Erfa-møde

Afholdt: Fællesmøde for Flis- og brændselspillegruppen samt Halmgruppen

Kom og hør om, hvordan vi får mere produktion ud i rørene, når der er koblet flere kunder på eller erstatter gasbaseret produktion med noget grønnere.

Kun for medlemmer af Dansk Fjernvarme

DET FÆLLES ERFA-MØDE BLEV AFHOLDT I KOLDING DEN 10. NOVEMBER 2022. PRÆSENTATIONERNE KAN SES HER.

I år skal vi høre om tre selskabers udfordringer og løsningstanker i forhold til den produktionsoptimering og produktionsudvidelse, der er brug for, når vi kobler mange nye kunder på vores fjernvarmenet, og samtidig vil reducere CO2-udslippet.

Derudover præsenteres et par koncepter, der kombinerer forskellige produktionsteknologier på en ny måde.

Efter frokost kigger vi primært på brændselssiden, der er lidt om bæredygtighed, lidt om haveparkaffald og noget om brændsels- og beredskabssituationen generelt.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst, dagens program og valg til arbejdsgrupperne
v/ formændene Kenny Lundtoft og Peter Bakke
 
09.45 Hybridvarmepumper
Hvad kan man opnå ved at kombinere en absorptions- og en elvarmepumpe?
v/ Asger Løngreen, Løngreen Energisystemer

10.15 Overvejelser omkring elproduktion med ORC-teknologi
ORC-teknologiens muligheder, alternativer, systemkrav og økonomi.
v/ Jan Fletcher Hansen, produktionschef, Energnist

10.45 Pause

11.10 Produktionsomlægning i forbindelse med klimamål
Hvilken produktion kan stå i stedet for naturgas; hvad er optimalt i dag?
v/ Mogens Lyhne, projektchef, Silkeborg Forsyning

11.35 Produktionsomlægning i Ringkøbing
Tidlig case-beskrivelse.
v/ Martin Halkær Kristensen, direktør, Ringkøbing Fjernvarme

12.00 ”Solvarme” via solceller og varmepumpe/elkedel
v/ John Elmertoft, seniorkonsulent, Dansk Fjernvarme

12.15 Frokost & netværk

13.15 Nye bio-kedler i Horsens
v/ Bjarne Skyum, projektleder, Fjernvarme Horsens

13.30Om haveparkaffald – jura og praktik
v/ Max Nitschke, konsulent, Dansk Fjernvarme

13.50 Status på brændselsmarkedet og beredskab
v/ Maria Dahl Hedegaard, konsulent, Dansk Fjernvarme

14.15 Kaffe & kage

14.50 Indberetning om bæredygtighed – aktindsigt og nyheder
v/ Max Nitschke, konsulent, Dansk Fjernvarme

15.15 Opsamling og afrunding
v/ formændene Kenny Lundtoft og Peter Bakke

15.30 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest mandag den 7. november 2022.

Læs mere om erfa-grupperne

Hvert efterår afholder de to erfa-grupper et fælles erfa-møde, hvor du kan høre nyt og møde kolleger fra andre fjernvarmeselskaber.

Du kan læse mere om Flis- og brændselspillegruppen her.

Du kan læse mere om Halmgruppen her

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Mødeleder

Maria Dahl Hedegaard

Maria Dahl Hedegaard arbejder som fagkonsulent hos Dansk Fjernvarme, særligt indenfor områderne biomasse, bæredygtig biomasse, geotermi og fjernkøling.