Erfa-møde

Afholdt: Erfa-møde om varmepumper

Kom og vær med til at etablere ny erfa-gruppe om varmepumper. Erfa-mødet er kun for medlemmer af Dansk Fjernvarme.

ERFA-MØDET BLEV AFHOLDT I KOLDING DEN 2. SEPTEMBER 2020. INDLÆGGENE KAN SES HER.

Bemærk, at erfa-mødet er flyttet til Hotel Scandic i Kolding for at sikre nok plads mellem deltagerne i forhold til de gældende corona-restriktioner.


Dansk Fjernvarme er ved at etablere en bred Varmepumpegruppe i erkendelse af, at varmepumper bliver en væsentlig og central teknologi i den fremtidige Danske varmeforsyning.

Da varmepumper hidtil har været forankret i Kraftvarmegruppen, har der været holdt møde i Kraftvarmegruppens arbejdsudvalg om gruppens fremtid. Det er blevet besluttet at nedlægge Kraftvarmegruppen og flytte 3 medlemmer af arbejdsudvalget over i den nye arbejdsudvalg for Varmepumpegruppen.

På erfa-mødet forventes erfa-gruppen formelt etableret, og der vil være valg til de resterende pladser i arbejdsudvalget. Kunne du være interesseret i at stille op, er du meget velkommen til at kontakte John Tang.

Derudover kan du på erfa-mødet blandt andet høre om synergier i energisektoren, planlægning af varmeproduktion med flere anlæg, varmepumpedata.dk samt transmissionstariffer i fremtiden.

Der er desuden sat god tid af til pauser, hvor du kan netværke med de andre deltagere.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst

09.45 Synergier i energisektoren
v/ Kim Behnke, Dansk Fjernvarme

10.10 Erfaringer med udbud, projektering og opførelse af varmepumpeanlæg
v/ Jørgen Risom, DFP

10.35 Pause

11.05 Planlægning af varmeproduktion med flere anlæg
v/ Jesper Skovhus Andersen, Ringkøbing Fjernvarmeværk

11.30 Optimering af store udeluftvarmepumper
v/ Svenn Ole Kjøller Hansen, Teknologisk Institut

11.55 Frokost

12.55 F&U-projekt – varmepumpedata.dk
v/ Daniel Trier, PlanEnergi

13.10 Hvordan bliver 96 små varmepumper til én stor varmepumpe?
v/ Michael Meldgaard Christensen, Trustrup-Lyngby Varmeværk

13.35 HEATflex – genindvindelse af overskudsvarme til fjernvarmeformål
v/ Jakob Worm, PlanEnergi

14.00 Kaffe og kage

14.30 Transmissionstariffer i fremtiden
Hvad er på vej og får det betydning for elektrificeringen af fjernvarmen?
v/ David Hartz, Energinet

14.55 Tariffernes betydning set med fjernvarmebriller
v/ John Tang, Dansk fjernvarme

15.20 Etablering af Erfa-gruppe om varmepumper og valg til bestyrelsen

16.00 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest fredag den 29. august 2020.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

COVID-19 – Du kan trygt deltage på vores kurser og arrangementer

Hos Dansk Fjernvarme er sikkerheden for vores undervisere, medarbejdere og alle, der deltager i vores kurser og arrangementer af højeste prioritet.
Vi følger derfor myndighedernes retningslinjer og tager en række tiltag i forbindelse med vores arrangementer. Både i Fjernvarmens Hus og på øvrige lokationer. Læs mere om tiltagene her.

John Tang

Mødeleder

John Tang

John Tang er chefkonsulent ved Dansk Fjernvarme