Erfa-møde

Afholdt: Erfa-møde i Solvarmegruppen

På årets erfa-møde kan du høre om teknik og dele erfaringer med solvarmeanlæg sammen med kollegaer i branchen. Kom og hør hvordan varmepumper og solvarme kan spille sammen, når anlæggene forbindes på forskellige måder.

ERFA-MØDET BLEV AFHOLDT I KOLDING DEN 24. SEPTEMBER 2020. INDLÆGGENE KAN SES HER.

Solvarme spiller også godt sammen med varmelagre, der giver mulighed for at forlænge driftsperioden. Derfor planlægges der et stort damvarmelager i Aalborg, på erfa-dagen kan du høre om planlægningen, etableringen og den forventede drift for anlægget.

Men hvad gør man, hvis låget over damvarmelageret ikke er isoleret tilstrækkeligt. Fjernvarmeselskaberne i Gram og Marstal vil dele deres erfaringer med, hvordan lågene renoveres og udskiftes over eksisterende damvarmelagre, og du kan høre om udviklingen af nye låg.

Kvaliteten af det vand, der anvendes i solvarmeanlæggene er afgørende for anlæggenes vedligeholdelse og levetid. Derfor vil du høre om hvordan metaller kan spores og håndteres i solvarmeanlæg, og der er afsat tid til at dele erfaringer med vedligeholdelse af solvarmeanlæg.

Alle er velkomne – både medlemmer af Dansk Fjernvarme samt leverandører og rådgivere.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00


09.30 Velkomst, valg og præsentation af vandprøver
• Valg til arbejdsgruppen for Solvarme-erfagruppen
• Præsentation af vandprøver og muligheden for at spore metaller
v/ Hans Christian Kjærsgaard, formand for Solvarmegruppen og Jens Christian Nielsen, Dansk Fjernvarme

09.40 Sammenspil mellem solvarme og varmepumper, drift og økonomi
• I Gram bruges varmepumpen i sammenspil med solvarmeanlægget
• I Jægerspris bruges solvarmen i sammenspil med absorptionsvarmepumpen
• I Løgumkloster bruges solvarmen og varmepumpen hver for sig
v/ Lars M. Damkjær, Gram Fjernvarme, Hans Christian Kjærsgaard, Jægerspris Kraftvarme og Peter G. Andersen, Løgumkloster Fjernvarme

10.30 Pause

11.00 Vandbehandling til solvarmeanlæg
Metoder til sporing og håndtering af metaller i vandet.
v/ Michael Hvid, Dansk Kedel Kemi og Kim Toft Hansen, Aqua Tech

11.25 Status på låg på damvarmelagre
Hvordan udskiftes over titusinde kvadratmeter låg på damvarmelager. Erfaringer fra Marstal og Gram.
v/ Lasse K. Larsen, Marstal Fjernvarme og Lars M. Damkjær, Gram Fjernvarme

11.45 Teknisk opbygning af låg
Termiske- og fugttekniske-overvejelser ved opbygning af nyt låg over damvarmelagrene.
v/ Morten Vang Bobach, Aalborg CSP

12.10 Frokost

13.10 Aalborg CSP’s forventning til det danske marked
I Danmark er der over 100 solvarmeanlæg, hvordan ser en markedsaktør på fremtiden for dansk solvarme.
v/ Per Aasted, Aalborg CSP

13.35 Projekt og driftsplanlægning på damvarmelagret i Aalborg
I Aalborg bygges et varmelager på 1 mio kubikmeter. Det kræver planlægning både i planlægningsfa-sen, og ikke mindst i etableringsfasen og driftsfasen efterfølgende.
v/ Laurits Tækkemand Nissen, Aalborg Forsyning

14.00 Kaffe og kage

14.30 Garantisituationen efter Arcon Sunmark
Hvordan er garantiordningen efter at dele af Arcon Sunmark er blevet lukket, og andre dele er blevet solgt.
v/ Claus Graven, CG Solar & Teknik

14.55 Erfaringsudveksling
Oplæg til erfaringsudveksling om vedligeholdelse af solvarmeanlæg og udskiftning af strips.
v/ Arne Holm, Vojens Fjernvarme

15.25 Opsamling og afslutning
Kom med input til det videre arbejde.
v/ Hans Christian Kjærsgaard, formand for Solvarmegruppen og Jens Christian Nielsen, Dansk Fjernvarme

15.30 Tak for i dag
 

Læs mere om Solvarmegruppen

Du kan læse mere om Solvarmegruppen her

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest mandag den 21. september 2020.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

COVID-19 – Du kan trygt deltage på vores kurser og arrangementer

Hos Dansk Fjernvarme er sikkerheden for vores undervisere, medarbejdere og alle, der deltager i vores kurser og arrangementer af højeste prioritet.
Vi følger derfor myndighedernes retningslinjer og tager en række tiltag i forbindelse med vores arrangementer. Både i Fjernvarmens Hus og på øvrige lokationer. Læs mere om tiltagene her.

Mødeleder

Jens Christian Nielsen

Jens Christian Nielsen arbejder som teknisk konsulent hos Dansk Fjernvarme, og særligt inden for områderne distribution, brugerinstallationer, graddage, solvarme, kraftvarme og varmepumper.