Konference

Afholdt: Energikonference Esbjerg 2019

Dansk Fjernvarme og Maskinmestrenes Forening afholder for femte gang den nationale Energikonference Esbjerg 2019 – dén årlige energikonference udenfor hovedstadsområdet, der tegner de energipolitiske tendenser og mål.

KONFERENCEN BLEV AFHOLDT DEN 29. APRIL 2019.

Fremtidens energi

Danmark får en ny regering i 2019, og EU får et nyt parlament. Hvad får det af energipolitiske konsekvenser nationalt og globalt, og hvordan er status her et år efter det nye energiforlig?

Energikonference Esbjerg 2019 tager pulsen på energipolitikken sammen med politikere, eksperter og virksomheder. Sammen finder vi svarene på, hvor udfordringerne og mulighederne ligger for fremtidens energiforsyninger og virksomheder.

Tilmelding og tilmeldingsfrist
Tilmelding skal ske til Maskinmestrenes Forening via dette link senest lørdag den 13. april, kl. 12.00. 

Program

09.30 Ankomst og registrering

10.00 Åbning af Energikonference Esbjerg 2019
Jan Rose Andresen, formand, Maskinmestrenes Forening

Formiddag – Hvilken vej blæser energipolitikken?

10.10 Har vi det energiforlig, vi ønsker?
I 2018 fik Danmark et nyt energiforlig, som sætter retningen for energipolitikken de næste fire år. Hvor stor er begejstringen for det hos de store energiaktører?
Jan Hylleberg, direktør, Vindmølleindustrien, Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme, Carsten Jensen, direktør, Dansk Gasdistribution

10.45 Nok til at fastholde Danmarks styrkepositioner?
Hvor ambitiøst var energiforliget fra 2018 – og er det nok til at, virksomhederne fastholde Danmarks styrkepositioner?
Troels Ranis, direktør, DI, Energi

11.00 Regeringsgrundlag under behandling
Hvordan er positionerne på Christiansborg lige nu på energi- og klima – og hvad betyder det for regeringsgrundlaget?
Troels Mylenberg, vært, TV2News

11.15 Ministeren tager ordet
Hvad har ministeren på energiområdet selv at sige om den nye regerings energipoltik? Hvad kan vi vente os?
Lars Christian Lilleholt, Energi- forsynings- og klimaminister

11.30 Rødt-blåt EU ringhjørne: Fremtidens energi – ny politisk kurs
I maj skal der sammensættes et nyt Europaparlament. Mød kandidaterne og hør, hvordan den europæiske energipolitik kan skabe vækst, arbejdspladser og grøn omstilling.
Margrethe Auken, MEP (SF), Nikolaj Villumsen, MF og EP-spidskandidat (EL), Pernille Weiss, EP-spidskandidat (K), Jeppe Kofoed, MEP (S), Morten Løkkegaard, MEP (V)

12.15 Frokost og netværk

Eftermiddag – Hvordan løser vi energiudfordringerne?

13.15 Kunstige øer – et fatamorgana?
Er det realistisk med kunstige øer i Nordsøen og hvad betyder det for offshore vindmøllemarkedet i Danmark?
Torben Glar Nielsen, teknisk direktør, Energinet.dk

13.30 Når olien slipper op i Nordsøen…
Hvor længe er der olie og gas i Nordsøen endnu, og hvordan ser verden ud, hvis vi ikke længere har brændslerne?
Martin Næsby, managing director, Oil Gas Denmark

13.45 Skal gasinfrastukturen skrottes?
Danmark skal udfase brugen af fossile brændsler, men hvad med gasledningerne i jorden? Er der anvendelse for dem på sigt?
Thea Larsen, CEO, Dansk Gasteknisk Center og formand EUDP

14.00 Pause

14.25 Fremtidens fjernvarme kommer fra el i datacentre og havvind
Hvordan lagres strømmen og bliver de små fjernvarmeværker overflødige?
Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg og formand i Dansk Fjernvarme

14.40 Hvordan får vi nok grøn strøm og samtidig et sammenhængende energisystem?
Stig Munk Nielsen, professor, Aalborg Universitet

15.00 Afrunding og afslutning

15.10 Tak for i dag

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.