Landsmøde

Afholdt: Sådan kommer vi videre med den grønne omstilling - Online

Landsmøde 2021 byder på en særudgave Energi På Toppen, og du kan streame hele særudgaven online fredag kl. 10.00. 

LANDSMØDET BLEV AFHOLDT I AALBORG DEN 28.-29. OKTOBER 2021.

Det overordnede tema for Landsmøde 2021 er at synliggøre og forklare, hvorfor fjernvarmesektoren er helt central for at kunne lykkes med den grønne omstilling i Danmark. Dette bliver aktualiseret yderligere af klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, som deltager på landsmødet samt med en særudgave af det traditionelle netværksmøde Energi På Toppen fredag

Som noget helt særligt vil det være muligt at se udvalgt programpunkter fra fredagens landsmødeprogram, herunder Dan Jørgensens tale og Energi På Toppen via sin computer eller tablet. Dansk Fjernvarme streamer nemlig udvalgte dele fra fredagens landsmødeprogram.

Du ser streamingen via dette link:

https://getvisualtv.net/stream/?dansk-fjernvarme-h8qa6fxh3z

Program

09.00 FREMTIDENS GRØNNE DANMARK
Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen

 

10.00 ENERGI PÅ TOPPEN
Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme, indleder og moderer debatten

 

10.10 KAN VI PLANLÆGGE ENERGIINFRASTRUKTUR, SOM VINDEN BLÆSER?
Elsystemet bliver en vigtig del af vores samlede muligheder for at indfri klimamålene. Men hvordan sikrer vi, at der ikke bare er strøm i kontakten altid, men at vi også bruger energien fra vind og sol mest fornuftigt, så vi ikke behøver investere i unødvendige udbygninger af elnettet eller i overkapacitet.
Thomas Egebo, CEO, Energinet

 

10.20 FREMTIDENS GRØNNE BRÆNDSLER
Udviklingen af et nyt brint og PtX-eventyr kan skabe helt op til 53.000 jobs i Danmark og bidrage med eksport for anslået 50-84 mia. kr. om året. Hvordan gør vi det, samtidig med, at vi udvikler morgendagens brændsler. Det har Brintbranchen svaret på. 
Tejs Laustsen Jensen, direktør, Brintbranchen

 

10.30 NÅR TEORIEN BLIVER TIL PRAKTIK
På affaldsenergianlægget ARC har man nu idriftsat det første pilotprojekt for CO2-fangst. Hvad der har muliggjort det, og hvordan anlægget kan skaleres op i kommerciel skala, får vi indsigt i fra en af arkitekterne bag anlægget. 
Jacob Hartvig Simonsen, direktør, ARC

 

10.40 OPSAMLING, SPØRGSMÅL OG DEBAT

 

10.55 KAN MAN PRODUCERE AMMONIAK OG BRINT, SOM VINDEN BLÆSER?
Hvordan kan fleksible elnettariffer understøtte økonomien i et P2X-anlæg og levere fleksibilitet til elnettet. Vi hører fra et af de helt store og nye projekter, nemlig CIP’s planer i Esbjerg.
Karsten Uhd Plauborg, partner, CIP

 

11.05 SEKTORKOBLING FOR FREMTIDENS FJERNVARME
Marie Münster, professor i energimodellering, DTU

 

11.15 HVOR SKAL VARMEN KOMME FRA I DE STORE BYER?
Reduktion af biomasse, udfasning af de sidste rester kul og omstilling til ren og grøn energi. Udfordringerne i de store byer er til at få øje med, når vi skal have omstillet energisystemet til 100% vedvarende energi. I københavnsområdet arbejder man lige nu på at sikre rammerne for varmeforsyningen, der bl.a. inkluderer varme fra PtX-anlæg og omfatter store varmepumper. Det kræver store mængder strøm og spørgsmålet er, om tarifferne i dag er en mulighed eller en barriere for omstillingen. 
Morten Stobbe, vicedirektør, VEKS

 

11.25 OPSAMLING, SPØRGSMÅL OG DEBAT

 

Moderator

Kim Mortensen

Kim Mortensen er direktør i Dansk Fjernvarme.