjernvarmen netop kan levere den fornødne fleksibilitet til energisystemet.

Årets PULS sætter fokus på, hvordan fjernvarme- og forsyningsbranchen ledes bedst i samspil med den retning, som klimaaftalen har sat og målene for den grønne omstilling.

Hvem kan du møde til PULS?
Er du bestyrelsesmedlem, leder eller mellemleder og vil du gerne have et indblik i de seneste politiske tendenser og samtidig have redskaber og idéer med hjem til din hverdag – så er PULS det oplagte sted for dig. Samtidig har vi skabt perfekte rammer for at netværke med kolleger fra hele landet.

Til PULS sætter vi bl.a. fokus på emner som den øgede konkurrenceevne og effektive virkemidler. Derudover kan du se frem til at debattere digitalisering som værktøj i den grønne omstilling.

Senere i programmet går vi i dybden med temaet konvertering, for i kølvandet på klimaaftalen er sorte varmepletter på landkortet blevet til grønne områder.

Vi skal selvfølgelig også tage pulsen på Christiansborg og drøfte den aktuelle status på klimahandlingsplaner, klimapartnerskaber og den grønne omstilling i en politisk kontekst.

COVID-19 påvirker PULS
Selvom vi havde håbet, at vi kunne afholde PULS, helt som vi plejer, må vi sande, at det desværre ikke er muligt med de gældende restriktioner. Desværre er der i år ikke mulighed for at afvikle træfpunktudstillingen, som ellers er et trækplaster. Dog forventer vi, at udstillingen vender stærkt tilbage næste år, og i mellemtiden har du mulighed for at møde udstillerne som almindelige deltagere på PULS 2021.

Derudover betyder restriktionerne også, at alle deltagere skal medbringe et gyldigt coronapas.

Få de rigtige redskaber med hjem fra PULS
Vi holder PULS i et stort telt på parkeringspladsen ved Fjernvarmens Hus i Kolding. Dele af programmet bliver dog holdt i mindre grupper, hvor du har mulighed for at dykke ned i det emne, der interesserer dig mest. Vi kalder denne del af programmet mini-sessioner, og følg med her på siden for flere informationerne om emnerne på årets mini-sessioner.

Vi glæder os til at se dig og dine kollegaer!

Program

09.00 Morgenmad 

09.30 Velkomst ved Kim Mortensen 

Blok 1: Hvordan skærper vi effektiv drift, god ledelse og bestyrelsesarbejde så vores konkurrenceevne styrkes i en hverdag, hvor konkurrenterne og de individuelle varmeløsninger vinder mere og mere indpas? Og er der plads til fjernvarmen i fremtiden?

09.40 Øget konkurrenceevne – hvordan?  
Grøn omstilling og øget konkurrenceevne kræver de rigtige virkemidler. Mange selskaber arbejder allerede med asset management, styring af udbud osv. Men med hvilke virkemidler er fjernvarmen stærkest?  
Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme

09.50 Medlemsdebat: Den grønne omstilling 
Fjernvarmen kan binde regeringens klimaplaner sammen, men en ting er regeringens strategiske overvejelser, noget andet er de varmeselskaber rundt om i landet, som skal sikre den grønne omstilling.
Line Carlsen, energichef, Greve Fjernvarme
Tage Meltofte, adm. direktør, Skive Fjernvarme
Astrid Birnbaum, direktør, Høje Taastrup Fjernvarme
Jørgen Nielsen, adm. direktør, TVIS

10.30 Digitalisering i den grønne omstilling
Data og digitalisering fylder mere og mere i vores hverdag, både i hjemmet og i forsyningssektorerne. Men hvor effektivt er digitalisering, når vi taler grønnere og mere effektiv forsyning, og hvad er vigtigst – kundeoplevelsen eller handler det om at optimere på drift og udgifter?
Charles Nielsen, direktør for Infrastruktur, TREFOR 

Debat: Digitalisering
Julie Holt, project manager, Kalundborg Forsyning
Carsten Lunde, energichef, SK Forsyning

Jimmy Jørgensen, varmechef, NFS Varme


11.15 Pause og Netværk

Blok 2: Fjernvarmesektoren har et enormt konverteringspotentiale, hvor 500.000 boliger kan konverteres til en grøn og kollektiv varmeløsning. Fjernvarmen kan bidrage til den grønne omstilling, men rammevilkår fra Christiansborg spiller en afgørende rolle for, at fjernvarmen kan bidrage til de ambitiøse 2030-mål.

11.45 Energi- og klimapolitisk status – hvad rører sig på Christiansborg?
Få den aktuelle status på klimahandlingsplaner og den grønne omstilling i en politisk kontekst. Hvad er regeringens manøvremuligheder – og hvordan påvirker det energisektorens mulighed for at komme i mål med den grønne omstilling.
Troels Mylenberg, politisk redaktør, TV2

12.00 Fremtidens energisystem
Fremtidens forsyning bør bygge på et fossilfrit og omkostningseffektivt energisystem med en samfundsmæssig energieffektiv udnyttelse og omstilling til mere vedvarende energi. Hvordan kan strategisk energiplanlægning bruges til at fremme omstilling til et mere fleksibelt energisystem med mindre energiforbrug og mere vedvarende energi.
Peter Sorknæs, PhD og lektor, Institut for Planlægning, AAU

12.20 Konvertering
Klimaaftalen har sat stort fokus på konvertering væk fra fossil til grøn opvarmning, og rundt omkring i landet sker flere og større konverteringsprojekter af sorte boliger – men har kommunerne de bedst mulige vilkår for at fremme den grønne omstilling, og hvilke ønsker har KL?
Kenneth Muhs, næstformand i KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg og borgmester i Nyborg

Debat: Konvertering
Peter Kristensen, chef for Marked & Forretningsudvikling, Evida
Jens Frederik Bastrup, adm. direktør, Silkeborg Forsyning
Steffan Alexander Thule Madsen, varmechef, Fors
Claus Thorsen, økonomichef, Odsherred Varme

 

13.00 Frokost og Netværk

Blok 3: Som beslutningstager står du dagligt overfor udfordringer, der skal løses. Vi har samlet en række af dem i fem mini-sessioner, hvor du både kan få nye ideer, skærpet dit blik for faldgruber samt gå hjem med konkrete redskaber, der kan anvendes direkte i din hverdag.       

14.15 Mini-sessioner – 1. runde

15.00 Mini-sessioner – 2. runde

15.45 Kage og Netværk

16.30 Afrunding af PULS
Vi samler de vigtigste pointer fra dagen og sætter fokus på, hvad du som deltager kan tage med hjem og konkret arbejde videre med.
Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme

16.45 Positiv psykologi, teamsamarbejde, ledelse og kommunikation
Henrik Leslye er specialist indenfor positiv psykologi, teamsamarbejde, ledelse og kommunikation. Du får den nyeste viden indenfor feltet, masser af inspiration og en lang række konkrete værktøjer. Og blot fordi der er forskning bag, behøver det jo ikke være en videnskab at bruge.
Henrik Leslye, erhvervspsykolog, cand. psych., certificeret Business Coach og foredragsholder

17.30 Streetfood med hotdogs, pizza og bøfsandwich

 

Mini-sessioner

A) Konverteringsprojekter – Hvorfor og hvordan?
Der er kommet nye rammer for konverteringsprojekter.
Hvad betyder de, og hvad skal du være opmærksom på? Hør andres erfaringer med, hvad der virker, og hvad du ikke skal gøre. Hvad gør du, når projektforslaget først er godkendt? – få gode råd til de næste træk af nogen, som har været igennem det før.  Så er der også kundekontakten, hvorfor er det vigtigt, og hvad er fordelene?

B) Hvad er digitalisering for fjernvarmen? OVERTEGNET
Alle taler om digitalisering, men hvad betyder det for fjernvarmen? Hvordan kan vi udnytte digitalisering til at understøtte fjernvarmens rejse mod CO2-neutral forsyning i Danmark samtidig med, at vi udbygger vores høje driftssikkerhed, optimerer vores drift og bliver endnu mere konkurrencedygtige i forhold til individuelle alternativer og på den måde kan fastholde og udbygge vores markedsandel til gavn for klimaet og eksporten?

C) God selskabsledelse: Hvordan bliver bestyrelsen et ”green dream team”? OVERTEGNET
Den grønne dagsorden og stigende krav til effektivisering kræver god selskabsledelse, men hvordan bliver bestyrelsen i et demokratisk ejet selskab et ”green dream team” – og hvordan rekrutterer man nye kræfter?

D) Fremtidens fjernvarmen OVERTEGNET
Hvordan ser fremtidens fjernvarme ud? Hvordan kan fjernvarmen omstille grønt og stadig bevare sin konkurrenceevne? Hvordan sikre vi at fjernvarmen får en central rolle i sektorkoblingen? Hvad forventer forbrugerne og hvordan gavner vi samfundet? - Kom og deltag i dialogen hvor vi drøfter retningen for fremtidens fjernvarme.

E) Kommunikation med fremtidens fjernvarmeforbrugere – er I rustet til fremtiden?
Med de individuelle varmepumpers indtræden på varmemarkedet er det endnu vigtigere end tidligere, at I kommunikerer med både nuværende og fremtidige forbrugere – men hvilke budskaber og redskaber kan I bruge?

Yderligere informationer om årets mini-sessioner offentliggøres snarest.

Bliv logosponsor

PULS er fjernvarmens store sommerevent, hvor bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere samles for at blive klogere på de seneste politiske trends, nyeste teknologer og hvad der ellers rør sig i fjernvarmebranchen.

Du har mulighed for at skabe synlighed omkring din virksomhed på PULS ved at blive logo-sponsor, hvor dit logo og en digital præsentation vil være synlig under hele arrangementet.

Vil du gerne høre mere om mulighederne for at blive logosponsor? Kontakt FIF Marketing på 7630 8004 eller he@fif-marketing.dk

Bemærk: Grundet restriktioner ifm. COVID-19 er det desværre ikke muligt at afholde træfpunktudstillingen.

Tilmeldingsfrist & afbudsvilkår

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest onsdag den 16. juni 2021.

Ved afbud fra og med torsdag den 17. juni opkræves den fulde deltagerpris.
Afbud skal ske skriftligt til tilmelding@danskfjernvarme.dk.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

 

 

Moderator

Kim Mortensen

Kim Mortensen er direktør i Dansk Fjernvarme.