Erfa-møde

Erfa-møde i Solvarmegruppen

Kom til Solvarmegruppens årlige erfa-møde, hvor du kan høre nyt og møde kolleger fra fjernvarmebranchen samt se det spændende solvarmeanlæg i Brønderslev.

Erfa-mødet afholdes på Brønderslev Forsynings flisværk, Øster Kærvej 48, 9700 Brønderslev. Alle er velkomne – både medlemmer af Dansk Fjernvarme samt leverandører og rådgivere.

OBS: Der er et begrænset antal pladser, så vent ikke med at melde dig til.

Brønderslev Forsyning har i 2018 igangsat en hel ny bæredygtig og smart energi- og fjernvarmeproduktion, baseret på en kombination af flis og CSP-solpaneler, der leverer varme til en ORC-turbine. 

Energianlægget er det første og mest innovative af sin art i Danmark, og det er samtidig et af de mest energieffektive kraftvarmeværker i hele verden.

Du kan læse mere om Solvarmegruppen her.
 

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 9.30
 
10.00 Velkomst og valg til arbejdsgruppen
v/ formand Hans Christian Kjærgaard, Jægerspris Kraftvarme og Jens Christian Nielsen, Dansk Fjernvarme

Præsentation af vandanalyser
v/ Hans Christian Kjærgaard, Jægerspris Kraftvarme

10.15 Erfaringer med drift, reparation og efterisolering af låg på damvarmelager 
v/ Lasse Kjærgaard Larsen, Marstal Fjernvarme, Lars M. Damkjær, Gram Fjernvarme og Johan Frey, Dronninglund Fjernvarme

11.00 Pause

11.15 Forskningsprojekt: Måling og håndtering af fugt i solpaneler
v/ Mads Nordvig, Manotech ApS

11.35 Projektforslag og samfundsøkonomi ved solvarme
v/ Benjamin Kjelkvist Larsen, Rambøll

11:55 Erfaringer med damvarmelagre, dimensionering og økonomi
v/ Jan Erik Nielsen, PlanEnergi

12.15 Frokost

13.15 Orientering fra Dansk Fjernvarme

13.30 Præsentation af Brønderslev Fjernvarme
v/ Poul Vestergaard, Brønderslev Fjernvarme

14.00 Rundvisning på Brønderslevs solvarme- og biomasseanlæg
 
15.00 Kaffe & kage – og tak for i dag

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Jens Christian Nielsen

Mødeleder

Jens Christian Nielsen

Jens Christian Nielsen arbejder som teknisk konsulent hos Dansk Fjernvarme, og særligt inden for områderne; distribution, brugerinstallationer og graddage, solvarme, kraftvarme og varmepumper.