Konference

Afholdt: Branchemøde i fjernvarmen 2022

Hvordan kommer vi af med naturgassen? Hvordan kan fjernvarmen levere på samfundskravet om hurtig udrulning? Disse to store spørgsmål stiller vi på årets branchemøde, der afholdes i Esbjerg med site visit, netværk og middag.

BRANCHEMØDET BLEV AFHOLDT I ESBJERG DEN 6. SEPTEMBER 2022. FIND PRÆSENTATIONERNE HER.

Fremtidens fjernvarme er ved at tage form i Esbjerg, og branchemødet tager os derfor på tur til Esbjerg og DIN Forsyning, hvor vi skal se og høre om vejen fra kul til havvandsvarmepumpe. En spændende formiddag som optakt til eftermiddagens konference!

Hvordan kommer vi ud af naturgassen, og hvordan kan fjernvarmen levere på samfundskravet om en hurtig udrulning? Det er efterårets to store spørgsmål, som vi som fjernvarmebranche skal rykke på – og det skal være nu.

Det er derfor netop temaet for eftermiddagens konference – deltag og hør, hvordan løsningerne og mulighederne ser ud. Mød også Kristian Jensen fra Green Power Denmark i debat med branchen, og hør en fremtidsforskers bud på fremtidens fjernvarme.

Branchemødet i fjernvarmen arrangeres af Fjernvarmens Informationsfond, DBDH, Dansk Fjernvarme og fjernvarmens tænketank Grøn Energi.

Program

09.15-12.00 RUNDVISNING OG OPLÆG OM DIN FORSYNING
(Registrering og kaffe kl. 09.15-09.30)
Rundvisning på DIN Forsynings byggeplads på havnen.
NB: Husk at medbringe egne sikkerhedssko!
(Det må ikke være sikkerhedssandaler eller den model, der kan klikkes på almindelige sko).


12.15-13.00 FROKOST PÅ ESBJERG PARK

13.00 VELKOMST
Moderator: Kamma Eilschou Holm, adm. direktør, CTR

HVORDAN KAN FJERNVARMEN LEVERE PÅ SAMFUNDSKRAVET OM HURTIG OMSTILLING?
Jesper Koch, analysechef, Grøn Energi

HVILKET GRØNT EFTERÅR GÅR VI I MØDE?
Kristian Jensen, adm. direktør, Green Power Denmark

HVAD ER DEN SAMFUNDSØKONOMISK BEDSTE VEJ MOD UDFASNING AF NATURGAS?
Martin Hansen, vicedirektør, Energistyrelsen

DEBAT OG SPØRGSMÅL
Jesper Koch, analysechef, Grøn Energi
Kristian Jensen, adm. direktør, Green Power Denmark
Martin Hansen, vicedirektør, Energistyrelsen


NETVÆRKSPAUSE

DEN NUVÆRENDE ENERGIPOLITISKE SCENE
Jesper Frost, formand, Dansk Fjernvarme og borgmester, Esbjerg

DET GODE EKSEMPEL PÅ KONVERTERING SET I LYSET AF ENERGIKRISEN
Peter Skovsgaard, økonomi- og administrationschef, Haderslev Fjernvarme

NYE FJERNVARMEBYER: UDFORDRINGER OG LØSNINGER
Astrid Birnbaum, direktør, Høje Taastrup Fjernvarme

PERSPEKTIVERNE FOR PROCESVARME FRA FJERNVARMEN
Bent Aage Kristensen, Energy Manager, Arla

NETVÆRKSPAUSE MED KAGE

DEN POLITISKE PALETTE VEDR. NATURGAS I FJERNVARMEFORSYNINGEN
Rune Moesgaard, afdelingschef Public Affairs & Regulering, Dansk Fjernvarme

OMSTILLING AF NATURGAS-KRAFTVARMEVÆRKER
Mogens Lyhne, projektchef, Silkeborg Forsyning

SYSTEMINTEGRATION MED INDUSTRIEN

Kim Gardø Christensen, direktør, Fenagy

SAMFUND OG ENERGI I FREMTIDEN
Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker

17.30 FYRAFTENSØL

18.00 MIDDAG PÅ ESBJERG PARK (for dem der har tilvalgt dette i forbindelse med tilmeldingen)

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest den 29. august 2022.

Mulighed for at overnatte i Esbjerg

Der er forudbestilt 40 værelser på Hotel Britannia, Tovegade 24, 6700 Esbjerg.
Ring på 7513 0111 eller skriv til info@britannia.dk.
Brug reservationsnr. 128053.

Booking skal ske senest den 5. august – herefter frigives værelserne.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.