Erfa-møde

Afholdt: Møde for Halmgruppen

Kom til forårets erfa-møde, hvor du kan høre nyt og møde kolleger fra andre varmeselskaber samt se det nye, spændende halmanlæg hos Hinnerup Fjernvarme.

ERFA-MØDET BLEV AFHOLDT DEN 9. MAJ 2019.

Dette års erfa-møde starter med en rundvisning hos Hinnerup Fjernvarme, hvor vi skal se deres nye 12 MW-kedel med nyt halmlager og kraner. Desuden kan vi se den gamle halmkedel fra 1999 til sammenligning.

Efter rundvisningen tager vi videre til Montra Hotel Sabro Kro, hvor der er frokost.

Derefter vil Peter Bakke fra Hinnerup Fjernvarme fortælle mere om den nye kedel samt om processen ved køb af en ny kedel med mulighed for røggasrensning. Herunder hvordan man har mulighed for i en tidlig fase selv at være med til at påvirke designet. Her kan man med fordel inddrage erfaringer fra den daglige drift. Kombinationen af driftserfaring og design er meget væsentlig for en god og effektiv kedel.

René Agerholm, der er kendt fra Dansk Fjernvarmes kurser om forbrændingsteknik vil gennemgå, hvad der sker i kedlen, hvorfor der kommer belægninger, og hvad man kan gøre for at optimere forbrændingen med NOx og CO.

2018 var et meget tørt år, og vi troede halmmængden ville blive begrænset. Det satte fokus på halmkontrakterne. På erfa-mødet gennemgår vi udkastet til en kontrakt, og der bliver sat fokus på, hvad man skal være opmærksom på ved udarbejdelsen.

Selvfølgelig skal vi også høre om, hvad der sker i Fjernvarmens Hus, i den politiske del, og sidst, men ikke mindst er der tid til erfaringsudveksling.

Erfa-mødet er kun for Dansk Fjernvarmes medlemmer. Læs mere om Halmgruppen her.

Mødeleder
Kate Wieck-Hansen, Dansk Fjernvarme

Program


Vi mødes hos Hinnerup Fjernvarme, hvor der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 9.30

10.00 Velkomst og introduktion til halmanlægget efterfulgt af rundvisning

11.30 Afrunding og afgang til Montra Hotel Sabro Kro

12.00 Frokost

13.00 Velkomst – eftermiddagens program
v/ Peter Bakke, Hinnerup Fjernvarme

13.10 Gennemgang af anlæg og processen for valg af anlæg
v/ Peter Bakke, Hinnerup Fjernvarme

13.40 Nyt fra Dansk Fjernvarme
v/ Kim Behnke, Dansk Fjernvarme

14.10 Kaffe & kage

14.40 Forbrænding
Problemstillinger ved brændselskvalitet og konsekvenser i kedlen.
v/ René Agerholm, ENERGIspecialisten

15.10 Halmkontrakt og bestykningsliste m.m.
v/ Kate Wieck-Hansen, Dansk Fjernvarme

15.30 Afrunding og tak for i dag

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.