Erfa-møde

Erfa-møde om administration og regnskab

Kom med til erfa-møde i enten Ringsted eller Aarhus og hør om varslinger, prisstigninger og fastprisaftaler – og meget, meget andet.

Kun for medlemmer af Dansk Fjernvarme

Glæd dig til erfa-mødet, hvor du kan høre nyt fra branchen, møde kolleger fra de andre varmeselskaber og få indflydelse på det arbejde, som skal gøres i arbejdsgruppen for administration og regnskab.

Erfa-mødet bruges til erfaringsudveksling mellem administrativt personale fra landets varmeselskaber. Udover at høre nyt fra Dansk Fjernvarme, får du også mulighed for at møde Energistyrelsen, Forsyningstilsynet og Ankenævnet.

Under generalforsamlingen er der blandt andet valg til arbejdsgruppen. Ønsker du at stille op, bedes du udfylde en opstillingsblanket og sende den til Klaus Lunddal Brose på klb@danskfjernvarme.dk senest torsdag den 29. september 2022. Opstillingsblanketten er medsendt den udsendte invitation til erfa-gruppens medlemmer, og den kan også rekvireres hos Klaus.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 08.30

09.00 Velkomst
v/ Hanne Hansen, Næstved Fjernvarme (i Ringsted)
v/ 
Peter Skovsgaard, Haderslev Fjernvarme (i Aarhus)

09.10 Generalforsamling
v/ Hanne Hansen, Næstved Fjernvarme (i Ringsted)
v/ Peter Skovsgaard, Haderslev Fjernvarme (i Aarhus)


09.30 Nyt fra Dansk Fjernvarme
• Bogføringsloven
• Varsling
• Konverteringer 
• Byggemodning
• Finanstilsynets værdiansættelse af forsyningsbygninger
• Prisstigninger og fastprisaftaler
v/ Birthe Boisen og Klaus Lunddal Brose, Dansk Fjernvarme

10.00 Pause

10.15 Nyt fra Dansk Fjernvarme fortsat
v/ Birthe Boisen og Klaus Lunddal Brose, Dansk Fjernvarme

11.30 Indefrysningsordningen
v/ Birthe Boisen og Klaus Lunddal Brose, Dansk Fjernvarme

12.00 Frokost

12.45 Nyt fra Forsyningstilsynet 
v/ Bo Kristensen og Troels Kjeldberg Jessen, Forsyningstilsynet

13.15 Nyt fra Ankenævnet
v/ Emil Kamp Kirkeby Jørgensen, Ankenævnet på Energiområdet

13.45 Dansk Fjernvarmes hjemmeside og introduktionsprogram
v/ Signe Matzen, Dansk Fjernvarme

14.15 Kaffe og kage 

14.30 Erfaringsudveksling om restancer

15.15 Opsamling og afslutning 
v/ Hanne Hansen, Næstved Fjernvarme (i Ringsted)
v/ Peter Skovsgaard, Haderslev Fjernvarme (i Aarhus)


15.30 Tak for i dag

Læs mere om Administrations- og regnskabsgruppen

Du kan læse mere om erfa-gruppen for administration og regnskab her.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før mødestart.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Kontaktperson

Klaus Lunddal Brose

Klaus Lunddal Brose er ansat som konsulent hos Dansk Fjernvarme og arbejder særligt inden for områderne; økonomi, restancer og varslingsregler.