Konference

Aflyst: Energipolitisk konference 2020

Dansk Fjernvarme og Fjernvarmeindustriens årlige konference sætter fokus på, hvordan fjernvarmen bidrager til regeringens mål om 70% reduktion af CO2.

KONFERENCEN VAR PLANLAGT DEN 26. MARTS 2020, MEN ER BLEVET AFLYST PGA. CORONA / COVID-19.

Midt i verdens klimakrise har Danmark sat sig et mål om at gå forrest med et ambitiøst mål om at reducere CO2-udledningerne med 70% i 2030. Fjernvarmen har allerede et mål om at være 100% klimaneutral i 2030 og ønsker at bidrage til, at regeringen kommer i mål med ambitionen.

På denne konference diskuteres potentialet og virkemidlerne for fjernvarmens rolle i løsningen – herunder de konkrete bud på, hvordan fjernvarmen procent for procent vil være en markant del af løsningen.

Program

12.45 Ankomst og registrering – kaffe/te og vand

13.15 Konferencen starter

Grøn Energis analyse om fjernvarmens bidrag til 70% mål
Fjernvarmen kan levere 45% af folketingets klimamål om 70% reduktion i 2030. Det kræver, at der kan laves grønne investeringer i fjernvarmen, og at fjernvarmen får rammer til at hjælpe elsektoren med ikke at overinvestere, samt at fjernvarmen vil kunne levere grøn varme til 500.000 boliger med gas og olie og grøn procesvarme til industrien.
Jesper Koch, analysechef, Grøn Energi

Hvordan bliver fjernvarmen CO2-neutral i 2030?
Fjernvarmen skal sikre en grøn og CO2-neutral varme i 2030. Det kræver, at der er investeringssikkerhed for de bæredygtige og langsigtede projekter, en moderne og fleksibel regulering af selskaberne og at fjernvarmen prioriteres som nøglen til grøn sektorkobling. Det kan lade sig gøre, hvis selskaber og politikere samarbejder om grønne løsninger for fremtidens varme.
Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme

Hvor stort er potentialet for fjernvarme til industrien?
Flere steder er der mulighed for at anvende fjernvarme til procesformål i industrien. Men hvor stort er potentialet, og hvor skal man lede efter det?
Peter Maagøe Petersen, direktør / partner, Viegand Maagøe A/S

500.000 nye husstande får grøn varme
I Danmark har vi cirka 500.000 boliger, der enten opvarmes med gas eller olie, som skal udvikles til grøn varme. Det er nødvendigt, at de omstilles til grøn og bæredygtig energi, så hurtigt som muligt. Mange kan omlægges til grøn fjernvarme, mens andre i fællesskab kan få en varmepumpe.
Nicolai Kipp, chefkonsulent, Dansk Fjernvarme

Spørgsmål, kommentarer og debat
Peter Maagøe Petersen, direktør / partner, Viegand Maagøe A/S
Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme
Nicolai Kipp, chefkonsulent, Dansk Fjernvarme
Jesper Koch, analysechef, Grøn Energi


Debatten og oplæggene kvalificeres og kommenteres af ekspert fra Klimarådet, Poul Erik Morthorst, der er professor i Energiøkonomi ved DTU. Han forsker blandt andet i regulering og integration af vedvarende energi i vores varme- og energisystem. 

Pause

Er Carbon Capture fremtiden?  
ARC undersøger mulighederne for i første omgang at fange CO2’en og senere kunne genanvende den. Teknologien hedder carbon capture, og konklusionen er, at det er muligt – både teknologisk og økonomisk. Princippet bag carbon capture-teknologien er, at man fanger CO2’en fra røgen fra forbrændingsanlæg, inden den forlader skorstenen, ved at spraye røgen med en væske, der binder CO2’en. Den opsamlede CO2 kan på længere sigt udnyttes til fremstilling af for eksempel brændstof og dermed erstatte fossile brændsler. 
Peter Blinksbjerg, kemi-ingeniør og kvalitetschef, ARC

Geotermiens bidrag til 70% klimamålet
Kul og naturgas spiller stadig en stor rolle i dansk fjernvarme, men hvis fjernvarmesektoren skal give et mærkbart bidrag til 70%-målsætningen, skal kul og naturgas erstattes af varmepumper og geotermi. Vi har i Danmark med et veludbygget fjernvarmenet nogle af de bedste forudsætninger for at udnytte varmen lige under vores fødder.
Lars van Hauen, CIO, E.ON

Store varmepumpers bidrag til 70% klimamålet
Fjernvarme Fyn er langt fremme med  integration af store varmepumper i fjernvarmesystemet. I 2021 vil mere end 100 MW elektriske varmepumper indgå i en fleksibel og robust fjernvarmeportefølje, hvor varmepumperne udnytter de lokale varmekilder og sammen med et stort varmelager medvirker til en høj integration af VE i fjernvarmen. 
Jan Strømvig, direktør, Fjernvarme Fyn

Case om overskudsvarme: HOFOR og Novozymes
Vores overskudsvarme skal opsamles og udnyttes hvor det giver mening. Derfor har Novozymes og HOFOR indgået et samarbejde for at sikre, at overskudsvarme fra Novozymes’ produktion udnyttes i fjernvarmesystemet. Thomas Engberg Pedersen fortæller om baggrunden for beslutningen og om casen.
Thomas Engberg Pedersen, Sektionsleder for Varmeproduktion og -forbrug, HOFOR

Spørgsmål, kommentarer og debat
Peter Blinksbjerg, kemi-ingeniør og kvalitetschef, ARC
Lars von Hauen, CIO, E.ON
Jan Strømvig, direktør, Fjernvarme Fyn
Thomas Engberg Pedersen, Sektionsleder for Varmeproduktion og -forbrug, HOFOR


Debatten og oplæggene kvalificeres og kommenteres af ekspert fra Klimarådet, Poul Erik Morthorst, der er professor i Energiøkonomi ved DTU. Han forsker blandt andet i regulering og integration af vedvarende energi i vores varme- og energisystem. 

Pause

Præsentation af Fjernvarmeindustriens branchestatistik 2019
Hvad er fjernvarmesektorens samfundsbidrag til bl.a. eksport og arbejdspladser? Få svaret ved publiceringen af Dansk Fjernvarme og Fjernvarmeindustriens årlige statistik.
Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme
Lars Hummelmose, direktør, Fjernvarmeindustrien


Energipolitisk debat om fjernvarmens bidrag til 70% reduktion
Fjernvarmen vil levere grøn varme til alle danskerne. Hvordan stiller politikerne sig til muligheder eller begrænsninger for overskudsvarme? Hvordan skal fremtidens brug af biomasse være? Hvor stort er industriens fjernvarmepotentiale?
Morten Messerschmidt, DF, Anne Paulin, energiordfører S, Søren Egge Rasmussen, EL, m.fl.

17.45 Tak for i dag

18.15 Aftenarrangement (for dem, der har tilmeldt sig dette)

Hvis du vil overnatte

Ønsker du overnatning, kan vi anbefale Bryggen Guldsmeden Hotel, da det ligger meget tæt på Mogens Dahl Koncertsal.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest fredag den 20. marts 2020.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Moderator

Lars Goldschmidt

Formand, FIF Marketing og næstformand, Dansk Fjernvarme