Landsmøde

Afholdt: Landsmøde 2022: Fart på et grønt Danmark

Til landsmødet samles hele energi-, og forsyningsbranchen endnu engang til årets største begivenhed i energisektoren - mere end 2.000 deltagere har allerede tilmeldt sig!
OBS: pga ændringer i programmet, vil Landsmøde 2022 starte allerede kl. 10.00. Udstillingen åbner kl. 09.45.

LANDSMØDET BLEV AFHOLDT I KØBENHAVN DEN 27. OG 28. OKTOBER 2022.

VI SES I AALBORG DEN 26. OG 27. OKTOBER 2023.


Den 27.-28. oktober 2022 inviterer Dansk Fjernvarme til det 64. landsmøde, hvor hele energisektoren samles. I år afholdes landsmødet i København, hvor Tivoli Hotel & Congress Center danner ramme om to spændende og indholdsrige dage.

OBS: På grund af ændringer i programmet vil Landsmøde 2022 starte allerede kl. 10.00

Udstillingen vil således blive åbnet kl. 09.45.

Vi beklager det besvær, som ændringen måtte medføre.

Folketingsvalget i 2019 satte for alvor retning for klimadebatten i Danmark. Det tog fart med 70% målsætning og en klimaaftale der for alvor skulle sætte retning og finde løsninger på at knække klimakrisen. I mellemtiden er situationen spidset alvorligt til, først med corona-pandemien som vendte op og ned på verden.

Ruslands blodige invasion af Ukraine den 24. februar har samtidig vist behovet for hurtigt at gøre os uafhængig af russisk gas og olie. Det har derfor sat en helt anden og mere alvorlig dagsorden – nemlig at der skal ”Fart på den grønne omstilling”. Men ’fart på’ i et omfang, som vi ikke havde drømt, om da vi gik til stemmeurnerne grundlovsdag, den 5. juni 2019. 

Derfor er temaet for Landsmødet i 2022 netop: Fart på et grønt Danmark.

Med årets tema vil vi udrulle nødvendigheden af og mulighederne for at sætte ekstra fart på den grønne omstilling.

Danmark som det grønne foregangsland
Danmark kan ikke redde verdens klimaudfordring ved at nedbringe vores eget CO2 aftryk. Men vi kan vise vejen og bevise at det kan lade sig gøre at drive et demokratisk samfund, der ikke udleder CO2. Det kræver at vi tænker i grønne løsninger, tænker energieffektivt og tænker i sektorkobling. Fjernvarmen er en nødvendig del af løsningen og Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen deltager på landsmødet og giver et bud på hvordan, hvorfor og hvor hurtigt det kan ske. 

Derudover kan du se frem til at opleve bl.a. Indenrigs- og boligminister Christian Raabjerg Madsen og mange andre energi-eksperter såsom Mogens Lykketoft, Anna Libak, Martin Lidegaard m.fl. Indlægsholderne vil med praktiske eksempler på hurtig og effektiv grøn omstilling, give fjernvarmesektorens bud på, hvordan tidens store udfordring kan løses, og hvordan vi får ”Fart på et grønt Danmark”.

Oplev 'Fjernvarmens Hus' i Tivoli
For første gang i landsmødets historie, kan du i træfpunktudstillingen besøge ’Fjernvarmens Hus’. Her står Dansk Fjernvarmes konsulenter klar til en god snak og varm kaffe på kanden, men du kan også møde Dansk Fjernvarmes Handelsselskab (DFH), Fjernvarmens Informationsfond, DFP og Softværket, som i år er samlet i et område. Derudover står resten af udstillerne i den udsolgte træfpunktudstilling selvfølgelig endnu en gang klar til at præsentere dig for de bedste løsninger og en snak om dine konkrete udfordringer.

Bemærk: Frokostbuffet torsdag er udsolgt, men du har mulighed for at skrive dig på venteliste ved at sende en mail til tilmelding@danskfjernvarme.dk

Se landsmødeprogrammet

Glæd dig til at opleve flere ministre, førende erhvervsfolk, energieksperter og mange flere på Dansk Fjernvarmes Landsmøde.

LANDSMØDE 2022

PROGRAM
Torsdag den 27. oktober

09.45 Udstillingen åbner
Lars Goldschmidt, formand, Fjernvarmens Informationsfond

10.00 Danmark som det grønne foregangsland
Danmark kan ikke redde verdens klimaudfordring ved at nedbringe vores eget CO2 aftryk. Men vi kan vise vejen og bevise at det kan lade sig gøre at drive et demokratisk samfund, der ikke udleder CO2. Det kræver at vi tænker i grønne løsninger, tænker energieffektivt og tænker i sektorkobling. Fjernvarmen er en nødvendig del af løsningen og Klima-, Energi og Forsyningsminister Dan Jørgensen giver et bud på hvordan, hvorfor og hvor hurtigt det kan ske.
Klima-, Energi og Forsyningsminister Dan Jørgensen

10.30 Velkommen til København

Åbningsevent

Formandens landsmødetale
Jesper Frost Rasmussen, formand, Dansk Fjernvarme

11.45 Frokost, udstilling og netværk

ORDSTYRER: Mette Walsted Vestergaard

TEMA: DEN GRØNNE DAGSORDEN

13.15 Energieffektivisering – hvor kommer energien fra, og er der nok?
Hvor kommer energien fra, og er der nok af den? I den aktuelle sikkerhedssituation er energiforsyning blevet et geopolitisk våben, der tydeliggør vigtigheden af at få udfaset den russiske naturgas – og naturgas i det hele taget. Hvilke konsekvenser har situationen for det danske energisystem, og hvad skal vi forberede os på i fremtiden?
Brian Vad Mathiesen, professor i Energiplanlægning, AAU

13.35 Energieffektivisering – nøglen til en hurtigere og billigere grøn omstilling
Effektiv energiudnyttelse er nøglen til en hurtigere og billigere grøn omstilling. Men hvordan får vi effektiv energiudnyttelse og fjernvarme til at fylde mere i den europæiske energi strategi? Fjernvarmen er i Danmark et guldæg på linje med vindmølleeventyret, men hvordan udløser vi dette potentiale og sætter mere fart på udviklingen både i Danmark og i EU?
Martin Rossen, SVP for kommunikation og bæredygtighed, Danfoss

13.55 Energieffektivisering – hvilken betydning har digitalisering
Den nemmeste, hurtigste og billigste CO2 besparelse kommer fra den energi vi ikke bruger. Men hvad kan vi gøre for at effektivisere vores energiforbrug gennem digitale løsninger, høste energibesparelser og stille bæredygtige krav til industri, kommuner og private husholdninger. Direktør Katrine Bjerre M. Eriksen fra Synergi, der er stiftet af Danfoss, Grundfos, Velux og Rockwool og har sit fokus på netop energibesparelser og effektive energiløsninger.
Katrine Bjerre M. Eriksen, direktør, Synergi

14.15 Opsamling og debat
Katrine Bjerre M. Eriksen, direktør, Synergi
Brian Vad Mathiesen, professor i Energiplanlægning, AAU
Martin Rossen, SVP for kommunikation og bæredygtighed, Danfoss

14.30 Udstilling og netværk

 

TEMA: ENERGI, SIKKERHEDSPOLITIK OG FORSYNINGSSIKKERHED

15.15 Udenrigspolitik
Vi sætteryderligere fokus på Rusland, når vi inviterer ruslandskender og tidligere korrespondent Anna Libak til at tage de energipolitiske briller på, når hun gæster Landsmøde 2022.
Anna Libak, udenrigsredaktør, Weekendavisen og Ruslands-kender

15.30 Forsyningssikkerhed
Den russiske invasion af Ukraine den 24. februar har sendt chokbølger igennem hele Europa. Den efterfølgende kamp for at slippe ud af det greb, som Rusland har om ikke mindst EU har betydet at forsyningssikkerheden ikke længere kun er et spørgsmål om energipriser, det handler i lige så høj grad om sikkerhedspolitik. Derfor har vi inviteret endnu en tidligere udenrigspolitikker på talerstolen – nemlig Mogens Lykketoft, som nu qua sin titel som formand for Energinet har væsentlig indblik i de forsyningspolitiske udfordringer.
Mogens Lykketoft, formand for Energinet samt fhv udenrigsminister og formand for FN's generalforsamling

15.40 Energi i hjertet af rigets sikkerhed
Energi- og forsyningspolitik ikke alene handler om prisen på energi, men i høj grad også handler om sikkerhed. Vi spørger tidl. udenrigsminister og formand for Folketingets Udenrigspolitiske Nævn, hvordan den sikkerhedspolitiske situation påvirker forsyningssektoren.
Martin Lidegaard, formand for Folketingets Udenrigspolitiske Nævn, MF

15.50 Samtale med Mogens Lykketoft og Martin Lidegaard
Mogens Lykketoft, formand for Energinet samt fhv udenrigsminister og formand for FN's generalforsamling
Martin Lidegaard, formand for Folketingets Udenrigspolitiske Nævn, MF

16.10 Bruxelles i hjertet af den danske forsyning
Aurélie Beauvais, adm. direktør, Euroheat and Power

16.30 Udstilling og netværk

17.30 Udstillingen lukker

18.00 Dørene åbnes til netværk i Wallmans

19.00 Dinnerparty i Wallmans og efterfest

 

Fredag den 28. oktober

ORDSTYRER: Kim Mortensen

09.00 Uddannet og kvalificeret arbejdskraft  er forudsætningen for et frit, rigt og grønt Danmark
Claus Jensen, formand, Dansk Metal

09.15 Debat: : Hvordan får vi mere fart på den grønne arbejdskraft
Troels Blicher Danielsen, adm. direktør, Tekniq Arbejdsgiverne Aske Nydam Guldberg, fungerende formand, IDA
Steen Neuch Vedel, direktør, Vestforbrænding

09.45 Udstilling og netværk

TEMA: ENERGI PÅ TOPPEN – ENERGIPLANLÆGNING PÅ PAPIR OG I PRAKSIS
Samfundet har brug for, at vi sikrer bæredygtige og kollektive varmeløsninger, så vi reducerer Danmarks klimaaftryk, sikrer et godt miljø og bliver mindre afhængige af udenlandske brændsler. Det kræver plads, at etablere nye anlæg, og det tager tid at få alle med. Politikerne har taget et godt skridt i den rigtige retning med den nye planlovsrevision, men vi er langt fra i mål endnu. Der er behov for en dialog om, hvordan vi får alle med, så de nye anlæg der skal etableres i den tætte by og i det åbne land rent faktisk også realiseres. Der er brug for at samle branchen, politikerne, planlæggerne, kommunerne, staten og ikke mindst borgerne i en fælles dialog om vejen frem.

10.30 Velkomst
Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme

10.35 Den grønne omstilling på dagsordenen i kommunerne
DK2020 planerne tager langsomt form i kommunerne landet rundt. Hvad skal der til for at den grønne omstilling bliver en uundgåelig del af kommunernes planer – især når det kommer til energiplanlægning? 
Bjarke Møller, direktør, Rådet for Grøn Omstilling

10.45 Yes, in my backyard – borgerinddragelse, Involvering og engagement fra lokalsamfundet
Kommuner, forsyningsselskaber og private aktører har alle oplevet udfordringer med placering af anlæg og infrastruktur og lokal modstand og skepsis. Hvordan får vi etableret en bedre og ny inddragende tilgang til borgerdialog, for at sikre opbakning til anlæg i det åbne land og store infrastrukturprojekter.
Rune Baastrup, direktør, DeltagerDanmark 

10.55 Opsamling og debat
Bjarke Møller, direktør, Rådet for Grøn Omstilling
Rune Baastrup, direktør, DeltagerDanmark

11.05 Hvor langt er vi med udrulningen af fjernvarme i Danmark
Nicolai Kipp, chefkonsulent, Dansk Fjernvarme

11.15 Hvordan udfases gassen i Danmarks største naturgasby? Er de nødvendige redskaber tilstede?
Camilla Hay, teamleder - plan, FORS
 
11.25 Hvordan planlægger Evida nedlukningen af gasdistributionsnettet og hvilken rolle spiller fjernvarmen?
Peter Kristensen, strategi- og udviklingsdirektør, EVIDA
 
11.35 Opsamling og debat
Camilla Hay, teamleder - plan, FORS
Peter Kristensen, strategi- og udviklingsdirektør, EVIDA
Nicolai Kipp, chefkonsulent, Dansk Fjernvarme
 
11.45 Køge – Planlægning, planlægning, planlægning 
Køge er en kommune i rivende udvikling. Det hele skal gå stærkt men går det hurtigt nok og kan de kommunale beslutninger følge med udviklingen. Køge er samtidig hjemsted for et kommende datacenter der dels vil fordoble elforbruget i kommunen men som også vil kunne levere overskudsvarme til borgerne i Køge. 
Marie Stærke (S), borgmester, Køge Kommune
 
11.55 Kalundborg Kommune – Ét samlet varmesystem  
I en kommune med meget industri og flere aktører til både at producere varme og aftage den kan det være brugbart at tænke det hele som et samlet system – Hvad har man gjort i Kalundborg? 
Martin Damm (V), borgmester, Kalundborg Kommune
 
12.05 Dragør – Tanker fra en gas-kommune  
Hvordan bygger man et fjernvarmesystem op fra bunden, når man er en kommune med en særligt bevaringsværdig bymidte? Og hvor skal fjernvarmen komme fra i de nye fjernvarmerør.
Kenneth Gøtterup (C), borgmester Dragør Kommune
 
12.15 Opsamling og debat
Vi stiller skarpt på de tre borgmestres indlæg sammen med årets spørgepanel, som bredt repræsenterer medlemmerne hos Dansk Fjernvarme.
Marie Stærke (S), borgmester, Køge Kommune
Martin Damm (V), borgmester, Kalundborg Kommune
Kenneth Gøtterup (C), borgmester Dragør Kommune
 
12.30 Causeri
 
12.55 Afslutning af Landsmøde 2022
 
13.00 Frokost

TECH-SCENEN - Torsdag

Digital optimering er hovedfokus for TECH-SCENEN i år, og hvordan fjernvarmen kan anvende digitale værktøjer til grøn omstilling, effektiviseringer af driften og bedre kundeoplevelser.

Anvendelsen af energi og varme skal optimeres som led i den grønne omstilling. Fremtidens fjernvarme vil i stigende grad være genbrug af varme fra andre processer og temperaturoptimering af distributionen. Den grønne omstilling er bl.a. elektrificering og systemintegration med elforsyningens fluktuerende produktion fra sol- og vindkraft, men det er også optimering af fjernvarmen. Med gaskonvertering og 300-400.000 nye fjernvarmekunder de kommende år bliver fjernvarmesystemet den største forsyning, det stiller krav og åbner muligheder for nye intelligente optimeringer.

Kom og hør mere om, hvad der kan forventes af de nyeste digitale landvindinger. TECH-SCENEN er åben fra 15.00 til 16.30 med tre højaktuelle indlæg.

15.00 HEAT 4.0 – anvendelse af data til digital fjernvarme
Digitalisering giver adgang til store mængder data fra bl.a. lokale vejrdata og smart meters hos kunderne. Heat 4.0 projektet har høstet praktisk erfaring med at udnytte disse data til at forbedre optimering af fjernvarmedistribution og forsyning helt ud til kunden. Den unikke løsning ved HEAT 4.0 er, at data deles mellem og på tværs af diverse software og it-systemer. Værdien heraf er en mere fleksibel produktion, mere effektiv distribution og dermed en optimeret varmeforsyning til varmekunderne. Digital fjernvarme er på denne måde i høj grad med til at understøtte den grønne omstilling og sektorkobling inkluderende elhandel.
Henrik Madsen, professor, DTU Compute

15.30 HEATflex – optimering af decentral varmeproduktion
Hvor skal overskudsvarme og decentral varmeproduktion tilsluttes i fjernvarmenettet? Hvordan kan overskudsvarme bedst genbruges til fjernvarme? Fjernvarmenet med mange produktionsenheder er komplekse. Varmekunder, der er prosumere, med både forbrug og produktion skal indtænkes. Der er udviklet nye nemme beregningsværktrøjer i projektet, som nu er til rådighed for alle til sikring af bedre planlægning og integration af de vedvarende energikilder.
Jakob Worm, Projektleder, PlanEnergi

16.00  Digital transformation af Verdo
Reduceret nettab, sektionering af fjernvarmenettet og optimering med fokus på anvendelse af digitale data og nye teknologier for bedre forsyning af kunderne. Forsyningsdivisionen i Verdo er igang med en digital transformation,  med fokus på kundeoplevelse og effektivisering. Vi fortæller om det første år af transformationen med emner som organisering, samarbejde og læring
Peter Nordahn, Chef for digital forsyning, Verdo

BL – Danmark Almene Boliger - Aflyst

På grund af valgkampen har Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen desværre aflyst sin deltagelse på Dansk Fjernvarmes Landsmøde.

Af denne årsag har BL - Danmarks Almene Boliger valgt at aflyse eventet.

Brug af data i App

Læs mere om brugen af data i Dansk Fjernvarmes app.

Priser

Deltagelse: Pris       
Medlemmer Dansk Fjernvarme og Grøn Energi 2.370 kr.
Ikke-medlemmer 3.750 kr.
Udstillere – deltagelse både torsdag og fredag 2.370 kr.
Udstillere – kun deltagelse torsdag 1.650 kr.
Udstillere – kun deltagelse fredag 1.125 kr.

Forplejning:
Frokostbuffet torsdag – UDSOLGT 300 kr.
Udstillerlunchbox torsdag 135 kr.
Wallmans Dinnerparty og efterfest, kategori A – UDSOLGT 1.075 kr.
Wallmans Dinnerparty og efterfest, kategori B – UDSOLGT 925 kr.
Frokostbuffet fredag 300 kr.
Lunchbox to go fredag 135 kr.

 
Alle beløb er ekskl. moms. 

Aftenarrangement: Wallmans Dinnerparty og efterfest

som du ikke må gå glip af

Traditionen tro afholder vi aftenarrangement torsdag aften efter den første dag på landsmødet, og du kan allerede nu begynde at glæde dig!

I år byder aftenarrangementet nemlig på Dinnerparty i Wallmans – et show og underholdning i verdensklasse.
Her venter en lækker tre-retters menu, 4 stk drikkevarer og masser af godt selskab.
Der er ankomst fra kl. 18.30, og showet starter kl. 19.00.

Aftenens arrangement sluttes af med et brag af en efterfest, som også holdes i Wallmans, hvor der vil være rig mulighed for masser af snak og netværk.
En god dj sikrer den helt rigtige feststemning, og der vil være mulighed for at købe øl, vand og kølige drinks.

I forbindelse med aftenarrangementet har du mulighed for at vælge mellem to priskategorier. Du kan vælge kat. A som dækker over de bedst placerede pladser og kat. B, som dækker over de næstbedst placerede pladser.

Kat. A pladser er markeret med pink - UDSOLGT
Kat. B pladser er markeret med grøn - UDSOLGT

Bemærk: Der er ikke flere ledige pladser til aftenarrangementet, men du har mulighed for at skrive dig på venteliste til både kat. A og/eller kat. B.
Hvis du ønsker at komme på venteliste, bedes du sende en mail til tilmelding@danskfjernvarme.dk

Se inddelingen af pladser her på dette kort.

Vil du videre mere om Wallmans Dinnerparty? Se denne video om sidste års show.

Bemærk:
Fordelingen af siddepladser prioriteres så vidt muligt i tilsvarende rækkefølge, som de er bestilt.

Grundet afholdelse af aftenarrangement med to priskategorier i Wallmans har vi desværre ikke mulighed for at efterkomme ønsker til bordplacering. Dette beklager vi.

Deltagelse i efterfest
Du har mulighed for at deltage i efterfesten i Wallmans, selvom du ikke har fået plads til selve aftenarrangementet. Til efterfesten vil der være rig mulighed for masser af snak og netværk, hvor dj'en sikrer den helt rigtige feststemning, og der vil være mulighed for at købe øl, vand og kølige drinks.

Dørene til efterfesten åbner kl. 23.00

Hvis du ønsker at tilmelde dig efterfesten i Wallmans skal du sende en mail til Lone Brodersen på lob@danskfjernvarme.dk i denne mail skal du angive navne på alle deltagere samt virksomhed/selskab.

Tilmeldingsfrist til deltagelse i efterfesten er senest den 21. oktober 2022

Booking af hotel

Vi åbner for booking af hotel i forbindelse med landsmødet den 9. juni kl. 9.00. LINK TIL BOOKING AF HOTELVÆRELSER TIL LANDSMØDE 2022 - KLIK HER.

For at gøre hotelbookningen så let som muligt har vi lavet en film med en vejledning. Du kan se filmen her.

I år kan du booke værelser på disse tre hoteller som ligger i gåafstand fra Tivoli Hotel & Congress Center:

 
Hotel Afstand til Tivoli Congress Center Enkeltværelse Dobbeltværelse
Tivoli Hotel & Congress Center 0 m Kr.1.495,00 Kr.1.695,00
Copenhagen Island 700 m Kr.1.295,00 Kr.1.495,00
Wakeup Copenhagen 200 m Kr. 745,00 Kr. 945,00

 

Priserne er inkl. moms, pr. nat samt inkl. morgenmad.

Ved spørgsmål til hotelreservation bedes du kontakte: Annette Bang Nielsen, OrgaNicer på abn@organicer.dk eller telefon 96 27 22 30 eller Tina Biel, OrgaNicer på tb@organicer.dk eller telefon 9627 2224  (Bemærk: Det er ikke muligt at booke værelser pr. telefon)

Ved ændringer eller afbud – afbestillingsfrist den 13. oktober

Det er muligt at tilmelde sig helt frem til landsmødets start. Dog kan du efter den 13. oktober 2022 hverken få refunderet deltagergebyr eller betaling for forplejning. Tilmeldingen kan dog altid overdrages til en kollega.

Hvis du har ændringer til din tilmelding, ønsker at overdrage din tilmelding til en kollega eller melde afbud, bedes du hurtigst muligt sende en mail til os på tilmelding@danskfjernvarme.dk.

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål eller andet, er du altid velkommen til at kontakte os:

Tilmelding, ændringer eller afbud
• Jette Drud, Dansk Fjernvarme på tilmelding@danskfjernvarme.dk eller telefon 76 30 80 29 
• Randi Nørgaard Jensen, Dansk Fjernvarme på tilmelding@danskfjernvarme.dk eller telefon 8726 4759

Landsmøde-app'en
• Taja Adelie Lindby Skak, Dansk Fjernvarme på tal@danskfjernvarme.dk eller telefon 30 99 60 88

Træfpunktudstillingen
• Connie Sørensen, Fjernvarmens Informationsfond på cs@informationsfond.dk eller telefon 76 30 80 38

Hotelreservation
• Annette Bang Nielsen, OrgaNicer på abn@organicer.dk eller telefon 96 27 22 30
• Tina Biel, OrgaNicer på tb@organicer.dk eller telefon 9627 2224

(Bemærk: Det er ikke muligt at booke værelser pr. telefon)

Andre spørgsmål rettes til projektleder
• Taja Adelie Lindby Skak, Dansk Fjernvarme på tal@danskfjernvarme.dk eller telefon 30 99 60 88

 

Moderator

Mette Walsted Vestergaard

Indlægsholder

Dan Jørgensen

Klima, energi og forsyningsminister (S)

Indlægsholder

Anna Libak

Anna Libak, udenrigsredaktør, Weekendavisen og Ruslands-kender

Indlægsholder

Aurélie Beauvais

Aurélie Beauvais, adm. direktør, Euroheat and Power

Indlægsholder

Mogens Lykketoft

Mogens Lykketoft, formand for Energinet, samt fhv udenrigsminister og formand for FN's generalforsamling

Indlægsholder

Martin Lidegaard

Martin Lidegaard, formand for Folketingets Udenrigspolitiske Nævn, MF

Indlægsholder

Katrine Bjerre Milling Eriksen

Katrine Bjerre Milling Eriksen, direktør, Synergi

Indlægsholder

Brian Vad Mathiesen

Brian Vad Mathiesen, professor, Aalborg Universitet

Indlægsholder

Jesper Frost Rasmussen

Jesper Frost Rasmussen er formand i Dansk Fjernvarme.

Moderator

Kim Mortensen

Kim Mortensen er direktør i Dansk Fjernvarme.