Erfa-møde

Afholdt: Erfa-møde om store kollektive varmepumper

Kom til det årlige erfa-møde, hvor du bl.a. kan høre om kølemidler, egen elproduktion og samspillet med industrien, når vi skal dele erfaringer om store kollektive varmepumper med kolleger i branchen. 

ERFA-MØDET BLEV AFHOLDT I KOLDING DEN 1. SEPTEMBER 2022. FIND PRÆSENTATIONERNE HER.

Formålet med erfa-mødet er at sikre og understøtte erfaringsudveksling mellem fjernvarmeselskaber, både for så vidt dem, som allerede har varmepumper, men også for dem, som er på vej med deres første varmepumpe. 

Hør blandt andet om sammenspillet mellem fjernvarmen og industrien, både når industrien kan levere overskudsvarmen, men også når industrien har brug for varme til højtemperaturprocesser. Du kan høre Fjernvarme Fyns erfaringer med at udnytte overskudsvarme fra et datacenter. Og hos DIN Forsyning har de planer om at levere varme til højtemperaturvarmepumper i industrien. 

På erfa-mødet kan du også høre om erfaringerne med direkte forbindelser mellem elproduktion og elforbrug, når Assens Fjernvarme fortæller om de muligheder det giver når varmeselskabet selv ejer elproduktionsanlæg på sol og vind, og dermed kan bruge eget produceret el i deres varmepumpe og elkedel.  

Derudover kan du høre om anvendelsen af forskellige kølemidler og bl.a. erfaringerne med at anvende propan og isobutan ved Galten Varmeværk, samt CO2 som kølemiddel i de store 2 x 25 MW varmepumper, der er ved at blive etableret i Esbjerg. 

Erfa-mødet er rettet mod de fjernvarmeselskaber, der er medlemmer af Varmepumpegruppen, men alle er velkomne. 

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst, formandsberetning og valg til arbejdsgruppen
v/ Jens Christian Nielsen, Dansk Fjernvarme og Claus A. Nielsen, formand for arbejdsgruppen
 
09.45 Nyt inspirationskatalog om kollektive varmepumper
v/ Casper Andersen, Dansk Fjernvarme

10.00 Varmepumpedata.dk – driftsdata på varmepumper i Danmark
v/ Daniel Trier, PlanEnergi

10.15 Integration af højtemperatur varmepumper, der kan levere procesvarme til industrien baseret på fjernvarme
v/ Kim Stenholdt Madsen, DIN Forsyning

10.30 Pause

11.00 Varmepumper i forbindelse med overskudsvarme
Erfaringer fra Fjernvarme Fyn.
v/ Kenneth Jensen, Fjernvarme Fyn

11.30 Hvorfor vælge varmepumpe med propan og isobutan som kølemiddel?
Fordele og ulemper.
v/ Karsten Petersen, Solid Energy

12.00 Frokost

13.00 Sammenspil mellem varmepumpe og egenproduktion af el fra sol og vind
Medlemscase fra Assens Fjernvarme.
v/ Brian Kjær Ottosen, Assens Fjernvarme

13.30 Hvilken rolle spiller varmepumper for at nå klimamål og flere kunder?
Ovevejelser om sammenspillet mellem varmepumper og den eksisterende varmeproduktion.
v/ Claus Madsen, Vestforbrænding I/S

14.00 Kaffe og kage

14.30 Rammer for direkte linjer mellem elproduktionsanlæg og varmepumper/elkedler
v/ Oliver Sunddahl, Energistyrelsen (online)

15.00 De store CO2-varmepumper kommer
Medlemscase fra DIN Forsyning i Esbjerg med 2 x 25 MW på havvand.
v/ Claus A. Nielsen, DIN Forsyning

15.30 Tak for i dag

Læs mere om Varmepumpegruppen

Du kan læse mere om Varmepumpegruppen her.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest fredag den 26. august 2022.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Mødeleder

Jens Christian Nielsen

Jens Christian Nielsen arbejder som teknisk konsulent hos Dansk Fjernvarme, og særligt inden for områderne distribution, brugerinstallationer, graddage, solvarme, kraftvarme og varmepumper.