Konference

Afholdt: Branchemøde i fjernvarmen: Grøn genstart

Hvordan kan fjernvarmen bidrage til 70% reduktion af CO2 i 2030? Fjernvarmeindustrien og fjernvarmens tænketank, Grøn Energi inviterer sammen med Dansk Fjernvarme til det årlige branchemøde i fjernvarmen.

BRANCHEMØDET BLEV AFHOLDT I KØBENHAVN DEN 22. SEPTEMBER 2020.

Årets branchemøde tager afsæt i den grønne omstilling og genstarten af Danmark efter COVID-19, hvor det vil være de løsninger, som fjernvarmesektoren repræsenterer, der vil være i fokus. 

Branchemødet giver dermed anledning til både at gøre status og se fremad i forhold til kommende udfordringer og muligheder. Derudover vil dagen som altid byde på en bred palette af spændende oplæg om aktuelle emner samt mulighed for netværk og vidensdeling.

Branchemødet indledes med en gåtur (eller elevator) til toppen af Copenhill, hvor der vil være kaffe i 80 meters højde. Her kan man bl.a. nyde synet af nybyggede BIO4, som I vil få en præsentation af under frokosten. Derefter følger selve konferencen, inden der afsluttes med middag om aftenen. 

Program

11.00-11.30 ANKOMST OG REGISTRERING PÅ COPENHILL, VINDMØLLEVEJ 6, 2300 KØBENHAVN S

11.00-12.00 GÅTUR TIL TOPPEN AF COPENHILL OG KAFFE I 80 METERS HØJDE

12.00-13.00 FROKOST OG INDLÆG OM BIO4 V/ CHARLOTTE SØNDERGREN, HOFOR

13.00 VELKOMST
Moderator: Lars Goldschmidt, formand FIF Marketing, formand Bornholms Energi & Forsyning og Fjernvarme Horsens A/S, næstformand Dansk Fjernvarme

GENSTART AF DANMARK
Rasmus Prehn, minister for udviklingssamarbejde

INDUSTRIENS INDSATS FOR GRØN OMSTILLING OG GENSTART AF DANMARK
Lukas Lausen, public affairs manager, Danfoss

DEBAT OG SPØRGSMÅL

HVORDAN BLIVER FJERNVARMEN CO2-NEUTRAL I 2030?
Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme

CARBON CAPTURE 

500.000 NYE HUSSTANDE FÅR GRØN VARME
Nicolai Kipp, chefkonsulent, Dansk Fjernvarme

PAUSE MED EFTERMIDDAGSBUFFET

Moderator: Tina Kramer Kristensen, global division director, Rambøll

GEOTERMIENS BIDRAG TIL 70% KLIMAMÅLET
Lars van Hauen, CIO, E.ON

STORE VARMEPUMPERS BIDRAG TIL 70% KLIMAMÅLET
Kim Winther, Fjernvarme Fyn

SPØRGSMÅL & DEBAT 
Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme 
Nicolai Kipp, chefkonsulent, Dansk Fjernvarme
Lars von Hauen, CIO, E.ON
Kim Winther, Fjernvarme Fyn

PAUSE MED KAFFE/TE OG VAND

PRÆSENTATION AF FJERNVARMEINDUSTRIENS BRANCHESTATISTIK 2019
Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme
Lars Hummelmose, direktør, Fjernvarmeindustrien

PRÆSENTATION AF KLIMARÅDETS RAPPORT
Poul Erik Morthorst, professor ved DTU, Klimarådet

ENERGIPOLITISK DEBAT: FJERNVARMENS BIDRAG TIL BÅDE BESKÆFTIGELSE OG GRØN OMSTILLING 
Energipolitiske ordførere Anne Paulin (S), Søren Egge Rasmussen (EL) og Carsten Kissmeyer (V).

17.40 FYRAFTENSØL

18.15 MIDDAG PÅ COPENHILL (tilmelding nødvendig)

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest fredag den 4. september 2020.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer. 

 

Foto: Max Mestour og Amelie Louys

Moderator

Lars Goldschmidt

Formand, FIF Marketing og næstformand, Dansk Fjernvarme

 

Tina Kramer Kristensen

Moderator

Tina Kramer Kristensen

Global division director, Rambøll