Konference

Afholdt: Energikonferencen 2021: Hvordan ser fremtidens energi ud?

Dansk Fjernvarme og Maskinmestrenes Forening afholder for ottende gang landets vigtigste nationale energikonference uden for hovedstadsområdet. Den nationale Energikonferencen 2021 tegner årligt de energipolitiske tendenser og mål. 

KONFERENCEN BLEV AFHOLDT ONLINE DEN 26. APRIL 2021.

Fremtidens energi
Klimahandlingsplanen fra 2020 skulle skabe grundlaget for tusindvis af grønne arbejdspladser og bidrage til 70 procents reduktionsmålet af drivhusgasser i 2030 indenfor en række områder:
  • Etablering af energiøer og en markedsdrevet udbygning af solceller og landvind.
  • Investeringer i Power-to-X og CO2-lagring.
  • Energieffektiviseringer og renoveringer af bygninger.
  • En grøn transportpulje og en grøn skattereform.

  • Grøn omlægning af varmeafgifter og fremme af udnyttelsen af overskudsvarme. Grøn fjernvarme og støtte til biogas og andre grønne gasser samt bæredygtighedskrav til biomasse til energi.
  • En grønnere affaldssektor og mere genanvendelse.
Hvordan er det så gået? Hvordan sikrer vi både den grønne beskæftigelse og sikrer samtidigt at der er nogen til at drive de grønne anlæg der kommer? Den grønne skattereform gør sort energi dyrere, og grøn energi billigere. Hvad siger virksomhederne til det og hvad med eksporten?
 
Energikonferencen 2021 tager pulsen på energi- og klimapolitikken sammen med politikere, eksperter og virksomheder. Sammen finder vi svarene på, hvor udfordringerne og mulighederne ligger for fremtidens energiforsyninger og virksomheder.

Er konferencen noget for dig?
Energikonferencen henvender sig til ledere og bestyrelser i fjernvarme- og energiselskaber, energiindustrien samt maskinmestre og andre energiinteresserede.

Konferencen afholdes online og indlægsholderne vil holde deres oplæg fra et studie. Når du har tilmeldt dig, vil du cirka en uge før konferencen modtage et link, som du på dagen skal bruge til at logge på. Der kan via en chat-funktion stilles spørgsmål undervejs til oplægsholderne.

Program

Konferencen starter kl. 10.00 – sørg for at logge på i god tid. Konferencen forventes slut kl. 15.25.

Tilmelding og tilmeldingsfrist

Tilmelding skal ske hos Maskinmestrenes Forening via dette link senest fredag den 16. april 2021.

Indlægsholder

Kim Mortensen

Direktør, Dansk Fjernvarme.