Konference

Aflyst: Biomasse og forsyning: Potentialet for alternative brændsler

I anledningen af DI Bioenergis Årsdag, afholder Dansk Fjernvarme sammen med DI et fælles arrangement for medlemmer og samarbejdspartnere.

ARRANGEMENTET VAR PLANLAGT DEN 2. NOVEMBER 2022, MEN ER DESVÆRRE AFLYST PGA. MANGLENDE TILMELDINGER.

Energimarkederne udvikler sig i en ekstrem retning og det mærker alle – både forbrugere og virksomheder. Derfor er det helt afgørende, at vi kan være fleksible i vores varme og elproduktion.

Biomassen spiller en afgørende rolle i vores forsyning og det vil den også skulle i fremtiden. Men der bliver rift om biomassen i de kommende år, og derfor ledes der med lys og lygte efter nye former for biomasse, der kan bruges til energiformål.

Set i lyset af den mangel på træbiomassen som både fjernvarmeselskaberne og de private forbrugere oplever i øjeblikket, stiller vi denne dag skarpt på hvilke alternative brændsler vi kunne tage i brug som supplering til træbiomassen fx restprodukter fra industrien.

Vi ser frem til nogle spændende oplæg, diskussioner og sparring d. 2. november i Industriens Hus.

Se programmet og tilmeld dig her.

Det er gratis at deltage.

Indlægsholder

Kim Mortensen

Direktør, Dansk Fjernvarme.