Konference

Afholdt: Konference om styring af aktiver

Dansk Fjernvarme og DANVA har i fællesskab udarbejdet en række anbefalinger om styring af aktiver. Bliv klogere på indholdet, og hvordan I kan bruge anbefalingerne til at komme i gang eller videre med arbejdet med asset management. 

KONFERENCEN BLEV AFHOLDT I FJERNVARMENS HUS I KOLDING DEN 8. MAJ 2019.

Effektiv styring af dit forsyningsselskabs aktiver har stor betydning for, at der opnås den optimale balance mellem drift og investeringer, forsyningssikkerhed og forsyningens øvrige mål.
Det er vigtigt, at forsyningsselskabet leverer de effektiviseringer samfundet efterspørger og samtidig træffer de rigtige langsigtede beslutninger. Udviklingen peger på, at styring af aktiver/asset management i stigende grad bliver inddraget i den økonomiske regulering.
 
Er dit selskab på forkant til at møde de kommende udfordringer og krav?

Dansk Fjernvarme og DANVA har i fællesskab udarbejdet en række anbefalinger om styring af aktiver for at hjælpe selskaberne til en endnu mere effektiv drift, hvilket handler om meget andet end besparelser. For at komme godt omkring hele processen med styring af aktiver, er der flere områder, der skal sættes i spil samtidigt. Anbefalingerne er derfor inddelt i syv temaer.

De syv temaer for styring af aktiver:
• Mennesker & Organisering
• Rammer & Behov
• Mål & Risiko
• Prioritering & Plan
• Drift & Vedligehold
• Opfølgning & Optimering
• Data & Systemer

Alle disse temaer vil blive behandlet på konferencen, så du kan blive inspireret til jeres arbejde med styring af aktiver.

Konferencen om styring af aktiver giver dig:
• Overblikket til at planlægge processen for implementering af asset management i selskabet – hvilke udfordringer og temaer er vigtige at være skarpe på
• Anbefalinger og inspiration til konkrete tiltag i processen
• Gode cases – hvordan har forsyningsselskaber arbejdet med styring af aktiver i praksis

Er konferencen noget for mig?
Konferencen henvender sig til direktører og mellemledere i fjernvarme-, drikkevands- og spildevandsselskaber samt andre med interesse for området.

Mødeledere
Peter Skovsgaard, Dansk Fjernvarme og Niels V. Bjerregaard, DANVA

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00
 
09.30 Velkomst
v/ Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme

09.40 Processen for tilvejebringelse af vejledningen 
v/ Peter Skovsgaard, økonomisk konsulent, Dansk Fjernvarme

09.50 Potentialer set fra regulators synspunkt
Hør regulators syn på anvendelsen af asset management i drikkevands-, spildevands- og fjernvarmeselskaber. Herunder hvilke potentialer regulator ser.
Carsten Smidt har erfaring med regulering inden for både drikkevand, spildevand og fjernvarme.
v/ Carsten Smidt, direktør, Forsyningstilsynet

10.20 Pause

10.50 Opbygning og anvendelse
Hvordan er vejledningen opbygget, og hvordan kan du bringe anbefalingerne i spil i dit selskab.
v/ Niels V. Bjerregaard, konsulent, DANVA

11.00 Introduktion af anbefalinger #1
Temaer: Mennesker & Organisering samt Rammer & Behov
Hør om, hvordan styring af aktiver formidles og forankres samt hvad selskabet skal have fokus på, for at få grundlaget for styring af aktiver på plads.
v/ Peter Hartwig, konsulent, Kouno

11.10 Tre gode eksempler fra selskaberne
v/ Ahmad Yassine, implementeringsleder for asset management, HOFOR
v/ Christian Schmidt Berthelsen, Asset Manager, BIOFOS
v/ Helle Asaa, porteføljeleder, Aarhus Vand


11.40 Paneldebat
Der kan stilles spørgsmål til de gennemgående temaer og indlægsholderne fra selskaberne.

12.00 Frokost

12.45 Introduktion af anbefalinger #2
Temaer: Mål & Risiko, Prioritering & Plan samt Drift & Vedligehold
Fastlæggelse og prioritering af eksterne og interne mål er et vigtig fundament for styring af aktiverne, og sammen med en kortlægning af sandsynlighed og konsekvens ved afbrydelser er selskabet godt på vej med "første del" af styring af aktiver. Prioritering & Plan vedrører selskabets prioriteringer og planlægning ud fra omgivelser og behov samt strategi og mål. Temaet Drift & Vedligehold vedrører løbende drift og vedligehold i forlængelse af de fastsatte mål, totaløkonomi og risici.
v/ Peter Hartwig, konsulent, Kouno

13.00 Fire gode eksempler fra selskaberne
v/ Charlotte Vincents, økonomidirektør, Fors A/S
v/ Benny Nielsen, afdelingsleder plan og projekt, Herning Vand
v/ Flemming Joel Skjødt, driftsleder, Ry Fjernvarme
v/ Bjørk Paamand Olsen, administrerende direktør, Holte Fjernvarme

 
13.40 Paneldebat
Der kan stilles spørgsmål til de gennemgående temaer og indlægsholderne fra selskaberne.

14.00 Kaffe & kage

14.30 Introduktion af anbefalinger #3
Temaer: Opfølgning & Optimering samt Data & Systemer
Temaerne handler om systematisk opfølgning på fastsatte mål og indsatser for at opnå løbende forbedringer samt selskabets systemer og datagrundlag, der både på kort og lang sigt kan understøtte styring af aktiver.
v/ Peter Hartwig, konsulent, Kouno

14.40 To gode eksempler fra selskaberne
v/ Jakob Storm Rasmussen, forsyningschef, Fjernvarme Fyn
v/ Michael Sønder Jensen, produktionschef, Vandmiljø Randers


15.00 Paneldebat
Der kan stilles spørgsmål til de gennemgående temaer og indlægsholderne fra selskaberne.

15.20 Selvevaluering 
Få et hint til, hvilke af de 23 anbefalinger, der er mest relevante for dit selskab at arbejde med. Med udgangspunkt i anbefalingerne får deltagerne mulighed for at lave en hurtig måling af, hvor mange af anbefalingerne selskabet følger lige nu, og dermed også, hvad der er særlig relevant at fokusere på som de næste skridt på vejen til bedre styring af aktiver.
v/ Peter Skovsgaard, økonomisk konsulent, Dansk Fjernvarme

15.45 Opsamling og afslutning
Hvordan påtænker brancheforeningerne at støtte op om selskabernes arbejde med øget styring af aktiver?
v/ Carl-Emil Larsen, direktør, DANVA

16.00 Farvel og tak for i dag
 

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.