Konference

Afholdt: Konference om overskudsvarme

Overskudsvarme – En gave for fjernvarmen eller pipfuglene?

KONFERENCEN BLEV AFHOLDT TORSDAG DEN 31. JANUAR 2019.

Industri, supermarkeder og snart også store datacentre producerer et værdifuldt biprodukt, nemlig overskudsvarme. Et enigt Folketing står bag, at overskudsvarmen skal udnyttes bedre, til gavn for industrien, fjernvarmen og den grønne omstilling. Desværre er der ikke politisk enighed om, hvordan vi sikrer en effektiv udnyttelse af overskudsvarmen.

En ting er sikkert: Der ligger et stort potentiale i at udnytte overskudsvarme, men hvis det skal realiseres, kræver det en regulering, der gør det muligt – og det kræver handling.

Ifølge Energiaftalen fra 2018, skulle en omlægning af reglerne for overskudsvarme være aftalt i efteråret 2018. Dansk Fjernvarme og Dansk Industri inviterer nu til konference, hvor vi ser på potentialet i overskudsvarmen samt hvilken form for regulering, der kan sikre en effektiv udnyttelse af overskudsvarmepotentialet – og målet er, at finde enighed om en løsning, der fremmer udnyttelsen af overskudsvarme yderligere.

Konferencen afholdes i mødelokale Blixen på første sal i Den Sorte Diamant, Det Kongelige Bibliotek i København.
 
Tilmelding og tilmeldingsfrist
Tilmelding skal ske til DI senest mandag den 28. januar.

Program
10.00 Registrering og morgenmad
 
10.30 Velkomst
Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme
 
10.40 Hvorfor er overskudsvarme vigtigt?
Troels Ranis, branchedirektør, Dansk Industri
 
11.00 Overskudsvarme – en indtægtskilde eller energiressource?
Skatteministeriet
 
11.20 Hvorfor skal Rockwool fyre for gråspurvene i stedet for villa ejerne?
Klaus Houmøller, produktionsdirektør, ROCKWOOL
 
11.40 Debat
Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme
 
12.00 Certificeringsordning som et svar på problemet
Peter Maagøe Petersen, partner, Viegand Maagøe
 
12.15 Hvordan sikres udnyttelse af overskudsvarme
Jens Joel (S), Mikkel Dencker (DF), Louise Schack Elholm (V) og Andreas Steenberg (Rad. V.)
 
12.45 Spørgsmål til oplæg og fælles drøftelse
Troels Ranis, branchedirektør, Dansk Industri
 
13.10 Afrunding
Troels Ranis, branchedirektør, Dansk Industri
 
13.15 Tak for i dag – og sandwich