Konference

Afholdt: Leder Forum 2019

Det årlige forum for ledere i forsyningsselskaber, hvor vi mødes til inspiration og netværk. Tag din ledergruppe under armen og kom godt i gang med 2019.

LEDER FORUM 2019 BLEV AFHOLDT I MIDDELFART DEN 24. OG 25. JANUAR 2019.

Kom med til Lederforum 2019 og få viden og inspiration om forandringsledelse og adfærdsdesign. Få nye inputs og ideer til ledelse i din virksomhed via spændende og aktuelle oplæg, og ved at sparre og netværke med andre ledere fra forsyningsbranchen.

Du bliver klogere på, hvordan du leder dine medarbejdere i en tid med store forandringer og øget krav til omstillingsparathed og stresshåndtering. Du får bl.a. viden om fastholdelse af medarbejdere, og hvordan din virksomhed bliver attraktiv i kapløbet om de helt rigtige kandidater.

Indhold
- Forandringsledelse og adfærdsdesign
- Trivsel og robusthed i et forebyggelsesperspektiv
- Rekruttering, kompetenceudvikling og fastholdelse af medarbejdere
- Netværk

Mødeledere
Lisbeth Aagaard Mountfield, Dansk Fjernvarme & Louise Andersen, DANVA

Målgruppe
Ledere på alle niveauer i forsyningssektoren. Lederforum er kun for medlemmer af Dansk Fjernvarme og DANVA

Program dag 1

12.00 Frokost

Velkommen og aktuelt fra branchen


13.00 Velkomst
v/ Louise Andersen, DANVA og Lisbeth Aagaard Mountfield, Dansk Fjernvarme

13.20 Aktuelt fra branchen
v/ Carl-Emil Larsen, DANVA og Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme

14.20 Pause

Ledelse i en forandringstid 


14.40 Novafos - Organiseringen af en ny forsyning - medlemscase
Forandringsprocesserne er mange, når flere forsyninger sammenlægges til et nyt selskab: Nye teams, nye chef- og ledelseshold, ny projekthåndbog, nye IT-systemer,  hjemmeside, intranet, flytning af arbejdssted og medarbejdere mv. Hvordan er disse forandringer blevet grebet an i Novafos? En åbenhjertig beretning om ledelse, erfaringer og udfordringer på vejen - og om hvor Novafos er i dag?
v/ direktør Carsten Nystrup, Novafos 

15.10 Ny tilgang til forandringsledelse
Hvordan leder vi bedst i en forandringstid? Oplæg og drøftelser af nye tilgange til forandringsledelse, som kombinerer de to dominerende forandringsskoler; den målbaseret og styringsorienterede tilgang med den lærings- og processuelle tilgang. Vi vil arbejde med praktiske principper og værktøjer til ledelse af forandringer, og med hvordan vi kan skabe en stærk og samarbejdende lederorganisation omkring forandringer.
v/ adm. direktør Thorkil Molly-Søholm, LEAD      

17.10 Pause

17.30 Skab forandringer med adfærdsdesign - "Jytte fra marketing"
Mennesker i den virkelige verden opfører sig sjældent som de mennesker, vi bygger vores strategier til. De gør ikke, som vi har planlagt, de skal gøre. Faktisk modarbejder vi menneskets biologi og psykologi, når vi insisterer på, at gode argumenter, brændende platforme, klassisk change management, pjecer, kampagner og fællesmøder er vejen frem.
Dette foredrag fokuserer på at omsætte 50 års forskning i menneskelig adfærd til at svare på spørgsmålet: Hvordan ændrer vi andre menneskers adfærd, så vi kan skabe forandringer?
Uanset om det handler om salg, ledelse, compliance eller noget helt fjerde.
Foredraget vil blandt andet komme ind på: Hvorfor er mennesker irrationelle – og hvordan kan vi udnytte det?
Hvorfor mennesker ikke gør helt oplagte ting, der er i deres egen interesse og hvordan vi kan bruge adfærdspsykologien til at skabe forandringer. 
v/ Morten Münster

19.00 Egen tid

19.30 Middag
 

Program dag 2

08.30 Godmorgen

Trivsel, stresshåndtering og robusthed

08.40 Trivsel og robusthed i et forebyggelsesperspektiv
Mens forventningerne til fleksibilitet, effektivitet og performance såvel i arbejdslivet som privat stiger, er vores trivsel under pres. Trivsel handler ikke blot om at have det godt. Det handler om vores helbred og er tæt koblet med vores faglige kompetencer og vores performance, og her har lederen en vigtig rolle i forhold til at sikre trivsel og forebygge stress hos sig selv og medarbejderne. Hvordan kan vi blive bedre til at navigere og trives i en hverdag præget af forandringer og travlhed?
Og hvordan kan vi styrke vores mentale robusthed, hvis vi vil undgå stress, så vi kan fremme vores egen sundhed og blive bedre til at håndtere karriere- og arbejdsmæssige udfordringer.
v/ chefkonsulent Ida Hertz, Center for mental robusthed

10.10 Pause

Rekruttering, kompetenceudvikling og fastholdelse af medarbejdere


10.25 Vand med ansvar
Med mindre årgange og færre arbejdsløse skal forsyningsselskaberne gøre en ekstra indsats for at rekruttere medarbejdere. Hør hvordan DANVAs medlemmer arbejder med dette gennem en rekrutteringskampagne.
v/ Lars Fischer, afdelingschef, DANVA

10.40 Spot medarbejdernes potentiale - medlemscase
I Fors arbejder de bevidst med at fastholde deres medarbejdere gennem kompetenceudvikling og ved at give dem de rigtige udfordringer.
Hør om, hvordan de arbejder med at hjælpe medarbejdere og medarbejdere med lederpotentiale på vej.
v/ Rikke Saltoft, Fors

11.00 Pause

11.10 Generation Z - og deres forventninger til deres kommende arbejdsplads
Vi står snart overfor fire forskellige generationer på arbejdsmarkedet med forskellige tilgange til arbejdet, forventninger til arbejdspladsen og samarbejdet kollegaer imellem.
Hvad kendetegner de forskellige generationer? Hvilke forventninger har Generation Z, og hvordan kan du som leder få dem til at fungere optimalt sammen med resten af medarbejdergruppen?
Hvad kan du gøre for at tiltrække og ikke mindst fastholde unge medarbejdere fra Generation Z?
v/ afdelingschef Gitte Guldberg, Krüger

11.50 Afrunding
v/ Louise Andersen, DANVA og Lisbeth Aagaard Mountfield, Dansk Fjernvarme

12.00 Frokost

Kontakt
Lisbeth Aagaard Mountfield via lmo@danskfjernvarme.dk eller tlf. +45 7630 8025 ved spørgsmål til Leder Forum 2019 og dets indhold.
Tina Weber Peters via twp@danskfjernvarme.dk eller tlf. +45 2440 8651 ved spørgsmål om tilmelding eller afbud til Leder Forum. 

 

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.