Landsmøde

Afholdt: Dansk Fjernvarmes Landsmøde 2021

Årets tema: CENTRUM FOR DET GRØNNE DANMARK.
Tilmeld dig landsmødet her på siden.

LANDSMØDET BLEV AFHOLDT I AALBORG DEN 28.-29. OKTOBER 2021.

I år er det igen muligt at holde Dansk Fjernvarmes store landsmøde som vi kender det. Landsmødet afholdes i år for 62. gang, efter sidste års afløser – den Virtuelle Konference. Turen går i år til det nordjyske og det velkendte Aalborg Kongres & Kultur Center.

Her samles hele energi-, og forsyningsbranchen endnu engang til årets største begivenhed i energisektoren. Mere end 2.000 deltagere bruger to dage på at diskutere politik, teknik og nyeste trends på markedet.

Årets tema
I år udfolder vi temaet CENTRUM FOR DET GRØNNE DANMARK. For fjernvarmen er ikke bare opstillede rapporter og virkelighedsfjerne teorier – fjernvarme er konkrete løsninger, der omsættes i grøn varme til grønne byer og lokalsamfund!

Men hvilken rolle spiller fjernvarmen egentlig i den grønne omstilling? I en tid hvor alle taler om elektrificering og 100% VE energi er der så en fremtid for fjernvarmen?  Det korte svar er JA!

Fjernvarmen er en central del af løsningen i den grønne omstilling, for der er ingen udnyttelse af overskudsenergi eller sektorkobling uden et fjernvarmenet til at binde det hele sammen.

Vi ses på Landsmøde 2021
Planlægningen af årets landsmøde er i fuld gang. Du kan glæde dig til et spændende og inspirerende program, som bl.a. kommer omkring emnerne: Sektorkobling, Grønne byer og lokalsamfund, digitalisering og meget mere.

Energi-, forsynings- og klimaminister Dan Jørgensen kigger også forbi, ligesom en masse andre aktuelle indlægsholder fra hele energibranchen.

I år kan du igen gå på opdagelse i en spændende træfpunkt­udstilling, hvor branchen står klar til at præsentere dig for de bedste løsninger og en snak om dine konkrete udfordringer.

Vi anbefaler , at du løbende holde dig opdateret på programmet og de seneste tilpasninger på vores hjemmeside eller via vores nyhedsbreve.
 
Vi glæder os til at se dig og dine kollegaer.

Program

Program torsdag den 28. oktober

10.00 ÅBNING AF UDSTILLING
Lars Goldschmidt, bestyrelsesformand, FIF Marketing

11.00 VELKOMMEN TIL NORDJYLLAND
Ulla Astman, regionsrådsformand, Region Nordjylland

ÅBNINGSEVENT

FORMANDENS LANDSMØDETALE
Jesper Frost Rasmussen, formand, Dansk Fjernvarme

12.00 FROKOST, UDSTILLING OG NETVÆRK

ORDSTYRER: Jesper Zølck, journalist og korrespondent, TV2

13.00 HVOR LANGT KAN DATA DRIVE FJERNVARMEN FREM?
Danmark er internationalt kendt og anerkendt for grøn og billig fjernvarme. Bag den succes ligger et langt og tæt samarbejde mellem industrien og varmeselskaberne. Men holder samarbejdet også i den digitale tidsalder, og hvor gemmer gevinsterne og udfordringerne sig?
Lars Tveen, direktør fjernvarmedivisionen, Danfoss

13.15 KAN DIGITALISERING BYGGE BRO TIL FREMTIDENS GRØNNE LØSNINGER?
Storebælt (Sund & Bælt) har investeret milliardbeløb i digitalisering for at fremme effektivisering, vedligehold og grønne løsninger. Hvad kan vi lære af erfaringer fra en helt anden sektor?
Mikkel Hemmingsen, adm. direktør, Sund & Bælt Holding A/S

13.30 KAN DATA OG DIGITALE LØSNINGER DRIVE ENERGIEFFEKTIVISERING I VORES BOLIGER?
I foråret indgik BL – Danmarks Almene Boliger en brancheaftale med KL og Indenrigs- og Boligministeriet om effektivisering af den almene boligsektor. Kan fjernvarmeselskaberne bidrage til at opnå grøn omstilling og kan aftalen om effektivisering give inspiration til en lignende brancheaftale for fjernvarmesektoren?
Bent Madsen, direktør, BL – Danmarks Almene Boliger

13.45 OPSAMLING OG DEBAT

14.15 UDSTILLING OG NETVÆRK

15.00 KAN KOMMUNERNE KLARE KLIMAOPGAVEN?
Klimabevidste vælgere afgjorde både det seneste folketingsvalg og valget til Europa-Parlamentet i 2019. I 2021 er der kommunalvalg, og kommunerne er centrale i den grønne omstilling og den lokale energiplanlægning. Men hvor meget fylder det grønne hos lokalpolitikerne, og er de 98 kommuner klar til at tage klimalederskabet på sig?
Laila Kildesgaard, direktør, KL teknik og miljø udvalg

15.15 TÆNK GLOBALT, HANDL LOKALT – HOLDER DET STADIG?
Hvis klimamålene ikke skal blive til selvmål, er vejen frem fælles innovation og lokale samarbejder. Men holder det gamle mundheld ”tænk globalt, handl lokalt” også, når Danmark skal samles om at skabe grøn omstilling og velfæld i alle dele af landet? 
Laila Kildesgaard, direktør, KL teknik og miljø udvalg
Anna Esbjørn, programchef, CONCITO
Jesper Møller Larsen, Aalborg Forsyning
Morten Winge, kommunaldirektør, fmd. Energi på Tværs

15.50 FJERNVARME-FITNESS: HVORDAN HOLDER MAN FJERNVARMEN I GRØN TOPFORM?
Formen skal være skarp, når man er i centrum for den grønne omstilling lokalt. Så hvordan trimmer man sit varmeselskab, så det har muskler til at byde flere inden for i varmen uden at miste energien til at sænke priser og CO₂-aftryk? Vi tager en omgang fællestræning i form af en debat om selskabsledelse, digitalisering og andre energi-boostere.
Line Carlsen, Greve Fjernvarme
Susanne Juhl, formand HOFOR og Biofos
Jens Andersen, Næstved Fjernvarme
Jan Østerskov, SK Forsyning


16.30 UDSTILLING OG NETVÆRK

17.30 UDSTILLINGEN LUKKER

19.00 VELKOMSTDRINKS OG NETVÆRK I AKKC

19.30 AFTENARRANGEMENT MED MIDDAG OG UNDERHOLDNING

Program mini-session om bestyrelsers strategiske overvejelser omkring konverteringsprojekter torsdag den 28. oktober

Som noget helt nyt afholder vi en mini-session, som er særligt målrettet bestyrelsesmedlemmer i alle fjernvarmeselskaber fra både amba'er og kommunalt ejede selskaber.

Mini-sessionen afholdes torsdag den 28. oktober kl. 13.15-14.15 i 'Det Lille Teater' i AKKC.

Hvad er fjernvarmens rolle i den grønne omstilling? Hvorfor er nogle bestyrelser aktive mht. konverteringsprojekter? Hvordan er konkurrencesituationen på varmeområdet i forhold til eksempelvis varmepumper og hvad når der ikke længere er tilslutningspligt? Der er mange spørgsmål, som melder sig i en energibranche i hastig udvikling.

Med et ambitiøst mål om at have en grøn og fossilfri fjernvarme i Danmark i 2030 er det vigtigt, at bestyrelserne i landets fjernvarmeselskaber kan arbejde strategisk, langsigtet og helhedsorienteret med selskabets største muligheder og udfordringer. I relation til det står samarbejde med kommunen som en vigtig brik. Og det gælder både for de kommunalt ejede selskaber og for forbrugerejede selskaber. Men det er en balance at sikre økonomisk ansvarlighed, fordelagtige fjernvarmepriser og samtidig deltage aktivt i udbredelsen af fjernvarme til nye områder.

Kom og hør panelet debattere, hvordan man strategisk begynder at tænke i konverteringer og innovation som bestyrelse – for at sikre at fjernvarmeselskabet også på sigt vil kunne overleve i fremtidens energisystem. Og deltag gerne selv i debatten eller stil spørgsmål.

13.15 VELKOMMEN
Nina Marie Holmboe, Søren Magnussen og Nicolai Kipp, Dansk Fjernvarme

13.25 PANELDEBAT MED BESTYRELSESMEDLEMMER
Paneldebat om de strategiske overvejelser i fjernvarmeselskabers bestyrelser omkring prioritering af konverteringsprojekter og den grønne omstilling. 
Søren Edlefsen, formand, Assens Fjernvarme a.m.b.a.
Søren Knudsen, formand, Haderslev Fjernvarme a.m.b.a.
Anders Nørregård, formand, Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.
Sophus Vørsing, formand, Greve Fjernvarme
Lars Fischer, bestyrelsesmedlem, Næstved Fjernvarme
Kristoffer Petersen, bestyrelsesmedlem, Næstved Fjernvarme

13.55 OPSAMLING OG SPØRGSMÅL FRA SALEN

14.15 TAK FOR NU

Program TECH-SCENEN torsdag den 28. oktober

På TECH-SCENEN sætter vi i år fokus på, hvordan fjernvarmen er en afgørende spiller, og hvorfor fjernvarmen er i centrum for det grønne Danmark.

Elektrificering er en essentiel del af den grønne omstilling, og i fremtiden bliver fjernvarmeselskaberne både elforbruger og elproducent. Det påvirker det grønne Danmark. Samtidig lever vi i en tid med flere og flere klimadiskussioner, som bliver mere nærværende for befolkningen. Det ændrer vores prioriteringer, nye trends opstår, og det påvirker i høj grad vores opfattelse af vores energiforbrug. 

Kom og hør mere om, hvad vi kan forvente af fremtidens grønne Danmark.

15.00 DIGITALISERINGS OG KUNSTIG INTELLIGENS’ BETYDNING FOR DEN GRØNNE OMSTILLING
Med stigende digitalisering i samfundet synes mulighederne uendelige. Hvordan kan digitalisering og kunstig intelligens bruges til at optimere fjernvarmen?
Henrik Brink, CEO/Founder, Ento Labs

15.30 HVORDAN FORVENTER VI, AT DET FREMTIDIGE ENERGISYSTEM UDVIKLER SIG?
Varmeplan Danmark 2021 er et konkret bud på, hvordan vi opnår en klimaneutral opvarmning af Danmark baseret på 100% vedvarende energi. Hvor meget skal vi spare på varmen? Hvor meget skal vi udbygge fjernvarmen? Og hvad skal vi gøre med resten?
Brian Vad Mathiesen, professor, Aalborg Universitet

16.00 FREMTIDENS ENERGIFORBRUG – HVILKE TRENDS SER VI I BEFOLKNINGEN?
Der er mange muligheder for at lave grønne energiløsninger, men hvordan får man det til at ske med borgernes medspil og ikke modspil!
Søren Hermansen, direktør, Energiakademiet på Samsø

16.40 TAK FOR NU

Program fredag den 29. oktober

09.00 FREMTIDENS GRØNNE DANMARK
Vi er nået langt i den grønne omstilling – nu skal vi videre. Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen giver sit bud på, hvordan vi sammen når målet, og hvilke muligheder det giver os.
Dan Jørgensen, klima-, energi- og forsyningsminister (S)

09.30 UDSTILLING OG NETVÆRK

10.00 ENERGI PÅ TOPPEN
Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme

10.10 KAN VI PLANLÆGGE ENERGIINFRASTRUKTUR, SOM VINDEN BLÆSER?
Elsystemet bliver en vigtig del af vores samlede muligheder for at indfri klimamålene. Men hvordan sikrer vi, at der ikke bare er strøm i kontakten altid, men at vi også bruger energien fra vind og sol mest fornuftigt, så vi ikke behøver investere i unødvendige udbygninger af elnettet eller i overkapacitet.
Thomas Egebo, CEO, Energinet


10.20 FREMTIDENS GRØNNE BRÆNDSLER
Udviklingen af et nyt brint og PtX-eventyr kan skabe helt op til 53.000 jobs i Danmark og bidrage med eksport for anslået 50-84 mia. kr. om året. Hvordan gør vi det, samtidig med, at vi udvikler morgendagens brændsler. Det har Brintbranchen svaret på. 
Tejs Laustsen Jensen, direktør, Brintbranchen


10.30 NÅR TEORIEN BLIVER TIL PRAKTIK
På affaldsenergianlægget ARC har man nu idriftsat det første pilotprojekt for CO2-fangst. Hvad der har muliggjort det, og hvordan anlægget kan skaleres op i kommerciel skala, får vi indsigt i fra en af arkitekterne bag anlægget. 
Jacob Hartvig Simonsen, direktør, ARC


10.40 OPSAMLING, SPØRGSMÅL OG DEBAT

10.55 KAN MAN PRODUCERE AMMONIAK OG BRINT, SOM VINDEN BLÆSER?
Hvordan kan fleksible elnettariffer understøtte økonomien i et P2X-anlæg og levere fleksibilitet til elnettet. Vi hører fra et af de helt store og nye projekter, nemlig CIP’s planer i Esbjerg
Karsten Uhd Plauborg, partner, CIP

11.05 SEKTORKOBLING FOR FREMTIDENS FJERNVARME
Marie Münster, professor i energimodellering, DTU

11.15 HVOR SKAL VARMEN KOMME FRA I DE STORE BYER?
Reduktion af biomasse, udfasning af de sidste rester kul og omstilling til ren og grøn energi. Udfordringerne i de store byer er til at få øje med, når vi skal have omstillet energisystemet til 100% vedvarende energi. I københavnsområdet arbejder man lige nu på at sikre rammerne for varmeforsyningen, der bl.a. inkluderer varme fra PtX-anlæg og omfatter store varmepumper. Det kræver store mængder strøm og spørgsmålet er, om tarifferne i dag er en mulighed eller en barriere for omstillingen. 
Morten Stobbe, vicedirektør, VEKS

11.25 OPSAMLING, SPØRGSMÅL OG DEBAT

11.40 UDSTILLING OG NETVÆRK

12.10 SÅDAN KOMMER VI VIDERE MED DEN GRØNNE OMSTILLING
Vi inviterer politikerne ind til en debat om, hvordan vi bedst kommer videre med den grønne omstilling.
Marie Bjerre (V)
Søren Egge Rasmussen (EL)
Katarina Ammitzbøll (KF)
Rasmus Nordqvist (SF)


12.45 CAUSERI

13.00 AFRUNDING

13.05 FROKOST

Printvenlig udgave af det samlede program

Program - Landsmøde 2021 (pdf)

Aftenarrangement - Udsolgt

- som du ikke må gå glip af

Traditionen tro afholder vi aftenarrangement torsdag aften efter den første dag på landsmødet. Der er lagt op til en både hyggelig og sjov aften med underholdning og god mad med alle dine kolleger i forsyningsbranchen. Aftenen starter kl. 19.00 med en velkomstdrink i forhallen og kl. 19.30 åbnes dørene til salen, hvor der bydes velkommen af Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen. Herefter venter en lækker tre-retters menu inkl. vin, hyggelig dinnermusik og en god omgang comedy og lidt trylleri leveret af Rune Klan, så vi både kan få rørt lattermusklerne og blive overrasket.

Aftenens arrangement sluttes af med en efterfest på 1. sal i AKKC. Efterfesten er inklusiv kølige drinks, loungestemning og dansemusik.

Hele aftenens arrangementet slutter kl. 00.30.

Bordplanen til aftenarrangementet laves igen i år hjemmefra, idet der tages udgangspunkt i den rækkefølge, deltagerne har tilmeldt sig. Det er muligt at sende ønsker til bordplacering til jed@danskfjernvarme.dk senest torsdag den 21. oktober. Dansk Fjernvarme vil gøre deres bedste for at imødekomme så mange ønsker som muligt. Det er dog en forudsætning, at begge parter har ønsket at blive placeret sammen.

Brug af data i App

Læs mere HER.

Hotelbookning & hoteloversigt

Booking af hotelværelser foregår hos Destination Nord via dette link.

For at gøre hotelbookningen så let som muligt har vi lavet en film med en vejledning. 
Du finder filmen her

Hvis du har brug for et overblik over, hvilke hoteller du kan vælge imellem, kan du finde en hoteloversigt her.

Priser

Deltagelse:
Medlemmer Dansk Fjernvarme og Grøn Energi 2.295 kr.
Ikke-medlemmer 3.695 kr.
Udstillere – både torsdag og fredag 2.295 kr.
Udstillere – kun torsdag  1.625 kr.
Udstillere – kun fredag 1.095 kr.
Forplejning:
Frokostbuffet torsdag 275 kr.
Udstillerlunchbox torsdag 105 kr.
Aftenarrangement torsdag 925 kr.
Frokostbuffet fredag 275 kr.
Lunchbox to go fredag 105 kr.

 
Alle beløb er ekskl. moms. 

Ved ændringer eller afbud

Det er muligt at tilmelde sig helt frem til landsmødets start. Dog kan du efter den 14. oktober 2021 hverken få refunderet deltagergebyr eller betaling for forplejning. Tilmeldingen kan dog altid overdrages til en kollega.

Hvis du har ændringer til din tilmelding, ønsker at overdrage din tilmelding til en kollega eller melde afbud, bedes du hurtigst muligt sende en mail til os på tilmelding@danskfjernvarme.dk.

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål eller andet, er du altid velkommen til at kontakte os:

Tilmelding, ændringer eller afbud
• Jette Drud, Dansk Fjernvarme på tilmelding@danskfjernvarme.dk eller telefon 76 30 80 29
• Tina Weber Peters, Dansk Fjernvarme på tilmelding@danskfjernvarme.dk eller telefon 76 30 80 14

Landsmøde-app'en
• Tina Weber Peters, Dansk Fjernvarme på tilmelding@danskfjernvarme.dk eller telefon 76 30 80 14
• Jette Drud, Dansk Fjernvarme på tilmelding@danskfjernvarme.dk eller telefon 76 30 80 29

Træfpunktudstillingen
• Connie Sørensen, FIF Marketing på cs@fif-marketing.dk eller telefon 76 30 80 38

Hotelreservation
• Henriette Bugge Mortensen, Destination Nord på hbm@destination-nord.dk eller telefon 99 31 75 21 (det er ikke muligt at booke værelser pr. telefon)
• Lone Brodersen, Dansk Fjernvarme på lob@danskfjernvarme.dk eller telefon 30 57 59 45 

Andre spørgsmål rettes til projektleder
• Taja Lindby, Dansk Fjernvarme på tal@danskfjernvarme.dk eller telefon 30 99 60 88

Ved ændringer eller afbud

Det er muligt at tilmelde sig helt frem til landsmødets start. Dog kan du efter den 14. oktober 2021 hverken få refunderet deltagergebyr eller betaling for forplejning. Tilmeldingen kan dog altid overdrages til en kollega.

Hvis du har ændringer til din tilmelding, ønsker at overdrage din tilmelding til en kollega eller melde afbud, bedes du hurtigst muligt sende en mail til os på tilmelding@danskfjernvarme.dk.

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Moderator

Jesper Zølck

Dansk journalist, tv-vært og korrespondent , TV2 Danmark

Moderator

Kim Mortensen

Kim Mortensen er direktør i Dansk Fjernvarme.

Indlægsholder

Dan Jørgensen

Klima, energi og forsyningsminister (S)

Indlægsholder

Ulla Astman

Ulla Astman, regionsrådsformand, Region Nordjylland

Indlægsholder

Laila Kildesgaard

Laila Kildesgaard, direktør, KL teknik og miljø udvalg

Indlægsholder

Brian Vad Mathiesen

Brian Vad Mathiesen, professor, Aalborg Universitet

Indlægsholder

Marie Münster

Marie Münster, professor i energimodellering, DTU

Indlægsholder

Bent Madsen

Bent Madsen, direktør, BL – Danmarks Almene Boliger

Indlægsholder

Mikkel Hemmingsen

Mikkel Hemmingsen, adm. direktør, Sund & Bælt Holding A/S

Indlægsholder

Jesper Frost Rasmussen

Jesper Frost Rasmussen er formand i Dansk Fjernvarme.