Erfa-møde

Aflyst: Fællesmøde for Flis- og brændselspillegruppen samt Halmgruppen

De to erfa-grupper afholder et fælles erfa-møde, hvor du kan høre nyt og møde kolleger fra andre fjernvarmeselskaber, der arbejder med biomasse. Erfa-mødet er kun for medlemmer af Dansk Fjernvarme.

ERFA-MØDET VAR PLANLAGT DEN 12. NOVEMBER 2020, MEN ER AFLYST PGA. CORONA / COVID-19.

Glæd dig til det fælles erfa-møde for de to erfa-grupper, hvor du blandt andet kan høre om halmkontrakter, emissionskrav for mellemstore fyringsanlæg og kondensatudledning.

Der vil desuden være en del fokus på røggasrensning. Og så kan du naturligvis også høre om bæredygtighedskrav for biomasse.

Se meget mere i programmet nedenfor.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 9.30

10.00 Velkomst og dagens program
v/ formændene Kenny Lundtoft og Peter Bakke

10.10 Halmkontrakter
v/ Maria Dahl Hedegaard, Dansk Fjernvarme

10.30 SOFT-projekt
v/ Morten Gottlieb, Teknologisk Institut

10.50 Pause

11.05 
Dispensationsansøgning til Beredskabsstyrelsen ved udendørs lager

11.25 Perkolat-projekt
v/ Simon Skov, Skov, natur og biomasse, Københavns Universitet

11.45 Frokost

12.40 Bekendtgørelse om emissionskrav for mellemstore fyrringsanlæg
v/ Anne Jensen, Miljøstyrelsen

13.00 Røggasrensning
v/ Thomas Gaardbo, Linka Energy

13.20 Røggasrensning
v/ John Martin Myrup, VERDO

13.40 Røggasrensning
v/ Jens Dall Bentzen, Dall Energy

14.00 Kaffe og kage

14.20 Nyt fra Dansk Fjernvarme 

14.40 De sidste års problematikker med kondensatudledning

15.00 Bæredygtighedskrav for biomasse
v/ Maria Dahl Hedegaard, Dansk Fjernvarme


15.20 Afrunding
v/ formændene Kenny Lundtoft og Peter Bakke

15.30 Tak for i dag

Læs mere om Flis- og brændselspillegruppen

Læs mere om Flis- og brændselspillegruppen her.

Læs mere om Halmgruppen

Læs mere om Halmgruppen her.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest mandag den 9. november 2020.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

COVID-19 – Du kan trygt deltage på vores kurser og arrangementer

Hos Dansk Fjernvarme er sikkerheden for vores undervisere, medarbejdere og alle, der deltager i vores kurser og arrangementer af højeste prioritet.
Vi følger derfor myndighedernes retningslinjer og tager en række tiltag i forbindelse med vores arrangementer. Både i Fjernvarmens Hus og på øvrige lokationer. Læs mere om tiltagene her.

Mødeleder

Maria Hedegaard

Maria Dahl Hedegaard arbejder som fagkonsulent hos Dansk Fjernvarme, særligt indenfor områderne biomasse, bæredygtig biomasse, geotermi og fjernkøling.