Erfa-møde

Afholdt: Fællesmøde for Flis- og brændselspillegruppen samt Halmgruppen

De to erfa-grupper afholder hvert efterår et fælles erfa-møde, hvor du kan høre nyt og møde kolleger fra andre fjernvarmeselskaber, der arbejder med biomasse.

ERFA-MØDET BLEV AFHOLDT I MIDDELFART DEN 9. NOVEMBER 2021. PRÆSENTATIONERNE KAN SES HER.

Glæd dig til erfa-mødet, som i år vil blive styret af Max Nitschke, der er trådt til som barselsvikar for Maria Dahl Hedegaard.

På erfa-mødet sætter vi især fokus på røggasrensning, men du kan blandt andet også høre om emissionskrav og få indblik i, hvordan Thyborøn Fjernvarme samarbejder med Miljøtilsynet.

Erfa-mødet er kun for medlemmer af Dansk Fjernvarme.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 9.30

10.00 Velkomst, dagens program og valg til arbejdsgrupperne
v/ Peter Bakke, formand for Halmgruppen

10.10 Bekendtgørelse om emissionskrav for mellemstore fyringsanlæg
v/ Anne Jensen, Miljøstyrelsen

10.50 Pause

11.15 Samarbejde med Miljøtilsynet
v/ Erling Jensen, Thyborøn Fjernvarme

11.30 Nye emissionskrav
v/ René Agerholm, Elite Energy Saving

12.00 Frokost

13.00 Røggasrensning
v/ Thomas Gaardbo, Linka Energy

13.20 Levetidsforlængelse af halmanlæg – med særligt fokus på emissioner
v/ John Martin Myrup, VERDO

13.40 Kan emissionskrav overholdes uden avanceret røggasrensning?
v/ Jens Dall Bentzen, Dall Energy

14.00 Kaffe og kage

14.20 Bæredygtighedskrav for biomasse
v/ Max Nitschke, Dansk Fjernvarme

14.45 Afrunding
v/ Peter Bakke, formand for Halmgruppen

15.00 Tak for i dag

Læs mere om Flis- og brændselspillegruppen

Du kan læse mere om Flis- og brændselspillegruppen her.

Læs mere om Halmgruppen

Du kan læse mere om Halmgruppen her.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest torsdag den 4. november 2021.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Mødeleder

Max Nitschke

Max Nitschke er ansat som konsulent hos Dansk Fjernvarme, og arbejder særligt med området biomasse.