PULS

Afholdt: PULS 2019: Forsyning i forandring

PULS er for dig, der vil kende de seneste politiske trends, som vil have redskaber og ideer med hjem til din hverdag i forsyningssektoren – og netværke med kolleger i hele branchen.

ÅRETS PULS-ARRANGEMENT BLEV AFHOLDT I KOLDING DEN 20. JUNI 2019.

Årets tema handler om en forsyning, der er i forandring. For nye vinde blæser i forsyningssektoren, hvor fjernvarmen befinder sig i en ny situation, hvor den i stigende grad skal ud og kæmpe for sine kunder og sin berettigelse som varmeløsning. Men hvordan genopfinder man sig selv, styrker sit brand og får fortalt alle fordelene ved fjernvarmen?  

Få nogle af svarene på årets PULS – sommereventet for ledere og bestyrelsesmedlemmer i forsyningssektoren. Vi har bedt både en erhvervsretoriker og den kendte erhvervskommentator Ole Krohn fra TV2 News lægge de nye spor ud for sektoren.  

Og naturligvis er der intet PULS uden en sjat politik. For i juni vil danskerne have sammensat en ny regering, ligesom et nyt regeringsgrundlag udstikker kursen for de kommende års energipolitik. Den tidligere Christiansborg-journalist og politiske redaktør Thomas Funding kommer og gennemtygger regeringsgrundlagets betydning for forsyningssektoren og kortlægger de aktuelle politiske energipositioner på Borgen.

Seks spændende mini-sessioner 
Er du stadig i tvivl om, hvorfor du skal dukke op til PULS? Så kan vi anbefale dig at dykke ned i mulighederne for at blive klogere på temaer, som f.eks. hvordan du lægger en kommunikationsstrategi, konsoliderer gennem samarbejder eller styrer dine aktiver. I alt har vi seks mini-sessioner, hvoraf du skal udvælge og tilmelde dig to i forbindelse med tilmeldingen til PULS.

Vi glæder os til at se dig den 20. juni, hvor der sædvanen tro er telt, pattegris og masser af faglige indspark.

Program

09.00 Morgenmad, netværk og besøg i udstilling

09.30 Velkomst ved Kim Mortensen 

Blok 1: Energiforliget byder på store forandringer for forsyningssektoren, men hvad kan forsyningsselskaberne vente sig af regeringsgrundlaget?   

09.40 Moderne fjernvarme – hvordan?  
Christiansborg vil modernisere fjernvarmen med indtægtsrammer, benchmark og konkurrenceudsættelse. Men hvad er sektorens egne bud? Dansk Fjernvarme fremlægger sine!  
Kim Mortensen, direktør Dansk Fjernvarme

09.55 Tillid eller kontrol i reguleringen?  
Kan en modernisering af forsyningssektoren ske med god gammeldags tillid og en brancheaftale? Eller skal der indtægtsrammer og new public management til?  
Carsten Smidt, direktør, Forsyningstilsynet 

10.10 Regeringsgrundlag under lup 
Hvor ligger den nyvalgte regerings fokus, og hvilken placering har klima-, og energipolitikken i den – og hvordan ser positionerne i de politiske blokke ud lige nu. Vi spørger de politiske kommentatorer!
Thomas Funding, fhv. Christiansborg-journalist og politisk redaktør, Avisen Danmark 

10.25 Energieksperterne spiller sig på banen!  
Hvordan spiller forsyningssektoren ind i de politiske dagsordener? Hvor kan vi være med til at sætte fart på den grønne og bæredygtige dagsorden? 
Lars Therkildsen, direktør, HOFOR
Poul Kristensen, formand, Sdr. Herreds Kraftvarmeværker
Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester, Middelfart Kommune
 

10.55 Kaffe, netværk og besøg i udstillingen

Blok 2: Energiforliget bød på store forandringer for forsyningsselskaberne. Men hvordan omstiller man sig og håndterer en uforudsigelig fremtid?   

11.40 Er vi på den grønne gren? 
Hvordan kan fjernvarmen bidrage til den grønne omstilling - og til at realisere FN's Verdensmål for bæredygtighed? 
Jesper Frost Rasmussen, formand, Dansk Fjernvarme

12.00 Forsyning i konkurrence 
Forsyningen bevæger sig ind på et konkurrencemarked. Hvordan får selskaberne positioneret deres løsninger på en overbevisende måde, når den benhårde konkurrence om varmekunderne sættes ind? 
Mette Højen, erhvervsretoriker    

12.15 Hvordan genopfinder man sig selv? 
Blockbuster blev disrupted af Netflix. BR blev ikke digital i tide. Hvad gør man, når man som branche skal genopfinde sig selv eller som fjernvarmen: Tilpasse sig voldsomt forandrede markedsvilkår? 
Ole Krohn, erhvervskommentator

12.30 Skal vi konkurrenceudsætte fjernvarmesektoren?
På bedste Højlunds Forsamlingshus-maner tager vi pulsen på, hvad vi vinder og taber på mere konkurrence i fjernvarmesektoren. Vi bringer eksperterne sammen. 
Thomas Andresen, borgmester, Aabenraa Kommune
Thomas Volder, formand, Datacenter Industrien
Joachim Sperling, direktør, Axcelfuture
Søren Frandsen, bestyrelsesformand, Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a.

13.00 Frokost, netværk og besøg i udstillingen

Blok 3: Som beslutningstager står du dagligt overfor udfordringer, der skal løses. Vi har samlet en række af dem i seks mini-sessioner, hvor du både kan få nye ideer, skærpet dit blik for faldgruber samt gå hjem med konkrete redskaber, der kan anvendes direkte i din hverdag.       

14.00 Mini-sessioner (første runde) – Hvad vil du gerne blive klogere på?
A: Hvordan konsoliderer du gennem samarbejder?
B: Hvordan styrer du dine aktiver?
C: Fjernvarmen i konkurrence OVERTEGNET
D: Hvordan lægger du en effektiv kommunikationsstrategi, så du også har kunder i fremtiden?
E: Hvordan skaber du en robust varmeproduktion?
F: Hvor gennemsigtig er du?

Læs mere om de seks mini-sessioner nedenfor.

15.00 Kaffe & kage, netværk og besøg i udstillingen

15.45 Mini-sessioner (anden runde) – Hvad vil du gerne blive klogere på?
Der er samme seks valgmuligheder som i første runde.

16.45 Opsummering ved Kim Mortensen

17.00 Helstegt pattegris

Mere om mini-sessionerne

Husk ved tilmelding til PULS 2019 at tilvælge to – og kun to – af de seks mini-sessioner.

Mini-session A:
Hvordan konsoliderer du gennem samarbejder?  
Bestyrelserne i fjernvarmeselskaberne står overfor store investeringer i grøn omstilling, høje krav til effektiviseringer og usikre rammebetingelser. Mange steder er samarbejde og sammenlægninger en del af løsningen. Vi ser på praktiske erfaringer fra store og små selskaber – og på muligheder og barrierer. 
Tovholder: Søren Peter Nielsen, partner, BDO
Indlægsholdere: Erik Wolff, direktør, Sønderborg Varme, Thomas Bitsch Jørgensen, partner, MUUSMANN og Kim Kirk Kaiser, Partner, Skat, BDO

Mini-session B:
Hvordan styrer du dine aktiver? 
Hvordan styrer du bedst dine aktiver og tager de rigtige, langsigtede beslutninger i en verden under forandring? Hvilke værktøjer har bestyrelsen, når den skal styre aktiverne – og hvordan kan fjernvarmeselskaberne arbejde med risikohåndtering i en usikker verden. Vi præsenterer løsningsforslag gennem det nyligt udarbejdede ”23 anbefalinger for styring af aktiver – Asset Management.” 
Tovholder: Peter Skovsgaard, økonomisk konsulent, Dansk Fjernvarme
Indlægsholdere: Bjørk Paamand Olsen, direktør, Holte Fjernvarme a.m.b.a. og Ask Tonsgaard Brüel, Sweco Danmark A/S


Mini-session C: OVERTEGNET
Fjernvarmen i konkurrence
Fjernvarmen er i knivskarp konkurrence med individuelle alternativer og sælgere af individuelle løsninger er opsøgende – også overfor fjernvarmekunder. Hvordan tilpasser fjernvarmeselskabet sig i et øget konkurrencemarkede. Hvordan ”sælger” vi fjernvarmen til både nuværende og kommende kunder? Vi præsenterer konkrete eksempler og diskuterer nye forretningsområder, som ligger tæt på varmeforsyning.
Tovholder: Rasmus Bundegaard Eriksen, souschef, Thvilum
Indlægsholdere: Michael Meldgaard Christensen, driftsleder, Trustrup-Lyngby Varmeværk og Claus Haparanda, Støvring Varmeværk


Mini-session D:
Hvordan lægger du en effektiv kommunikationsstrategi, så du også har kunder i fremtiden?  
Hvordan sikrer dit fjernvarmeværk, at der også er kunder i fremtiden – og hvordan holder I fast på de kunder, som I allerede har, når I bliver udsat for konkurrence. Det kan en effektiv kommunikationsstrategi i høj grad bidrage til, og vi præsenterer konkrete bud på, hvordan I arbejder med både at finde nye kunder og holde fast på dem I har.  
Tovholder: Kim Vejrup, kommunikationschef, Dansk Fjernvarme og Rune Birk Nielsen, pressechef, Dansk Fjernvarme

Mini-session E:
Hvordan skaber du en robust varmeproduktion? 
Når brændselspriser tager et hop eller politikerne ændrer afgifterne, får det betydning for din varmeproduktion. Vi byder op til diskussion af hvad diversitet i varmeproduktionen betyder. Er det dit hold, som klarer en pludselig forandring i rammevilkår bedst?
Tovholder: Hanne Kortegaard Støchkel, projektleder, Grøn Energi

Mini-session F:
Hvor gennemsigtig er du? 
Fjernvarmeselskaber er omfattet af lov om aktindsigt og mange selskaber får løbende forespørgsler om udlevering af bilag og mødedokumenter. Samtidig er der fra politisk side større og større krav om åbenhed og god selskabsledelse – governance. Vi ser på gældende lovgivning, og hvordan selskaberne kan håndtere større krav åbenhed og gennemsigtighed overfor lokalsamfund og forbrugere samt på bestyrelsens ansvar. 
Tovholder: Birthe Boisen, juridisk konsulent, Dansk Fjernvarme
Indlægsholdere: Christian Ougaard, specialkonsulent, Ankestyrelsen og Morten Abildgaard, direktør, Viborg Fjernvarme

Afbudsvilkår

Ved afbud fra og med onsdag den 12. juni opkræves 100 % af deltagerprisen.
Afbud skal ske skriftligt til tilmelding@danskfjernvarme.dk.

Book et mini-træfpunkt - UDSOLGT


Vil du i snak med beslutningstagere i fjernvarmen? 

Igen i år har du mulighed for at booke et mini-træfpunkt til PULS, som er en oplagt mulighed for at komme i snak med beslutningstagere i fjernvarmebranchen og skabe synlighed omkring din virksomhed. Du kan vælge mellem to forskellige sponsormuligheder:

Sponsor med minitræfpunkt: Ligesom til Dansk Fjernvarmes landsmøde, udbydes der minitræfpunkter til PULS. Her kan du præsentere dine produkter og ydelser og netværke med mere end 200 beslutningstagere.

  • Hvad indebærer et minitræfpunkt?
    Et Minitræfpunkt består af et cafebord og en roll up. Hvert Minitræfpunkt er en del af et mindre udstillerareal bestående af en 2-sidet stander. Du får én deltager med i prisen, men ønsker du flere deltagere med til PULS, får du naturligvis en fordelagtig medlemspris. Samtidig får du din virksomheds navn og logo nævnt i markedsføringen af PULS både før og på selve dagen.
    Pris: 8.750 kr.

Logosponsor: Få din virksomheds navn og logo nævnt i markedsføringen af PULS både før og på selve dagen. Jeres logo vil være synligt på både web og fysisk på selve dagen.
Pris: 2.575 kr.

Uanset hvilket sponsorat, du vælger, får du også 20 % rabat på annoncering i Fjernvarmen nr. 3, der udkommer primo maj. Kontakt Isa Kjerkegaard, FIF Marketing på tlf. 4050 0971 eller mail annoncer@ danskfjernvarme.dk for at høre nærmere.

Begrænsede antal pladser
PULS afholdes i Fjernvarmens Hus i Kolding den 20. juni, og der er derfor et begrænset antal Minitræfpunkter til salg. Hvis du vil være sikker på en plads, bedes du kontakte Helle Engholm på tlf. 7630 8004 eller mail mail@fif-marketing.dk

Flere har allerede tilmeldt sig som logosponsor og som træfpunktudstiller!

OBS: Det er ikke længere muligt at booke et mini-træfpunkt, da alle er udsolgte.

 

Se udstillerplan for PULS her.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Indlægsholder

Kim Mortensen

Direktør, Dansk Fjernvarme.

Ole Krohn

Indlægsholder

Ole Krohn

Erhvervskommentator

Thomas Funding

Indlægsholder

Thomas Funding

Politisk redaktør, Avisen Danmark 

Mette Højen

Indlægsholder

Mette Højen

Mette Højen, erhvervsretoriker 

Carsten Smidt

Indlægsholder

Carsten Smidt

Direktør, Forsyningstilsynet

Indlægsholder

Jesper Frost Rasmussen

Jesper Frost Rasmussen er formand i Dansk Fjernvarme.

Lars Therkildsen

Indlægsholder

Lars Therkildsen

Direktør, HOFOR

Poul Kristensen

Indlægsholder

Poul Kristensen

Formand, Sdr. Herreds Kraftvarmeværker