Generalforsamling

Afholdt: Generalforsamling i Grøn Energi 2021

Grundet Corona afholdes generalforsamlingen online via Teams.

GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT DEN 15. MARTS 2021.

Dagsorden


1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsesformandens beretning om foreningens arbejde og aktiviteter i 2020
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Valg af bestyrelse
5. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer
6. Eventuelt
 

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.