Erfa-møde

Afholdt: Møde for Flis- og brændselspillegruppen

Kom til forårets erfa-møde, hvor du kan høre nyt og møde kolleger fra andre varmeselskaber samt se det nye, spændende flisanlæg hos Brønderslev Forsyning.

ERFA-MØDET BLEV AFHOLDT DEN 21. MAJ 2019.

Dette års erfa-møde starter med en rundvisning, hvor vi skal se Brønderslev Forsynings nye fliskedel med ORC-anlæg til elproduktion samt CSP (koncentreret solvarmeanlæg). Efter rundvisningen gennemgår varmechef Poul V. Jensen anlægget.

Flis er en udfordring på mange måder, og det er væsentligt at have et godt samspil med leverandøren. Kate Wieck-Hansen vil kort gennemgå udkastet til en fliskontrakt.

Derefter vil Henning Andersen fortælle om Faxe Fjernvarmeselskabs erfaringer, og Claus Danefeldt Clemmensen fra Danske Maskinstationer og Entreprenører fortæller om forskellige måder at fremstille og håndtere flisen på, og hvordan man dermed opnår en god kvalitet. Vi forventer en rigtig god dialog om fliskvalitetens betydning.

Optimering på anlæggene er vigtig, og Peter Koch fra Dansk Trykluft Industri gennemgår et forslag til, hvordan energien fra kompressor til trykluft kan anvendes og dermed måske inspirere til andre tiltag.

Selvfølgelig skal vi også høre om, hvad der sker i Fjernvarmens Hus, i den politiske del, og sidst, men ikke mindst er der tid til erfaringsudveksling.

Erfa-mødet er kun for medlemmer af Dansk Fjernvarme. Læs mere om Flis- og brændselspillegruppen her.

Der er et begrænset antal pladser – tilmelding efter 'først til mølle'-princippet.
 
Mødeleder
Kate Wieck-Hansen, Dansk Fjernvarme

Program


Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 9.30

10.00 Velkomst og rundvisning på flisanlægget og de øvrige aktiviteter

11.20 Velkomst ved formanden – dagens program
v/ Kenny Lundtoft, Fjerritslev Fjernvarme a.m.b.a.

11.30 Introduktion af Brønderslev Forsyning og deres aktiviteter
v/ Poul V. Jensen, Brønderslev Forsyning A/S

12.00 Frokost 

13.00 Nyt fra Dansk Fjernvarme
v/ Kim Mortensen, direktør Dansk Fjernvarme

13.30 Genvinding af varme fra kompressor 
v/ Peter Koch, Dansk Trykluft Industri A/S

14.00 Udkast til fliskontrakt samt status på Cæsium-radioaktivitet
v/ Kate Wieck-Hansen, Dansk Fjernvarme

14.20 Kaffe & kage

14.50 Fliskvaliteter
v/ Henning Andersen, Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. og Claus Danefeldt Clemmensen, Danske Maskinstationer og Entreprenører

15.20 Afslutning
v/ Kenny Lundtoft, Fjerritslev Fjernvarme a.m.b.a.

15.30 Tak for i dag

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.