Konference

Afholdt: CCUS – hvordan kommer vi fra tanke til handling?

Bliv klog på de politiske aftaler om strategier for CCS og PtX/CCU, når Dansk Fjernvarme og Danske Rederier inviterer til online konference.

KONFERENCEN BLEV AFVILKET ONLINE DEN 1. FEBRUAR 2022. FIND PRÆSENTATIONERNE HER.

Fangst, lagring og anvendelse af CO2 spiller en væsentlig rolle i fremtidens grønne omstilling og i opnåelse af de nationale og globale klimamål.

Der er nu indgået politiske aftaler om strategier for hhv. CCS og PtX/CCU. Dansk Fjernvarme og Danske Rederier følger med konferencen op på strategierne og spørger, hvordan vi realiserer potentialet og sikrer rettidige og omkostningseffektive CO2-reduktioner til den grønne omstilling.
 
På konferencen sætter vi fokus på, hvordan fangst, lagring og anvendelse af CO2 kan bidrage til den grønne omstilling og opnåelse af Danmarks klimamål. Danmark har gode forudsætninger for at være foregangsland inden for CCUS og aktører på tværs af værdikæden er klar til at komme i gang. Samtidig har politikerne netop indgået aftale om CCS og Regeringen har offentliggjort sit udspil til en strategi for PtX og CCU.

Vær med, når Dansk Fjernvarme og Danske Rederier gør status på de nye strategier og spørger politikere og førende virksomheder inden for CCUS om, hvordan Danmark kommer fra tanke til handling.
 
Er konferencen noget for dig?
Konferencen er for alle, der gerne vil blive klogere på de nye strategier for CCS og PtX/CCU.

Deltagelse er gratis og alle er velkomne. Tilmelding er dog nødvendig.

Program

13.30 Velkomst ved Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme og Jacob K. Clasen, vicedirektør i Danske Rederier

13.40 Status på strategi og ambitioner for CCUS ved Dan Jørgensen
Der er nu indgået en politisk aftale om CCS og regeringen har givet sit udspil til en strategi for PtX/CCU, som sætter de overordnede rammer for udviklingen i Danmark. Ministeren giver en status på indholdet i strategierne og stilles skarpt på, hvad der skal til nu for at Danmark kan realisere potentialet og levere de nødvendige CO2-reduktioner til vores klimamål.
 
14.00 CO2-fangst på ARC. Hvad nu?
ARC arbejder målrettet på at kunne fange 500.000 tons CO2/år fra slutningen af 2025. Projektet fik medio november afslag på EU-støtte, og er ved at fastlægge næste skridt – herunder muligheden for at genansøge EU om midler. Jacob H. Simonsen, direktør for ARC præsenterer ARC’s CO2-fangstprojekt og giver sine tanker om, hvordan vi kommer fra strategi til en realisering af potentialet, så CO2-fangst kan bidrage til opnåelse af de danske klimamål.
 
14.15 Sektorkobling og CO2-fangst
Fjernvarmesektorens skorstene står for en stor del af potentialet for CO2-fangst i Danmark. Samtidig er der et stort potentiale for at anvende overskudsvarme fra CO2-fangst og Power-to-X i fjernvarmenettet. Sektorkoblingen mellem CO2-fangst, PtX-produktion og fjernvarme skal tænkes ind fra start for at CO2-fangst kan etableres så billigt og energieffektivt som muligt. Jannick Hauschildt Buhl, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme præsenterer muligheder og udfordringer for at realisere potentialet.
 
14.30 Hovedstadens rolle som CO2-hub kræver god fælles rørinfrastruktur
C4, Carbon Capture Cluster Copenhagen, arbejder for at hovedstaden kan blive en stærk hub for CO2-fangst. Parterne er klar til at reducere CO2-udledningen fra hovedstaden med 3 millioner ton gennem CO2-fangst, så snart rammerne er på plads. Fælles rørinfrastruktur kan understøtte billigere transport af CO2, anvendelse i lokale PtX-anlæg samt være en stærk forhandlingsstyrke overfor lagringsoperatører. Kamma Eilschou Holm, direktør i CTR, præsenterer status for arbejdet med fælles rørinfrastruktur i hovedstaden.
 
14.45 Pause
 
15.00 Grøn omstilling af skibsfarten
Mærsk har gentagne gange vist, at de er parat til at gå foran i den grønne omstilling af skibsfarten. Senest har de meldt ud, at de fremrykker deres mål for CO2-neutralitet til 2040 og har samtidig bestilt yderligere 4 skibe, som skal kunne sejle på grøn methanol. Jacob Hjerrild Zeuthen, Senior Future Fuels Manager hos Mærsk, fortæller om virksomhedens planer for omstillingen af deres flåde.

15.15 Lagring af CO2 i den danske undergrund
I øjeblikket er der kun to lagringsfaciliteter i nærheden af Danmark, og de ligger begge i Norge. CO2-fangstanlæg vil således have svært ved at forhandle priser og ekspertise, overskud samt arbejdspladser vil gå til udlandet. Hvis Danmark skal med på vognen, er det væsentligt at der rykkes nu, så lagringsfaciliteter kan være klar i 2025. Project Director for Greensand projektet, Søren Reinhold Poulsen fra Ineos, fortæller om status på projektet med lagring i den danske del af Nordsøen samt om hvad der skal til for at tidsplanen frem mod 2025 kan overholdes.
 
15.30 Paneldebat om fremtiden for CCUS i Danmark
De politiske ordførere debatterer fremtiden for CCUS i Danmark. Du vil møde:
• Marie Bjerre, Venstre
• Katarina Ammitzbøll, Konservative
• Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten

16.00 Afrunding

16.05 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest mandag den 31. januar 2022.

Sådan deltager du i konferencen

Når du er tilmeldt vil du dagen før afholdelsen modtage et link til konferencen, så du kan deltage via din computer eller tablet/smartphone.
Du skal ikke bruge webcam, men det kan være en fordel at bruge headset eller høretelefoner. Hvis lyd eller billede er meget ustabil, kan det være en fordel at tilslutte din PC til en kablet forbindelse i stedet for wifi.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

 

 

Indlægsholder

Kim Mortensen

Direktør, Dansk Fjernvarme.

Indlægsholder

Jannick H. Buhl

Jannick H. Buhl er ansat som chefkonsulent hos Dansk Fjernvarme og arbejder særligt inden for områderne: PtX, CCS/U og biomasse.