Erfa-møde

Fællesmøde for Flis- og brændselspillegruppen samt Halmgruppen

De to erfa-grupper afholder et fælles erfa-møde, hvor du kan høre nyt og møde kolleger fra andre fjernvarmeselskaber, der arbejder med biomasse. Erfa-mødet er kun for medlemmer af Dansk Fjernvarme.

Glæd dig til næste fælles erfa-møde for de to erfa-grupper, hvor du blandt andet kan høre om emissionskrav for mellemstore fyringsanlæg, kondensatudledning samt genanvendelse af kondensat.

Desuden vil der være en del fokus på røggasrensning. Se meget mere i programmet nedenfor.

Foreløbigt program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 9.30

10.00 Velkomst og dagens program
v/ formændene Kenny Lundtoft og Peter Bakke

10.10 Halmkontrakter
v/ Maria Hedegaard, Dansk Fjernvarme

10.30 SOFT-projekt
v/ Morten Gottlieb, Teknologisk Institut

10.50 Dispensationsansøgning til Beredskabsstyrelsen ved udendørs lager
v/ Brian Kjær Ottosen, Assens Fjernvarme 

11.10 Kort pause

11.20 Perkolat-projekt
v/ Simon Skov, Skov, natur og biomasse, Københavns Universitet

11.40 Bekendtgørelse om emissionskrav for mellemstore fyrringsanlæg
v/ Miljøstyrelsen

12.00 Frokost

13.00 Røggasrensning
v/ Thomas Gaardbo, Linka Energy

13.20 Røggasrensning
v/ John Martin Myrup, VERDO

13.40 Røggasrensning

14.00 Nyt fra Dansk Fjernvarme 

14.20 Kaffe & kage

14.40 De sidste års problematikker med kondensatudledning

15.00 Driftserfaringer med genanvendelse af kondensat
v/ Tonny Dam Jensen, Sdr. Felding Varmeværk

15.20 Afrunding
v/ formændene Kenny Lundtoft og Peter Bakke

15.30 Tak for i dag

Læs mere om Flis- og brændselspillegruppen

Læs mere om Flis- og brændselspillegruppen her.

Læs mere om Halmgruppen

Læs mere om Halmgruppen her.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest mandag den 9. november 2020.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

COVID-19 – Du kan trygt deltage på vores kurser og arrangementer

Hos Dansk Fjernvarme er sikkerheden for vores undervisere, medarbejdere og alle, der deltager i vores kurser og arrangementer af højeste prioritet.
Vi følger derfor myndighedernes retningslinjer og tager en række tiltag i forbindelse med vores arrangementer. Både i Fjernvarmens Hus og på øvrige lokationer. Læs mere om tiltagene her.

Mødeleder

Maria Hedegaard

Maria Hedegaard arbejder som konsulent hos Dansk Fjernvarme, og særligt inde for områderne; Biomasse, Bæredygtig Biomasse, Geotermi og Fjernkøling.