Erfa-møde

Afholdt: Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper

Kraftvarme og varmepumper skaber forbindelsen mellem el- og fjernvarmenettet. Hvilke muligheder er der på elnettet og hvordan er erfaringerne med varmepumper, og hvad er status på støtteordningen for grundbeløbsramte værker?

ERFA-MØDET BLEV AFHOLDT I KOLDING DEN 14. MAJ 2019.

På årets erfa-møde vil du få inspiration til varmepumpeprojekter, høre om mulighederne i elnettet, planlægning af produktion i sammenspil med elnettet og vedligeholdelse af lagertanke.

Derudover vil du få den aktuelle status på støttepuljen til grundbeløbsramte værker, samt høre hvad de nye regler om forbrugerbindinger betyder for jer.

Læs mere om Kraftvarme- og varmepumpegruppen her.

Mødeleder
Jens Christian Nielsen, Dansk Fjernvarme

Program


Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.30

10.00 Velkomst og valg til arbejdsgruppen
v/ formand Søren Frandsen, Rye Kraftvarmeværk og Jens Christian Nielsen, Dansk Fjernvarme

10.15 Status på F&U-projektet: Erfaringer med store varmepumper i fjernvarmen
v/ Benjamin Kjelkvist Larsen, Rambøll og Jens Christian Nielsen, Dansk Fjernvarme

10.45 Pause

11.00 Varmepumper som blokvarmecentral i nyt boligområde
v/ Torben A. Nielsen, Hedensted Fjernvarme

11.30 Overskudsvarme fra spildevand, via varmepumper
v/ Finn Bertelsen, Kalundborg Forsyning A/S

12.00 Frokost

12.45 Muligheder og udfordringer i elmarkedet
v/ Line Kamp Bräune, Energinet

13.15 Bortskaffelse af kraftvarmemotor
v/ Jan Michael Grarup, Videbæk Energiforsyning

13.40 Kaffe & kage

14.10 Planlægning af varmeproduktion i forhold til elmarkedet
v/ Anders N. Andersen, EMD International A/S

14.25 Isolering og vedligeholdelse af lagertanke
v/ John J. Hansen, CH Industri Bellinge ApS

14.40 Indsatser til håndtering af grundbeløbets ophør
v/ Peter Skovsgaard, Dansk Fjernvarme

15.10 Forbrugerbindinger/udtrædelsesgodtgørelse
v/ Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme

15.30 Tak for i dag

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.